to top

Visste du att

Myndigheter och säkerhetsaktörer ska kunna agera oberoende av tid och plats: under cyberattacker och mitt i stormen, i skärgården och i fjällen. Den allt starkare digitaliseringen understryker driftsäkerheten och säkerheten i it-system och datakommunikationsförbindelser samt tjänster som byggts upp på dessa under alla förhållanden. Vi verkar:
24

timmar om dygnet

7

dagar i veckan

365

dagar om året

Vi löser våra kunders utmaningar

Vi behärskar tjänster för maskinhalls- och serverkapacitet samt datakommunikationsnät och -tjänster. Vi erbjuder i allt högre grad även tjänster för dataanalys och lägesbild.

Vi skiljer oss från mängden genom att vi koncentrerar oss på kunder för vilka endast det bästa är gott nog. På våra tjänster litar försvarsmakten, polisen, räddningsväsendet, social- och hälsovårdssektorn, Nödcentralsverket, Gränsbevakningsväsendet, statliga och kommunala aktörer samt företag som är viktiga för försörjningsberedskapen.

VIRVE 2 MOBILSTRATEGI

LÄS MER:

Snart dags att lämna över stafettpinne: Virve 2 går mot test- och ibruktagningsskedet

Bredbandstjänsterna i Virve 2 uppdaterar snart myndigheternas och andra säkerhetsaktörers kommunikation till det nya millenniet. Tjänsterna är som bäst under testning och ibruktagningen håller på att inledas i samarbete – nu enligt ett nytt schema som stödjer kundernas migrering. Läs mer


Åland intensifierar myndighetssamarbetet – nya polishuset och Virve har en nyckelroll

Den hårda Alfrida-stormen 2019 var en ögonöppnare för Åland. Myndigheternas ledningssystem behövde utvecklas. Förändringens vindar blåser nu i landskapet då Alarmcentralens funktioner slås ihop med polisjourens på den nya polisstationen som håller på att byggas. Läs mer

Jonas Sundborg från Ålcom: Bredbandiga Virve hjälper, förbättrar och underlättar myndighetssamarbetet på Åland

Jonas Sundborg, styrelseordförande i Ålcom samt verkställande direktör och teknisk chef för Ålands Telefon, är övertygad om att de bredbandiga Virve-tjänsterna skapar samarbetsmöjligheter och främjar den tekniska utvecklingen på Åland. ”Har man fantasi kan man göra nästan vad som helst – men det går inte utan att samarbeta.” Läs mer

Kontakta oss

Har du frågor om våra tjänster eller vår verksamhet, behöver du mer information om jobbsökning eller vill du lämna feedback på vår webbplats? Vi hjälper gärna vad saken än gäller!