Sisäverkon rakentamisen ohjeet

Virve-palvelut

Virve-kuuluvuuden varmistaminen – seuraa sisäpeiton rakennusohjeiden päivittymistä

Virven oikeilla sisätilapeittoratkaisuilla voidaan varmistaa yhteydenpito radioverkossa ja uudistuvassa palvelussa myös, kun siirrytään laajakaistateknologian käyttöön. Pelastusviranomainen antaa uudistetun pelastuslain 109 §:n mukaisesti määräykset myös uuden viranomaisviestintäpalvelun (Virve-palvelu) sisäpeittoratkaisujen toteuttamista kiinteistössä. Täydennämme ohjeistusta vuoden 2021 loppuun mennessä.

Virve-sisätilaverkon rakentaminen

Virve-viranomaisradioverkon ja uuden pelastuslain 109 § voimaantulon jälkeen myös viranomaisten viestintäpalvelun (Virve-palvelun) sisäpeitto on rakennettava kiinteistöihin, joissa sijainti, suuri koko ja poikkeukselliset olosuhteet vaarantavat henkilö- tai paloturvallisuutta. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi kauppakeskukset, tunnelit, matkustajaterminaalit, palvelutalot ja yleisötapahtumien järjestämiseen rakennetut tilat.

Virve-sisätilaverkko on rakennettava Erillisverkkojen ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti, ks. oikealla kohta Ohjeet ja lomakkeet. Erillisverkot hallinnoi Virve-taajuuksia ja vastaa Virven häiriöttömästä toiminnasta. Kaikkien sisäverkkojen aktiivilaitteiden on oltava Erillisverkkojen hyväksymiä, ja niiden käyttöönotto ilman Erillisverkkojen hyväksyntään on kielletty.

Sisäverkkotöiden rakentaminen edellyttää erityistä osaamista, ja myös Traficom suosittelee kaikissa sisäverkkojen suunnittelu-, rakennus- ja ylläpitotöissä turvautumaan ammattilaiseen.

Tee ensin tarvekartoitus

Sisätilapeiton suunnittelussa on tärkeää, että se tehdään pelastustoimen vaatimusten ja kohteen käyttötarkoituksen mukaan. Virve-sisätilaverkon kattavuus tulee sopia yhteistyössä pelastusviranomaisen kanssa. Sisäverkon Tarvekartoituslomake on tätä varten.

Laaditun kartoituksen toteuttamiseksi kiinteistön omistaja tai tämän edustaja ottaa yhteyttä suunnittelijaan/urakoitsijaan, joka tekee suunnitelman sisäverkon toteuttamiseksi. Sama urakoitsija voi myös rakentaa kyseisen sisäverkon.

Erillisverkot suorittaa aina uudessa Tetra-pohjaisessa sisäverkkokohteessa lopputarkastuksen ennen käyttöönottoa.

Ohjeet ja lomakkeet

virve puhelimia

Virve-sisäverkon toteutusvaiheet

  1. Tarvekartoitus kohteesta: rakennuttaja
  2. Suunnittelijan ja rakentajan valinta/kilpailutus: rakennuttaja
  3. Suunnitelma sisäverkon toteuttamiseksi: urakoitsija
  4. Taajuuden käyttöoikeuden ja lopputarkastuksen tilaus sekä alustava asennuskansio Erillisverkoille: urakoitsija
  5. Sisäverkon rakentaminen: urakoitsija
  6. Asennuskansion täydentäminen ja toimitus Erillisverkoille: urakoitsija
  7. Lopputarkastus: urakoitsija, tilaaja, Erillisverkot
  8. Dokumenttien toimitus tilaajalle: urakoitsija

Lähtökohtana laajakaistainen verkko

Sisäverkon suunnittelussa on huomioitava tulevan mobiililaajakaistapohjaisen Virve 2.0 -verkon kytkentä sisäverkkoon sekä pelastustoimen vaatimukset kohteen käyttötarkoituksen mukaan.

Suosittelemme tekemään Virve-verkon sisäverkkototeutukset laajakaistaverkkoina, jolloin yksi yhteinen verkko toimii nykyisen Tetra-pohjaisen Virve-verkon ja arviolta vuonna 2022 käyttöön otettavan Virve 2.0 -palvelun taajuuksilla.

Tekniset ratkaisut kohteen mukaan

Verkkoja suunniteltaessa lähtökohtana ovat LTE-taajuusalueet kohteen mukaan. Yleisökohteissa valitaan ylemmät taajuudet ja tehdasmaisissa kohteissa, joissa käyttö vähäisempää ja antennitarve on pienempi, käytetään alempia LTE-taajuuksia.

Laajakaistaverkossa verkon komponentit, antennit ja tehonjakajat on valittava siten, että ne sopivat kaikille kaupallisten matkapuhelinverkkojen (4G ja 5G) LTE-taajuuksille ja myös Virven nykyisille taajuusalueille (380-395 Mhz).

Suunnitteluvaiheessa on tärkeää kartoittaa tilat, joissa Virven on toimittava. Kaupalliset operaattorit toteuttavat julkisten rakennusten sisäkuuluvuudet asiakaskäytön mukaan. Arviolta vuoden 2022 jälkeen Virve toimii nykyisen Tetra-verkon rinnalla myös kaupallisen operaattorin verkossa, jolloin julkisissa tiloissa kuuluvuus voidaan toteuttaa suoraan kaupallisten operaattoreiden sisätilapeitolla.

Kustannustehokas toteutustapa

Sisäverkko toteutetaan kustannustehokkaasti nykyisen ja tulevan Virve-verkon vaatimusten huomioimisella jo sisäverkon suunnitteluvaiheessa. Samaan sisäverkkoon voidaan kytkeä useita eri taajuuksia oikeilla komponenttivalinnoilla. Laajakaistaisia antenneja ja muita sisäverkkoon tarvittavia komponentteja on hyvin saatavilla ja niiden hinnat noudattelevat Virve-taajuuskaistakomponenttien hintoja.

Noin puolet tälle hetkellä rakennettavista verkoista tehdään laajakaistaverkkoina. Hintavaikutus laajakaistaisen Virve-verkon ja Tetra-pohjaisen Virve-verkon taajuudelle (380-395 Mhz) on vähäinen.