Erillisverkot

Erillisverkot

Tietoa meistä

Olemme valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, joka turvaa yhteiskunnan toimintaa ja kriittistä viestintää kaikissa oloissa. Erillisverkot tuottaa yhteiskunnan turvallisuutta ja toimivuutta tukeville organisaatioille ict-palveluja kriittiseen viestintään, tilannejohtamiseen ja kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen.
0 +
erillisverkkolaista
0 milj.
euron liikevaihto
0
perustamisvuosi

Kun tavanomainen ei riitä 

Erillisverkot rakentaa yhdessä turvallisuustoimijoiden kanssa turvallisempaa yhteiskuntaa ja turvallisempaa Suomea. Turvaamalla viranomaisten ja muiden turvallisuuskriittisten toimijoiden viestintää turvataan myös kansalaisten avunsaantia ja arjen sujumista.

Tutustu strategiaamme

Missio

”Kun tavanomainen ei riitä”

Visio

”Maailman parasta digitaalista turvallisuutta”

Arvot

Luottamus, yhteistyö, kehitys ja vastuullisuus

Tarinamme

Onnellisuus syntyy toimivasta arjesta. Pienistä yhteisistä hetkistä kiireen keskellä, turvallisuudesta ja merkityksen tunteesta, läheisyydestä ja yhdessä olemisesta. Suomi on yksi maailman onnellisimmista ja turvallisimmista maista.

Me Erillisverkoilla teemme töitä vuorokauden, viikon ja vuoden ympäri, jotta näin olisi myös jatkossa. Yhteiskuntamme kannalta kriittiset tietoliikenne- ja tietotekniikkapalvelut ovat Erillisverkkojen osaamisen ydintä.

Mahdollistamme turvallisuustoimijoiden yhteistyön palvelujemme, kuten viranomaisverkko Virven kautta. Rakennamme yhdessä sujuvaa arkea ja yhteiskuntaa, joka kestää tulevaisuudenkin koitokset.

Siksi me turvaamme, palvelemme, yhdistämme ja uudistamme. 

Turvallisuus tehdään yhdessä

Asiakkaamme

Asiakkaitamme ovat muun muassa puolustusvoimat, pelastus, poliisi, sosiaali- ja terveystoimijat, rajavartiolaitos, tulli sekä monet huoltovarmuuskriittiset yksityiset toimijat.

Palvelumme

Turvallinen yhteiskunta syntyy viranomaisten, yritysten ja muiden toimijoiden yhteistyöstä, ja toimintavarmat ICT-palvelumme mahdollistavat turvallisuustoimijoiden työn.

Viranomaisverkko Virve on yksi tunnetuimmista palveluistamme. Teemme töitä vuorokauden, viikon ja vuoden ympäri, jotta Suomi olisi maailman turvallisin maa.

Lue lisää palveluistamme

 

Varmistamme yhteiskunnan toimivuutta

Haluamme, että Suomi on edelläkävijä turvallisuustoimijoiden yhteistyössä – tämä on myös visiomme. Erillisverkot rakentaa yhdessä turvallisuustoimijoiden kanssa turvallisempaa yhteiskuntaa ja turvallisempaa Suomea. Turvaamalla viranomaisten ja muiden turvallisuuskriittisten toimijoiden viestintää turvataan myös kansalaisten avunsaantia ja arjen sujumista.

Omistajuus ja hallinto

Yhtiön omistajaohjauksesta vastaa valtioneuvoston kanslia. Valtion kokonaan omistamassa yhtiössä yhdistyvät virasto- ja yritysmaailman edut. Osakeyhtiömuodon ansiosta toimintamme on ketterää ja rahoituksemme joustavaa.

Erillisverkkojen yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala on julkisen hallinnon viranomaisten käytössä olevien ja yhteiskunnan turvallisuuden varmistamiseen liittyvien tietoliikenneverkkojen sekä muiden turvaverkkojen rakentaminen ja operointi sekä niihin liittyvien palveluiden toimittaminen ja konsultointi. Yhtiö voi omistaa ja hallita edellä mainittuja televerkkoja ja kiinteistöjä sekä osakkeita.

Liikevaihtomme vuonna 2022 oli 109 miljoonaa euroa. Lisätietoa talouden tunnusluvuista saat vuosikertomuksestamme.
Konsernin hallitus on vahvistanut palkitsemispolitiikan 2022. Tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö BDO oyj. Vastuunalaisena tarkastajana toimii KHT, JHT Eeva Koivula.

Erillisverkkoihin kuuluvat emoyhtiö Suomen Erillisverkot oy ja sen kokonaan omistamat tytäryhtiöt Leijonaverkot oy ja Johtotieto oy.

Omistajapoliittisen periaatepäätöksen mukaan valtio-omistaja odottaa, että yhtiöiden hallitukset kuvaavat yhtiökokouksissa yhtiökohtaisen palkitsemispolitiikan ja perustelevat toimitusjohtajan toteutuneen tulospalkitsemisen, yhtenä kokonaisuutena johtoryhmän toteutuneen tulospalkitsemisen sekä henkilöstön palkitsemisen periaatteet.

 

Toimitusjohtaja

 

Toimitusjohtaja
vertailuvuosi 2021

Johtoryhmä  ilman toimitus-johtajaa Johtoryhmä
vertailuvuosi 2021
Kiinteä vuosipalkka vuonna 2022 199 475 189 440 1 102 774 872 264
Lyhyen tähtäimen STI-ohjelmasta vuonna 2023 maksettava  40 421   41 514   226 586 215 312
Pitkän tähtäimen LTI-ohjelmista vuonna 2023 maksettava
Mahdolliset muut muuttuvat palkkiot 2023 maksettava
2023 maksettava kaikkien muuttuvien yhteenlaskettu osuus 2022 kiinteästä (%) 20,3 % 21,9 % 20,5 % 24,7 %
Tavoite (%) ja maksimi (%) 15%/30% 15%/30% 15%/30% 15%/30%
Kuinka monen kuukauden palkkaa maksetut palkkiot vastaavat? 2,5 2,7 2,6 3,1
Lisäeläkekustannus yhtiölle vuoden 2022 perusteella 0 0 0 0
Johtoryhmän jäsenten lukumäärä (ilman toimitusjohtajaa) 10 9

Timanttiteko

Timanttiteko-palkinnon myöntää vuosittain Turvallisuuskomitea ministeriöiden valmiuspäällikkökokouksen esityksestä. Palkinto luovutetaan esimerkilliselle toiminnalle, kehitystyölle ja innovaatiolle, jolla edistetään yhteiskunnan turvallisuutta. Esityksiä voivat tehdä ministeriöt hallinnonaloiltaan ja Huoltovarmuuskeskus.

Erillisverkot koordinoi palkinnon jakamista. Palkintosääntö ohjaa palkinnon myöntämistä.

Turvallisuuskomitea on myönsi vuoden 2021 Timanttiteko-palkinnon ulkoministeriön data-analytiikkapilotille.

Turvallisuuskomitea on myönsi vuoden 2020 Timanttiteko-palkinnon Kyberturvallisuuskeskukselle Yhteiskunnan turvallisuusstrategian tavoitteiden esimerkillisestä edistämisestä. Palkinto jaettiin 14:n kerran.

Vuoden 2019 Timanttiteko-palkinto myönnettiin 19.3.2020 Tiedustelulainsäädännön valmistelulle. 

Vuoden 2018 Timanttiteko-palkinto myönnettiin Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman 2022 toimeenpanolle, ja vuonna 2017 palkinnon sai Kuntaliiton ja Huoltovarmuuskeskuksen KUJA-projekti. Vuonna 2016 palkittiin 112 Suomi -sovellus, ja vuoden 2015 palkinnon sai Tornion järjestelykeskus.