Erillisverkot

Visste du att

Myndigheter och säkerhetsaktörer ska kunna agera oberoende av tid och plats: under cyberattacker och mitt i stormen, i skärgården och i fjällen. Den allt starkare digitaliseringen understryker driftsäkerheten och säkerheten i it-system och datakommunikationsförbindelser samt tjänster som byggts upp på dessa under alla förhållanden. Vi verkar:
24

timmar om dygnet

7

dagar i veckan

365

dagar om året

Vi löser våra kunders utmaningar

Vi behärskar tjänster för maskinhalls- och serverkapacitet samt datakommunikationsnät och -tjänster. Vi erbjuder i allt högre grad även tjänster för dataanalys och lägesbild.

Vi skiljer oss från mängden genom att vi koncentrerar oss på kunder för vilka endast det bästa är gott nog. På våra tjänster litar försvarsmakten, polisen, räddningsväsendet, social- och hälsovårdssektorn, Nödcentralsverket, Gränsbevakningsväsendet, statliga och kommunala aktörer samt företag som är viktiga för försörjningsberedskapen.

VIRVE 2.0 MOBILSTRATEGI

Kontakta oss

Har du frågor om våra tjänster eller vår verksamhet, behöver du mer information om jobbsökning eller vill du lämna feedback på vår webbplats? Vi hjälper gärna vad saken än gäller!