alkuun

Sosiaali- ja terveysala on noussut merkittäväksi Virve-käyttäjäryhmäksi

Valmiusjohtaja Pekka Tulokkaan mielestä muskettisotureiden Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta -periaate sopii hyvin myös sosiaali- ja terveysalalle – ja viranomaisverkko Virve siihen työkaluksi.
SOSIAALI- JA TERVEYSALA viranomaisverkko virve

Sosiaali- ja terveysala on noussut Virve-liittymien käyttäjämäärissä toiseksi. Ykköstilalla viranomaisverkon käyttäjänä on pelastustoimi ja kolmantena poliisi. Virve-liittymiä on eri viranomaisryhmien ja huoltovarmuuskriittisten toimijoiden käytössä yli 50 000 kappaletta.

Tuoreimmat Virve-luvut eivät yllätä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) valmiusjohtaja Pekka Tulokasta.

”Olemme viime vuosina kehittäneet valmiuden ja varautumisen lainsäädäntöä, toimintamalleja ja järjestelyjä sosiaali- ja terveysalalla. Virve-käyttäjien määrän kasvu on konkreettinen tulos tästä työstä. Virve on vakiinnuttanut paikkansa viranomaisten yhteistyön mahdollistajana”, ministeriön turvallisuus- ja terveysosaston valmiusyksikköä (VAL) johtava Tulokas kertoo.

”Tulossa oleva uusi laajakaistainen Virve tuo uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön. Saamme sen avulla käyttöömme datansiirron ja muita uusia palveluja.”

Sairaanhoitaja Marko Huuskonen kävelee Kainuun keskussairaalan käytävällä.
Virve on tehokäytössä esimerkiksi Kainuun keskussairaalassa. ”Hoitopolku on nopeutunut, työ- ja potilasturvallisuus parantunut ja koko sairaalan toiminta sujuvoitunut”, sanoo sairaalan Virve-pääkäyttäjä, sairaanhoitaja Marko Huuskonen.

Muskettisotureita kaikilla tasoilla

Valmiussuunnittelua koskevat terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muutokset tulivat voimaan 2021. STM on käynnistänyt näiden säännösten toimeenpanon, ja valmiusjohtaja Pekka Tulokas toimii työtä johtavan ohjausryhmän puheenjohtajana.

”Tavoitteenamme on luoda koko Suomeen sosiaali- ja terveyssektorin valmiussuunnitteluun ja tilannekuvan muodostamiseen yhtenäiset mallit, joista on apua paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti.”

Uuteen toimintamalliin on Tulokkaan mukaan kirjoitettu sisään eräänlainen muskettisoturiperiaate.

”Jos jollakin on ongelmia, seuraava taso auttaa. Tällainen malli edellyttää johtamiselta aika paljon – ja silloin Virve on keskeinen johtamisen väline arjen työssä ja häiriötilanteissa.”

Sama yhteistyöidea toteutuu vuonna 2023 aloittavilla hyvinvointialueilla ja niiden yhteistyöalueilla. Tilannekuvaa välitetään kaikkien viiden yhteistyöalueen valmiuskeskuksiin ja niistä tieto siirtyy tarvittaessa valtakunnan tasolle.

”Tavoitteenamme on saada valmiuden ja varautumisen järjestelyt toimimaan entistä paremmin yhteen eri tasoilla: hyvinvointialueilla, yhteistyöalueilla sekä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Tärkeää on ylläpitää ja jakaa tilannekuvaa kaikille. Kun päätösten tukena on oikea tilannekuva, myös resurssit pystytään kohdentamaan mahdollisimman hyvin.”

Sote-uudistus: hyvinvointialueet ja yhteistyöalueet

  • Suomen 21 hyvinvointialuetta aloittavat toimintansa 1.1.2023.
  • Alueellista kehittämistä ja yhteistyötä varten muodostetaan myös viisi yhteistyöaluetta. Jokainen hyvinvointialue kuuluu yhteen yhteistyöalueeseen.
  • Sote-uudistuksen tavoitteena on tuottaa laadukkaat palvelut yhdenvertaisesti ja kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja.
  • Hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä alueellaan. Poikkeuksia ovat Helsingin kaupunki, joka vastaa näiden toimintojen järjestämisestä alueellaan ja HUS-yhtymä, joka vastaa vaativan erikoissairaanhoidon toiminnoista.

Lue lisää:

Virve mahdollistaa sosiaali- ja kriisipäivystyksen nopean avun

KAINUUN KESKUSSAIRAALA TEHOSTI VIRVEN KÄYTTÖÄ: HOITOPOLKU NOPEUTUI JA POTILASTURVALLISUUS PARANI

NÄIN VIRVESTÄ KASVOI SUOMEN TURVALLISUUSEKOSYSTEEMIN TUKIJALKA – JO YLI 51 000 LIITTYMÄÄ

VIRANOMAISVERKKO VIRVE YHDISTÄÄ TURVALLISUUSTOIMIJAT HALKI SUOMEN – KATSO VIDEO