alkuun

Asiakastiedote: Laajakaistaverkkona rakennettu sisäpeitto kattaa nykyisen ja tulevan Virve-verkon

Kun suunnittelet sisäverkkoa, lähtökohtana on hyvä olla laajakaistainen verkko. Suosittelemme tekemään Virve-verkon sisäverkkototeutukset laajakaistaverkkoina, jolloin yksi yhteinen verkko toimii nykyisen Tetra-pohjaisen Virve-verkon ja arviolta vuonna 2022 käyttöön otettavan Virve 2.0 -verkon taajuuksilla. Laajakaistaverkossa verkon komponentit, antennit ja tehonjakajat on valittava siten, että ne sopivat kaikille kaupallisten matkapuhelinverkkojen LTE (4G, 5G) taajuuksille ja myös Virven nykyisille taajuusalueella(380-395 Mhz).

Verkkoja suunniteltaessa lähtökohtana ovat ylimmät LTE-taajuusalueet. Näin varmistetaan älypuhelimien toiminta sisätiloissa. Suunnitteluvaiheessa on tärkeää kartoittaa tilat, joissa Virven on toimittava. Kaupalliset operaattorit toteuttavat julkisten rakennusten sisäkuuluvuudet asiakaskäytön mukaan. Arviolta vuoden 2022 jälkeen Virve toimii kaupallisen operaattorin verkossa, jolloin julkisissa tiloissa kuuluvuus toteutetaan kaupallisten operaattoreiden sisätilapeitolla.

Sisäverkon suunnittelussa on huomioitava tulevan mobiililaajakaistapohjaisen Virve 2.0 -verkon kytkentä sisäverkkoon sekä pelastustoimen vaatimukset kohteen käyttötarkoituksen mukaan

Sisäverkko toteutetaan kustannustehokkaasti nykyisen ja tulevan Virve-verkon vaatimusten huomioimisella jo sisäverkon suunnitteluvaiheessa. Samaan sisäverkkoon voidaan kytkeä useita eri taajuuksia oikeilla komponenttivalinnoilla. Laajakaistaisia antenneja ja muita sisäverkkoon tarvittavia komponentteja on hyvin saatavilla ja niiden hinnat noudattelevat Virve-taajuuskaista komponenttien hintoja.

Sisätilapeiton suunnittelussa on tärkeää, että se tehdään pelastustoimen vaatimusten ja kohteen käyttötarkoituksen mukaan. Noin puolet tälle hetkellä rakennettavista verkoista tehdään laajakaistaverkkoina ja hintavaikutus laajakaistaisen Virve-verkon ja Tetra-pohjaisen Virve-verkon taajuudelle (380-395 Mhz) on vähäinen.

Lisätietoa: https://www.erillisverkot.fi/sisapeitto