alkuun

Virve-palvelut

Virve-sisäkuuluvuuden varmistaminen – tutustu päivitettyyn ohjeistukseen

Virven oikeilla sisäkuuluvuusratkaisuilla voidaan varmistaa yhteydenpito radioverkossa myös, kun siirrytään laajakaistateknologian käyttöön. Pelastusviranomainen voi antaa pelastuslain mukaisen määräyksen sisäkuuluvuuden toteuttamisesta rakennuksissa. Tutustu päivitettyyn ohjeistukseemme, joka koskee sekä nykyistä Virve-viranomaisverkkoa että tulevan laajakaistaisen Virve-palvelun (Virve 2) toteutusta.

Jos rakennuksessa on tavallista suurempi henkilöturvallisuusriski, eikä Virve-radioverkon ja tulevan Virve-viestintäpalvelun (Virve 2) kuuluvuus ole riittävä pelastustoiminnan tarpeisiin, rakennuksen omistajan tulee toteuttaa Virven sisätilakuuluvuus. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi kauppakeskukset, maanalaiset parkkihallit, tunnelit, matkustajaterminaalit, palvelutalot ja yleisötapahtumien järjestämiseen rakennetut tilat.

Määräyksen sisäkuuluvuuden toteuttamisesta antaa pelastusviranomainen. Sisäkuuluvuuden voi rakentaa myös omaehtoisesti pelastustoiminnan turvaamiseksi tai muun käyttäjätarpeen mukaan.

Toteutusohjeistus koskee nykyistä Virve-viranomaisverkkoa  ja laajakaistaista Virve-palvelua (Virve 2) Elisan verkoissa.

Kuuluvuuden toteuttaminen koskee sekä nyky-Virveä (Tetra-radioverkko) että uutta laajakaistaista Virve-palvelua (Virve 2) Elisan laajakaistaisissa verkoissa. Toteutuksessa noudatetaan sisäkuuluvuuden toteutusohjeistusta. Tarkempi ohjeistus löytyy  oikealta kohdasta Ohjeet ja lomakkeet.

Erillisverkot hallinnoi nykyisen Virve-viranomaisradioverkon taajuuksia ja vastaa Virven häiriöttömästä toiminnasta. Tetra-sisäverkon aktiivilaitteiden on oltava Erillisverkkojen hyväksymiä ja niiden käyttöönotto ilman hyväksyntää on kielletty.

Laajakaistaisen Virven (Virve 2) toiminta perustuu kaupallisiin 4G- ja 5G-radioverkkoihin ja Erillisverkkojen omaan runkoverkkoon. Radioverkon toimittajaksi vuoteen 2030 saakka on kilpailutuksessa valittu Elisa Oyj.

Elisa toimittaa laajakaistaisessa Virve-palvelussa sisäkuuluvuusratkaisun aktiivilaitteet. Rakennuksen omistaja voi tilata sisäverkon suunnittelu- ja asennustyöt ammattitaitoiselta telealan urakoitsijalta, suunnittelutoimistolta tai operaattorilta.

Tarkemmat ohjeet toteutuksista eri tilanteissa ja pelastusviranomaisen, rakennuksen omistajan, urakoitsijan ja Erillisverkkojen rooleista löytyvät ohesta.

OHJEISTUS NYKYISIIN VIRVE-KOHTEISIIN VIRVE 2 TOTEUTUKSESTA

OHJEISTUS UUSiIN KOHTEISIIN VIRVE-VERKON JA VIRVE 2  TOTEUTUKSESTA

Sisätilakuuluvuus on rakennettava

  • pelastusviranomaisen tarvekartoituksen
  • Erillisverkkojen ja operaattoreiden yhteisen ohjeistuksen
  • Sähkötyökortin (ST-kortisto, 625.10, päivitys tulossa 2024) suositusten mukaisesti.
  • Ohjeita toteutukseen löytyy myös Traficomin Opas matkapuhelinverkkojen sisätilakuuluvuudesta -julkaisusta ja Säteilyturvakeskuksen sivustolta.

 

Ohjeet 

Lomakkeet

 

Rakennuksen omistaja – suunnittelija – urakoitsija

Haluatko kysyä sisäkuuluvuuden toteuttamisesta? Tarvitsetko lisätietoja ? Mihin asiasi liittyykään, autamme mielellämme! Ota meihin yhteyttä