alkuun

Tilannekuvapalvelu

Krivat-palvelu

Krivat-palvelu on viranomaisten ja muiden turvallisuuskriittisten toimijoiden yhteistyöalusta etenkin suurhäiriötilanteissa. Sen avulla toimijat muodostavat yhdessä kokonaiskuvan tilanteesta. Krivat auttaa ennakoinnissa, tehostaa yhteistoimintaa ja nopeuttaa häiriötilanteista selviämistä.

Krivat-palvelun hyödyt

  • Tilannekuvan ylläpito yhdessä muiden kanssa auttaa asiakkaita suunnittelemaan toimintaansa arjessa ja laajoissakin häiriötilanteissa.
  • Krivat tuo ajantasaista tietoa ja parantaa näin resurssien kohdistamista.
  • Krivatin palvelut parantavat tiedonvaihtoa edistäen tilanteen selvitystä ja vikojen korjausta.
  • Krivat tehostaa yhteiskunnan huolto- ja toimintavarmuuden turvaamisen kannalta keskeisiä prosesseja ja niiden toteuttajien toimintakykyä erilaisissa häiriötilanteissa.

Krivat palvelee viranomaisia ja huoltovarmuuskriittisiä yrityksiä

Krivat on tarkoitettu yhteiskunnan turvallisuuden kannalta keskeisille tahoille, kuten logistiikan, sosiaali- ja terveystoimen ja vesihuollon toimijoille sekä energiayhtiöille ja teleoperaattoreille. Eri toimijat voivat hyödyntää palvelua yhteydenpidossa, tilannetiedon jakamisessa, tilannekatsauksissa ja häiriöaluekarttojen jakamisessa.

Tiedolla johtaminen on kriisitilanteessa keskeisessä asemassa. Krivat on meille ennen kaikkea yhteistyökanava, jossa voimme jakaa tietoa muiden toimijoiden kanssa, sähköverkkoyhtiö Elenia Verkko Oyj:n käyttöpäällikkö Heikki Paananen kertoo.

0
käyttäjää saa samanaikaisesti yhteisen tilannekuvan
0
viranomaista ja huoltovarmuuskriittistä organisaatiota luottaa Krivatiin
0 /7
palvelu käytössä kellon ja vuorokauden ympäri käytössä

Ota meihin yhteyttä

Kerromme mielellämme lisää ja autamme rakentamaan juuri teidän tarpeisiinne sopivan palvelukokonaisuuden.