alkuun

Kentän ääni kuuluu Virve 2.0:n kehitystyössä – palvelumuotoilua maalla, maan alla, merellä ja ilmassa

Uusi laajakaistainen Virve 2.0 -viranomaisverkko on turvallisuuskriittisten toimijoiden käytössä 2023. Palvelumuotoilijamme Reetta Siltasalmi-Kautto ja asiakkuuksista vastaava päällikkömme Harri Virtanen kertovat, miten kehittämistyö etenee yhdessä asiakkaidemme kanssa.
palvelumuotoilu turvallisuuskriittiset palvelut turvallisuustoimijoiden yhteistyö

Erillisverkkojen palvelumuotoilija Reetta Siltasalmi-Kauton työnkuvaan on kuulunut keväästä 2019 lähtien selvittää nykyisen viranomaisverkon eli Virven käyttötapoja ja -kokemuksia palvelumuotoilun keinoin. Hän on kiertänyt asiakkaiden luona niin maalla, merellä kuin ilmassakin ja selvittänyt, mikä Virvessä toimii ja mitä uutta kaivataan.

Tietoliikennetekniikan insinöörille Virven kehittämistyö on unelma ja jatkuvan innostuksen lähde. Hän ymmärtää hyvin tekniikkaa mutta pitää palvelumuotoilun keinoja parhaana tapana avata konkretiaa erilaisissa käyttötilanteissa.

”Asiakkaat pystyvät kertomaan toiveistaan, kun kyselen ja näen missä oloissa Virveä kulloinkin käytetään. Olosuhteet vaihtelevat eri puolella Suomea. Esimerkiksi Lapissa on täysin erilaiset käyttötarpeet kuin etelässä, ja Virven pitää toimia myös niin metrossa kuin helikopterissakin”, Siltasalmi-Kautto kertoo.

”Puhepalveluja pidetään hyvin tärkeinä ja niitä tarvitaan myös jatkossa, vaikka Virve 2.0 mahdollistaa myös reaaliaikaisen kuvan ja datansiirron. Toisaalta kaivataan aivan uusiakin ratkaisuja, kuten älykelloa, pikaviestintäsovellusta tai sovellusten puheohjausta.”

Virve 2.0 -palveluun kuuluu päätelaiteriippumattomuus, eli eri käyttäjät voivat käyttää Virveä juuri omaan toimintaansa sopivilla ja Erillisverkkojen hyväksymillä päätelaitteilla, jotka tukevat viranomaisten etuoikeustoiminteita. Päätelaite voi olla esimerkiksi matkapuhelin, sensori, tietokone tai reititin.

Erillisverkkojen palvelumuotoilija Reetta Siltasalmi-Kautto metroasemalla.
”Virve 2.0:n kehittämistyössä on huomioitava kaikki eri käyttöpaikat metrojunista laivoihin ja kaupungeista tuntureihin”, kuvailee Reetta Siltasalmi-Kautto.

Kaikki palautekanavat käytössä

Virve 2.0:n kehitystyö yhdessä turvallisuus- ja huoltovarmuuskriittisten toimijoiden kanssa on alkanut jo vuonna 2018. Saadun palautteen perusteella Virve 2.0:n monipuoliset palvelut kehitetään ja kohdistetaan eri käyttäjäryhmille.

”Olemme keskustelleet jo laajasti asiakkaidemme kanssa, millaisia toiveita heillä on uuteen Virve 2.0 -viranomaisverkkoon. Palvelumuotoilun lisäksi asiakasvastaavamme kuuntelevat ja keräävät kentällä asiakkaidemme näkemyksiä palveluista ja varmistamme, että ne myös huomioidaan kehittämisessä. Seuraavaksi on vuorossa eri käyttäjäryhmille jaettava kysely”, Erillisverkkojen Asiakkuudet-yksikön päällikkö Harri Virtanen kertoo.

Palvelumuotoilua, kyselyjä, haastatteluja ja keskustelutilaisuuksia. Asiakkaan monipuolisella kuuntelulla on selkeä tavoite.

”Haemme erilaisella palautteen keräämisellä vahvistuksia sille, etteivät esiin nousseet toiveet ja muutosehdotukset ole vain yksittäisten ihmisten näkemyksiä. Kun palautetta kerää eri tavoilla, saa helpommin muodostettua näkemyksen yleisimmistä kehitystarpeista.”

Erillisverkkojen Asiakkuudet-yksikön päällikkö Harri Virtanen.
”Haluamme kerätä monin eri tavoin ajatuksia Virve 2.0:n kehittämistoiveista, jotta saamme kattavan kokonaisnäkemyksen”, kertoo Erillisverkkojen Asiakkuudet-yksikön päällikkö Harri Virtanen.

Virve 2.0:n testaus alkaa 2021

Osa Erillisverkkojen asiakkaista pääsee testaamaan jo vuonna 2021 Virve 2.0:n laajakaistaista liittymää. Etuoikeustoiminteilla pyritään järjestämään se, että turvallisuuskriittisellä toimijalla on tarpeeksi kaistaa esimerkiksi videon lähetykseen onnettomuustilanteessa tai yleisötapahtumassa. Nykyisin kaista voi olla ruuhkainen, koska kaikki paikallaolijat lähettävät yhtä aikaa videokuvaa.

Asiakkaat pääsevät testaamaan vuoden 2022 lopulla uusia palveluja, kuten esimerkiksi uutta toimintokriittistä ryhmävideopalvelua ja ryhmäpuhelua. Tavoitteena on aloittaa Virve 2.0:n käyttö vuonna 2023, mutta asiakkaat siirtyvät sen käyttöön asteittain. Huippuunsa viritetty nyky-Virve ei vaikene vielä tuolloin, vaan on näillä näkymin käytössä ainakin vuoteen 2025 asti.

Kehitystyötä riittää vielä ennen kuin testaaminen voi alkaa.

”Virven asiakkuuksia on noin 1 400 ja liittymiä noin 44 000, joten aikaa on varattava paljon. Suunnittelemme asiakkaidemme kanssa yhdessä palveluiden käyttöönoton aikataulut, budjetoinnit, käyttöönoton organisoinnin, pilotit, koulutukset, palveluiden ottamisen operatiiviseen käyttöön sekä kaiken muun tarvittavan”, Harri Virtanen kertoo.

Virve 2.0 -palvelu sisältää

  • Virve-viestintäsovellukset, joilla nykyinen Virve voidaan korvata.
  • Uusia sovelluksia eri asiakkaiden tarpeisiin.
  • Standardoidut rajapinnat kriittisiin tietojärjestelmiin.
  • Luotettavan ja turvallisen langattoman laajakaistapalvelun.
  • Päätelaite-ekosysteemin.

Virve 2.0:n aikataulu

  • 2018 Hankkeen käynnistys: asiakastarpeiden selvitystyö ja palvelun muotoilu alkavat.
  • 2019–2020 Ensimmäinen vaihe: Erillisverkot hankki radio-operaattoriverkkopalvelun (RAN) Elisalta ja toimintokriittiset mobiiliverkon tietojärjestelmät (Core) Ericssonilta.
  • 2020–2021 Toinen vaihe: Erillisverkot hankkii toimintokriittiset Virve 2.0 -viestintäsovellukset ja tarjoaa asiakkaille priorisoidun laajakaistaisen Virve 2.0 -liittymän.
  • 2022–2025 Siirtymävaihe: tarjolla rinnakkain Virve ja Virve 2.0 -palvelut. Tarjotaan asiakkaille toimintokriittiset Virve 2.0 -viestintäsovellukset.
  • 2025 Käyttöönotto valmis ja siirrytään yksinomaan Virve 2.0:n käyttöön. Uusia Virve 2.0 -palveluita kehitetään jatkuvasti asiakastarpeiden pohjalta.

Lue lisää:

VIRVE 2.0 MOBIILISTRATEGIA

VIRVEN HÄLYTYSÄÄNI UNIT ALERT NOSTAA PULSSIA – TÄLTÄ SE KUULOSTAA

VIRANOMAISVERKKO KAIPAA VILLEJÄKIN IDEOITA

Ryhmävideopalvelu, Virve 2.0, turvallisuuskriittiset palvelut, konesalit. Pysy ajan tasalla ja tilaa uutiskirjeemme tästä:

Tilaa uutiskirje