Erillisverkot

Erillisverkot

Skapar säkerhet

Erillisverkot tryggar kritisk styrning av samhället och informationssamhällets tjänster under alla förhållanden. Vi erbjuder myndigheter och aktörer som är viktiga för försörjningsberedskapen säkra och driftsäkra ICT-tjänster. Vi utvecklar den totala säkerheten i samhället och påverkar nästan varje finländares liv genom vår verksamhet.
erve_uutiset_vuosikertomus_yritysvastuuraportti

Vi löser våra kunders utmaningar

Vi behärskar tjänster för maskinhalls- och serverkapacitet samt datakommunikationsnät och -tjänster. Vi erbjuder i allt högre grad även tjänster för dataanalys och lägesbild.

Vi skiljer oss från mängden genom att vi koncentrerar oss på kunder för vilka endast det bästa är gott nog. På våra tjänster litar försvarsmakten, polisen, räddningsväsendet, social- och hälsovårdssektorn, Nödcentralsverket, Gränsbevakningsväsendet, statliga och kommunala aktörer samt företag som är viktiga för försörjningsberedskapen.

VIRVE 2.0 MOBILSTRATEGI

Ägarskap och förvaltning

Vi är ett statligt helägt bolag med ett specialuppdrag. Statsrådets kansli svarar för bolagets ägarstyrning. I ett statligt helägt bolag förenas  ett ämbetsverks och företags fördelar. Tack vare aktiebolagsformen är vår verksamhet flexibel och finansieringen smidig.

Vår omsättning 2019 var cirka 100 miljoner euro.

I Erillisverkot ingår moderbolaget Suomen Erillisverkot Oy och dess helägda dotterbolag Suomen Turvallisuusverkko Oy, Leijonaverkot Oy, Deltagon Oy och Johtotieto Oy.