alkuun

Erillisverkot

Tietoa meistä

Olemme valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, joka turvaa yhteiskunnan toimintaa ja kriittistä viestintää kaikissa oloissa. Erillisverkot tuottaa yhteiskunnan turvallisuutta ja toimivuutta tukeville organisaatioille ict-palveluja kriittiseen viestintään, tilannejohtamiseen ja kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen.
0 +
erillisverkkolaista
0 milj.
euron liikevaihto
0
perustamisvuosi

Kun tavanomainen ei riitä 

Erillisverkot rakentaa yhdessä turvallisuustoimijoiden kanssa turvallisempaa yhteiskuntaa ja turvallisempaa Suomea. Turvaamalla viranomaisten ja muiden turvallisuuskriittisten toimijoiden viestintää turvataan myös kansalaisten avunsaantia ja arjen sujumista.

Tavoite

Olemme vaikuttava ja rohkea yhteiskunnan turvaaja.

Tehtävä

Rakennamme Suomesta turvallisemman olemalla asiakkaidemme luottokumppani kaikissa olosuhteissa.

Arvot

Luottamus, yhteistyö, kehitys ja vastuullisuus

Tarinamme

Onnellisuus syntyy toimivasta arjesta. Pienistä yhteisistä hetkistä kiireen keskellä, turvallisuudesta ja merkityksen tunteesta, läheisyydestä ja yhdessä olemisesta. Suomi on yksi maailman onnellisimmista ja turvallisimmista maista.

Me Erillisverkoilla teemme töitä vuorokauden, viikon ja vuoden ympäri, jotta näin olisi myös jatkossa. Yhteiskuntamme kannalta kriittiset tietoliikenne- ja tietotekniikkapalvelut ovat Erillisverkkojen osaamisen ydintä.

Mahdollistamme turvallisuustoimijoiden yhteistyön palvelujemme, kuten viranomaisverkko Virven kautta. Rakennamme yhdessä sujuvaa arkea ja yhteiskuntaa, joka kestää tulevaisuudenkin koitokset.

Siksi me turvaamme, palvelemme, yhdistämme ja uudistamme. 

Turvallisuus tehdään yhdessä

Asiakkaamme

Asiakkaitamme ovat muun muassa puolustusvoimat, pelastus, poliisi, sosiaali- ja terveystoimijat, rajavartiolaitos, tulli sekä monet huoltovarmuuskriittiset yksityiset toimijat.

Palvelumme

Turvallinen yhteiskunta syntyy viranomaisten, yritysten ja muiden toimijoiden yhteistyöstä, ja toimintavarmat ICT-palvelumme mahdollistavat turvallisuustoimijoiden työn.

Viranomaisverkko Virve on yksi tunnetuimmista palveluistamme. Teemme töitä vuorokauden, viikon ja vuoden ympäri, jotta Suomi olisi maailman turvallisin maa.

Lue lisää palveluistamme

 

Varmistamme yhteiskunnan toimivuutta

Strategiamme mukaisesti Haluamme olla viranomaisille ja turvallisuustoimijoille paras kumppani Suomessa. Erillisverkkojen menestyminen tarkoittaa asiakkaidemme onnistumista. Käytännössä tämä on sitä, että pystymme vastaamaan turvallisuustoimijoiden tarpeisiin joustavasti ja takaamaan tarvittavan varautumis- ja turvallisuustason.

Omistajuus ja hallinto

Yhtiön omistajaohjauksesta vastaa valtioneuvoston kanslia. Valtion kokonaan omistamassa yhtiössä yhdistyvät virasto- ja yritysmaailman edut. Osakeyhtiömuodon ansiosta toimintamme on ketterää ja rahoituksemme joustavaa.

Erillisverkkojen yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala on julkisen hallinnon viranomaisten käytössä olevien ja yhteiskunnan turvallisuuden varmistamiseen liittyvien tietoliikenneverkkojen sekä muiden turvaverkkojen rakentaminen ja operointi sekä niihin liittyvien palveluiden toimittaminen ja konsultointi. Yhtiö voi omistaa ja hallita edellä mainittuja televerkkoja ja kiinteistöjä sekä osakkeita.

Liikevaihtomme vuonna 2023 oli 119 miljoonaa euroa. Lisätietoa talouden tunnusluvuista saat vuosikertomuksestamme.
Konsernin hallitus on vahvistanut palkitsemispolitiikan 2024. Tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö BDO oyj. Vastuunalaisena tarkastajana toimii KHT, JHT Eeva Koivula.

Erillisverkkoihin kuuluvat emoyhtiö Suomen Erillisverkot oy ja sen kokonaan omistamat tytäryhtiöt Leijonaverkot oy ja Johtotieto oy.

Omistajapoliittisen periaatepäätöksen mukaan valtio-omistaja odottaa, että yhtiöiden hallitukset kuvaavat yhtiökokouksissa yhtiökohtaisen palkitsemispolitiikan ja perustelevat toimitusjohtajan toteutuneen tulospalkitsemisen, yhtenä kokonaisuutena johtoryhmän toteutuneen tulospalkitsemisen sekä henkilöstön palkitsemisen periaatteet.

 

Toimitusjohtaja

 

Toimitusjohtaja
vertailuvuosi 2022

Johtoryhmä  ilman toimitus-johtajaa Johtoryhmä
vertailuvuosi 2022
Kiinteä vuosipalkka vuonna 2023 196 254 199 475 1 175 469 1 102 774
Lyhyen tähtäimen STI-ohjelmasta vuonna 2024 maksettava 43 139 40 421 228 258 226 586
Pitkän tähtäimen LTI-ohjelmista vuonna 2024 maksettava
Mahdolliset muut muuttuvat palkkiot 2024 maksettava
2024 maksettava kaikkien muuttuvien yhteenlaskettu osuus 2023 kiinteästä (%) 22,0 % 20,3 % 19,4 % 20,5 %
Tavoite (%) ja maksimi (%) 15%/30% 15%/30% 15%/30% 15%/30%
Kuinka monen kuukauden palkkaa maksetut palkkiot vastaavat? 2,6 2,4 2,3 2,5
Lisäeläkekustannus yhtiölle vuoden 2023 perusteella 0 0 0 0
Johtoryhmän jäsenten lukumäärä (ilman toimitusjohtajaa) 10 10