Erillisverkot

Erillisverkot

Tietoa meistä

Olemme valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, joka turvaa yhteiskunnan toimintaa ja kriittistä viestintää kaikissa oloissa. Erillisverkot tuottaa yhteiskunnan turvallisuutta ja toimivuutta tukeville organisaatioille ict-palveluja kriittiseen viestintään, tilannejohtamiseen ja kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen.
0 +
erillisverkkolaista
0 milj.
euron liikevaihto
0
perustamisvuosi

Tarinamme

Suomalainen sisu, luottamus ja rohkeus katsoa eteenpäin. Näiden varaan tämä maa on rakennettu, ja näihin tukeutuen puolustamme myös digitaalista itsenäisyyttämme. Erillisverkot on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka asiakkaille tavanomainen turvallisuus- ja varautumistaso ei riitä.

Yhteiskuntamme kannalta kriittiset tietoliikenne- ja tietotekniikkapalvelut ovat osaamisemme ydintä. Teemme töitä vuorokauden, viikon ja vuoden ympäri, jotta Suomi olisi maailman turvallisin yhteiskunta – ja voisimme näyttää mallia myös muille.

Mahdollistamme turvallisuustoimijoiden yhteistyön palvelujemme, kuten viranomaisverkko Virven kautta. Yhdessä rakennamme sujuvaa arkea ja yhteiskuntaa, joka kestää tulevaisuudenkin koitokset. Siksi me turvaamme, palvelemme, yhdistämme ja uudistamme.

Turvallisuus tehdään yhdessä.

Asiakkaamme

Asiakkaitamme ovat muun muassa puolustusvoimat, pelastus, poliisi, sosiaali- ja terveystoimijat, rajavartiolaitos, tulli sekä monet huoltovarmuuskriittiset yksityiset toimijat.

Palvelumme

Turvallinen yhteiskunta syntyy viranomaisten, yritysten ja muiden toimijoiden yhteistyöstä, ja toimintavarmat ICT-palvelumme mahdollistavat turvallisuustoimijoiden työn.

Viranomaisverkko Virve on yksi tunnetuimmista palveluistamme. Teemme töitä vuorokauden, viikon ja vuoden ympäri, jotta Suomi olisi maailman turvallisin maa.

Lue lisää palveluistamme

 

Varmistamme yhteiskunnan toimivuutta

Haluamme, että Suomi on edelläkävijä turvallisuustoimijoiden yhteistyössä – tämä on myös visiomme. Erillisverkot rakentaa yhdessä turvallisuustoimijoiden kanssa turvallisempaa yhteiskuntaa ja turvallisempaa Suomea. Turvaamalla viranomaisten ja muiden turvallisuuskriittisten toimijoiden viestintää turvataan myös kansalaisten avunsaantia ja arjen sujumista.
Missio

Mahdollistamme kriittisen toiminnan ja viestinnän turvallisesti.

Visio

Erillisverkot toimii edelläkävijänä turvallisuustoimijoiden yhteistyössä.

Arvot

Arvot toimivat kompassinamme, kun kuljemme kohti tavoitteitamme ja auttavat päätöksenteossa, kun teemme valintoja.

Luottamus

Luottamus on kaiken toimintamme ydin ja lähtökohta – se oikeuttaa olemassaolomme ja tekemisemme. Lunastamalla kollegoidemme, asiakkaidemme ja sidosryhmiemme luottamuksen joka päivä luomme luottamusta koko yhteiskuntaan. Luottamus ei synny vain nappisuorituksista, vaan myös kyseenalaistamisesta, kysymisestä ja toistemme tukemisesta. Jotta meihin luotetaan, täytyy meidän luottaa toisiimme ja tehdä se, mikä on sovittu.

Yhteistyö

Uskomme, että turvallisuus tehdään yhdessä. Tuomme yhteen alan osaajat ja tarjoamme palveluita, jotka mahdollistavat eri tahojen yhteistyön. Toimimme niin, että kumppanuus kanssamme on antoisaa ja avaa uusia mahdollisuuksia. Arvostamme toisiamme ihmisinä ja osaajina sekä jaamme osaamistamme ja kokemuksiamme.

Kehitys

Olemme turvallisuus- ja huoltovarmuuskriittisen teknologioiden asiantuntijoita. Pyrimme koko ajan parempaan ja luomme uusia ratkaisuja, jotka näyttävät suuntaa kansainvälisesti. Olemme uteliaita, analyyttisia, ennakkoluulottomia ja avoimia ympäröivälle maailmalle. Keskitymme ydintoimintaamme ja haemme lisää voimaa kumppanuuksista. Iloitsemme onnistumisistamme ja opimme epäonnistumisista.

Vastuullisuus

Vastuullisuus syntyy valinnoista, joita teemme työssämme jatkuvasti. Vastuullisuus on läsnä kaikessa toiminnassamme. Olemme valtion erityistehtäväyhtiö, ja toimintamme vaikuttaa kaikkiin kansalaisiin. Meillä kaikilla on oikeus hyvään johtamiseen ja velvollisuus puuttua epäkohtiin. Toimintaamme ohjaavat selkeät raamit ja mitattavissa olevat tavoitteet.

Lue lisää vastuullisuudestamme!

Omistajuus ja hallinto

Yhtiön omistajaohjauksesta vastaa valtioneuvoston kanslia. Valtion kokonaan omistamassa yhtiössä yhdistyvät virasto- ja yritysmaailman edut. Osakeyhtiömuodon ansiosta toimintamme on ketterää ja rahoituksemme joustavaa.

Erillisverkkojen yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala on julkisen hallinnon viranomaisten käytössä olevien ja yhteiskunnan turvallisuuden varmistamiseen liittyvien tietoliikenneverkkojen sekä muiden turvaverkkojen rakentaminen ja operointi sekä niihin liittyvien palveluiden toimittaminen ja konsultointi. Yhtiö voi omistaa ja hallita edellä mainittuja televerkkoja ja kiinteistöjä sekä osakkeita.

Liikevaihtomme vuonna 2020 oli noin 104 miljoonaa euroa. Lisätietoa talouden tunnusluvuista saat vuosikertomuksestamme.
Konsernin hallitus on vahvistanut palkitsemispolitiikan 2021. Tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö BDO oyj. Vastuunalaisena tarkastajana toimii KHT, JHT Ari Lehto.

Erillisverkkoihin kuuluvat emoyhtiö Suomen Erillisverkot oy ja sen kokonaan omistamat tytäryhtiöt Suomen Turvallisuusverkko oy, Leijonaverkot oy ja Johtotieto oy.

Omistajapoliittisen periaatepäätöksen mukaan valtio-omistaja odottaa, että yhtiöiden hallitukset kuvaavat yhtiökokouksissa yhtiökohtaisen palkitsemispolitiikan ja perustelevat toimitusjohtajan toteutuneen tulospalkitsemisen, yhtenä kokonaisuutena johtoryhmän toteutuneen tulospalkitsemisen sekä henkilöstön palkitsemisen periaatteet.

toimitusjohtaja toimitusjohtaja,

vertailuvuosi

johtoryhmä (yhteenlaskettu, ilman toimitusjohtajaa) johtoryhmä (yhteenlaskettu),

vertailuvuosi

Kiinteä vuosipalkka vuonna 2020 170790 173000 617 378 575000
STI-ohjelmasta vuonna 2021 maksettava 39 975 37182 145 618 96 742
LTI-ohjelmista vuonna 2021 maksettava
Mahdolliset muut muuttuvat palkkiot 2021 maksettava
2021 maksettava kaikkien muuttuvien yhteenlaskettu osuus 2020 kiinteästä (%) 23 % 21% 24 % 17 %
Tavoite (%) ja maksimi (%) 15%/30% 15%/30% 15%/30% 15%/30%
Kuinka monen kuukauden palkkaa maksetut palkkiot vastaavat? 2,8 2,5 2,8 1,9
Lisäeläkekustannus yhtiölle vuoden 2020 perusteella
Johtoryhmän jäsenten lukumäärä (ilman toimitusjohtajaa) 7 5

Timanttiteko

Timanttiteko-palkinnon myöntää vuosittain Turvallisuuskomitea ministeriöiden valmiuspäällikkökokouksen esityksestä. Palkinto luovutetaan esimerkilliselle toiminnalle, kehitystyölle ja innovaatiolle, jolla edistetään yhteiskunnan turvallisuutta. Esityksiä voivat tehdä ministeriöt hallinnonaloiltaan ja Huoltovarmuuskeskus.

Erillisverkot koordinoi palkinnon jakamista. Palkintosääntö ohjaa palkinnon myöntämistä.

Turvallisuuskomitea on myönsi vuoden 2020 Timanttiteko-palkinnon Kyberturvallisuuskeskukselle Yhteiskunnan turvallisuusstrategian tavoitteiden esimerkillisestä edistämisestä. Palkinto jaettiin 14:n kerran.

Vuoden 2019 Timanttiteko-palkinto myönnettiin 19.3.2020 Tiedustelulainsäädännön valmistelulle. 

Vuoden 2018 Timanttiteko-palkinto myönnettiin Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman 2022 toimeenpanolle, ja vuonna 2017 palkinnon sai Kuntaliiton ja Huoltovarmuuskeskuksen KUJA-projekti. Vuonna 2016 palkittiin 112 Suomi -sovellus, ja vuoden 2015 palkinnon sai Tornion järjestelykeskus.