Virve 2.0

Virve-palvelut

Virve siirtyy uuteen teknologiaan 2020-luvulla

Laajakaistaiset Virve-liittymät ja uudistuvat palvelut varmistavat viranomaisten ja muiden turvallisuustoimijoiden viestinnän ja yhteistyön tehokkaasti myös tulevaisuudessa.

Uuden sukupolven Virve

Virve-asiakkaamme saavat 2020-luvulla käyttöönsä monipuoliset laajakaistaiset mobiilipalvelut. Kehitämme seuraavan sukupolven Virve-palveluja asiakaslähtöisesti Virve 2.0 -hankkeessa.

Toimimme uudessa mallissa palveluoperaattorina ja tarjoamme yhteistyökumppaneidemme kanssa viranomaisille ja huoltovarmuuskriittisille toimijoille nykyistä laajemmat ja toimintaa tehostavat palvelut. Siirtymävaiheessa nykyinen Virve toimii saumattomasti uusien palveluiden rinnalla ainakin vuoden 2025 loppuun saakka.

Kehitämme, testaamme ja pilotoimme laajakaistaista Virve-palvelua tiiviissä yhteistyössä kumppaniemme ja käyttäjien kanssa ennen sen käyttöönottoa.

Virve-viranomaisviestintäpalvelu sisältää:

 • Virve-viestintäsovellukset, joilla nykyinen Virve voidaan korvata.
 • Luotettavan ja turvallisen langattoman laajakaistapalvelun.
 • Päätelaite-ekosysteemin.
 • Uusia sovelluksia asiakkaiden tarpeisiin.
 • Standardoidut rajapinnat kriittisiin tietojärjestelmiin.

Uuteen teknologiaan siirtyminen mahdollistaa uudenlaisia palveluita

 • Reaaliaikainen laadukas videokuva
 • Tiedostojenjako
 • Rikastetun todellisuuden sovellukset
 • Tekoäly
 • Sensoridatan välitys (IoT)

Virve 2.0 -liittymä takaa käyttäjille

 • Riittävän kapasiteetin
 • Nykyisen Virven kaltaisen maanlaajuisen palvelualueen
 • Etuoikeustoiminnot
 • Turvalliset ja luotettavat yhteydet
 • Käytettävyyden häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa (varavoimaratkaisut)

Hankkeen eteneminen

 • Erillisverkot nimitettiin viranomaisten mobiililaajakaistapalvelun palveluoperaattoriksi 2018.
 • Ericsson valittiin keskeisten tietojärjestelmien ja Elisa radioverkon toimittajaksi 2020.
 • Toimintokriittinen dataliittymä asiakkaiden saatavilla keväällä 2022.
 • Puheliittymä asiakkaiden saatavilla loppuvuodesta 2022.
 • Virve 2.0 -yhteensopivien päätelaitteiden toimitukset alkavat 2022.
 • Virve 2.0 -palvelut hyväksytty operatiiviseen toimintaan ja valmiita käyttöönotettaviksi 2022.
 • Siirtymäkausi 2023-2025, jolloin nyky-Virve toimii rinnalla. Uusia palveluja kehitetään.
 • Standardoitujen toimintokriittisten viestintäsovellukset (mm. ryhmäpuhe- ja videopalvelut) kilpailutus alkaa 2024.
 • Nyky-Virve toimii rinnalla vuoteen 2025. Uusien palveluiden kehittäminen jatkuu.

Kun nykyisten luotettavien Virve-palveluiden rinnalle saadaan kuvaa, videokuvaa ja muita laajakaistaisia mobiilipalveluita, saavat käyttäjät ajantasaisemman tilannekuvan osaksi päivittäistä toimintaansa. Uudet palvelut ja priorisoidut Virve-liittymät rikastavat nykyisiä käyttötapoja ja mahdollistavat selkeän, monipuolisen ja ymmärrettävän viestinnän esimerkiksi tilannehuoneen ja kentällä työskentelevien henkilöiden välillä. Kehittyvä 5G-verkko ja -teknologia mahdollistavat tulevaisuudessa myös uusia ratkaisuja viranomaisviestintään.

Kaikki keskeiset viranomaiset ja turvallisuustoimijat määrittelevät Virven tulevaisuuden palvelut ja palvelutason. On jokaisen suomalaisen etu, että turvallisuustoimijoilla on tässä suhteessa vaativa maku. Meillä on nyt ja myös tulevaisuudessa maailman paras viranomaisverkko. Jarmo Vinkvist liiketoimintajohtaja Erillisverkot.

Laajakaistainen Virve syntyy yhteistyössä osaavien kumppaneiden kanssa

 • Suomen Erillisverkot rakentaa uuden Virve-viranomaisviestintäpalvelun yhdessä kumppaneiden kanssa. Ensimmäisen vaiheen kumppaneitamme ovat Elisa ja Ericsson.
 • Erillisverkot toimii Virven lakisääteisenä palveluoperaattorina, joka operoi CORE-verkkoa ja tuottaa siihen myös palvelut. Ericsson toimittaa viranomaisverkkoon 5G Core-runkoverkon ja Elisa-radiopalvelun.
 • Elisa toteuttaa 4G- ja 5G-radioverkkopalvelun sekä vastaa siitä, että radioverkon saatavuus on riittävällä tasolla ja että uuden verkon maantieteellinen peittoalue vastaa nyky-Virven peittoaluetta.
 • Ericssonin toteuttama Core-verkko koordinoi liikennettä ja välittää liikettä radioverkosta edelleen palveluihin ja hallitsee tilaajatietoja. Coren avulla kaikki liikenne yhdistyy lopulta loogiseksi kokonaisuudeksi.

Ota meihin yhteyttä

Kerromme mielellämme lisää ja autamme rakentamaan juuri tiimillesi sopivan palvelukokonaisuuden
Jarmo Vinkvist
Jarmo Vinkvist
Liiketoimintajohtaja jarmo.vinkvist@erillisverkot.fi
Ilari Hatakka
Ilari Hatakka
Ryhmäpäällikkö +358 5030 43502 ilari.hatakka@erillisverkot.fi