alkuun

Vastuullisuus

Hoidamme tehtävämme yhteiskunnan turvallisuuden ja toimivuuden varmistajana

Olemme olemassa, jotta yhteiskunnan turvallisuustoimijat voivat tehdä työtään mahdollisimman sujuvasti. Tämä erityistehtävämme edellyttää meiltä vastuullisuutta liiketoiminnassamme.

Vastuullisuusteemamme

Ympäristö ja ilmasto 

Sitoudumme lähenemään hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Tuotamme palvelumme yhteiskunnan tarpeisiin energiatehokkaasti. Lisäksi pyrimme kasvattamaan asiakkaidemme hiilikädenjälkeä: vähennämme palveluiden päästöjä sekä sähkö- ja elektroniikkaromujätteen määrää.

Lue lisää ympäristötavoitteistamme

Palveluiden häiriötön toiminta ja tietoturva

Palvelumme ovat mitattavasti energiatehokkaita ja häiriöttömiä. Niiden on toimittava luotettavasti ja tietoturvallisesti normaalioloissa ja häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa. Toiminnallemme edistämme asiakkaidemme siirtymistä hiilineutraaleiden ict-palveluiden käyttöön.

LUE LISÄÄ PALVELUIDEMME HÄIRIÖTTÖMYYDESTÄ

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Teemme tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä yhteiskuntaa hyödyttävien palveluiden tuottamisessa. Keskeisten kumppaneidemme kanssa tarjoamme kokonaisratkaisuja asiakkaille. Monimuotoistuvassa maailmassa yhdessä tekemällä voimme päästä yhteiskuntaa hyödyttäviin tavoitteisiin.

LUE LISÄÄ TKI-TOIMINNASTAMME

Uudistuva ja hyvinvoiva työyhteisö 

Vastuullinen toiminta työyhteisössämme on yhteistä tekemistä ja käytäntöjä, jatkuvaa koulutusta, innovaatiokulttuuria ja hyvinvoinnin perusta. Tarjoamme henkilöstöllemme monipuoliset tehtävät ja kehittyvän työyhteisön mahdollisuudet vakavaraisessa yhtiössä.

Lue lisää hyvinvoivasta työyhteisöstämme

Hyvä hallintotapa ja talous

Hyvän hallinnon ja talouden periaatteet eettisine ohjeineen ohjaavat meitä ja kumppaneitamme toiminnassamme. Vastuullinen liiketoiminta ja hyvä hallintotapa mahdollistavat turvallisuutta palvelevien toimintojen ylläpitämisen ja kehittämisen. Erityistehtäväyhtiönä tuotamme palvelut yhteiskunnalle kustannustehokkaasti.

LuE lisää hyvästä hallintotavasta 

Vastuulliset hankintakäytännöt

Vastuullisuus on olennainen osa hankintojamme ja toimittajahallintaamme. Palvelumme perustuvat vastuullisuuteen ja turvallisuuteen vaativissa ja muuttuvissa olosuhteissa. Laatuvaatimuksemme ovat korkeat ja odotamme myös toimittajiemme sitoutuvan niihin sekä kehittämiseen.

Lue lisää hankintakäytännöistä

Vastuullisuus on strateginen valintamme

Vastuullisuus on osa liiketoimintamme perusluonnetta ja sen merkitys korostuu toiminnassamme. Vastuullinen toiminta ja liiketoimintatavat ovat strateginen valintamme. Vastuullisuus on yksi arvoistamme luottamuksen, yhteistyön ja kehityksen lisäksi. Vastuullisuusohjelmamme tavoite on keskusteleva kumppanuus sidosryhmiemme, kuten asiakkaiden, omistajien ja toimittajien kanssa.

Raportoimme yritysvastuustamme vuosittain.

TUTUSTU VUODEN 2023 VUOSIKERTOMUKSEEN

Tutustu aiempiin vastuuLLISUUSraportteihimme

Vastuullisen liiketoiminnan tavoitteemme 2025:

  • Palvelumme ovat mitattavasti häiriöttömiä ja energiatehokkaita. Sitoudumme pienentämään hiilijalanjälkeämme: hiilijalanjälkemme lähenee nollaa 2035.
  • Vastuullinen toiminta on yhteistä tekemistä, innovaatiokulttuuria ja hyvinvoinnin perusta.
  • Vahva vastuullisuusosaaminen on jatkuvaa koulutusta, käytäntöjä ja tutkimusyhteistyötä.
  • Hyvän hallinnon periaatteet eettisine ohjeineen ohjaavat meitä ja kumppaneitamme.
  • Vastuullisuus on olennainen osa hankintojamme.

Kestävän kehityksen tavoitteet Erillisverkoissa

Edistämme liiketoiminnallamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals, SDG).

Toimintamme ydintä ovat vastuullisesti tuotetut, turvalliset kriittisen toiminnan ja viestinnän palvelut. Tämä tarkoittaa varmennettuja yhteyksiä, laatua ja vakautta. Lisäksi Erillisverkoissa korostuu dialoginen kumppanuus, joka kantaa hedelmää yhteiskunnan toimintaan. Digitalisaatio mahdollistaa asioita, jotka ovat tärkeitä meille ihmisille, suomalaiselle yhteiskunnalle ja globaalille kestävälle kehitykselle.

LUE TARKEMMIN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEISTAMME

Eettiset toimintaperiaatteemme

Erillisverkot noudattaa kaikessa toiminnassaan lakeja, määräyksiä ja muita säännöksiä sekä eettisiä toimintaperiaatteita. Noudatetaamme toiminnassamme valtionhallinnon arvopohjaa ja eettisiä ohjeita.

Työntekijämme noudattavat eettisiä toimintaperiaatteita ja sisäisiä ohjeita. Kannustamme asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja henkilöstöämme ilmoittamaan kaikista väärinkäytöksiin tai epäeettiseen toimintaan liittyvistä epäilyksistään.

TEE VÄÄRINKÄYTTÖILMOITUS

EETTISET TOIMINTAPERIAATTEET (CODE OF CONDUCT)

EETTISET TOIMINTAPERIAATTEET KUMPPANEILLE (CODE OF CONDUCT FOR SUPPLIERS)

VASTUULLISUUSKOULUTUS TOIMITTAJILLE