alkuun

Mikä muuttuu ict-toimintaympäristössä? Erillisverkkojen palvelut kehittyvät asiakkaiden tarpeiden mukaan

Erillisverkkojen palveluportfolio koostuu useasta alueesta, ja kehitämme niitä jatkuvasti yhdessä kumppaniemme ja asiakkaidemme kanssa. Palveluissamme korostuvat kotimaisuus, turvallisuus ja räätälöitävyys.
kokonaisturvallisuus palvelut turvallisuuskriittiset palvelut

”Palvelemme, yhdistämme, uudistamme”, sanoo Erillisverkkojen palveluista vastaava johtaja Pasi Kuivalainen.

Kuivalainen listasi vuoden 2022 painopisteet ja uudet kehityspolut.

Pasi Kuivalainen.
”Käyttäjien kannalta yksi merkittävä uudistus on, että tänä vuonna Ryhmävideopalvelu yhdistyy samaan tuoteperheeseen Virve-palvelujen kanssa”, Pasi Kuivalainen kertoo.

Laajakaistainen Virve etenee: toimintokriittinen dataliittymä kesällä 2022

”Viranomaisverkko Virven seuraava kehitysaskel etenee vauhdikkaasti: ensimmäisenä tuotteena tulee ulos laajakaistaisen Virven toimintokriittinen dataliittymä vuoden 2022 aikana. Se mahdollistaa langattoman viestinnän ja laajakaistaisen datansiirron, jonka avulla asiakkaat voivat käyttää esimerkiksi kenttäjohtojärjestelmää”, Pasi Kuivalainen kertoo.

Dataliittymän ensimmäisiä asiakaspäätelaitetestauksia käynnistetään jo, niissä kerätään tärkeää tietoa liittymän toimivuudesta.

”Tämän vuoden lopussa ensimmäisillä asiakkailla on käytössään laajakaistainen Virve, jossa on vähintään samantasoiset palvelut kuin nykyisessä Tetra-teknologialla toimivassa Virvessä.”

Laajakaistainen Virve on maanlaajuisesti käytössä vuonna 2025, nykyinen Virve ja laajakaistainen Virve toimivat rinnakkain siirtymäaikana 2023–2025. Uusia palveluja kehitetään myös koko ajan. Esimerkiksi Galileo PRS -hankkeessa rakennetaan yhdessä Traficomin kanssa tietoturvallinen, satelliittipohjainen aika- ja paikannustietojärjestelmä, jota hyödynnetään myös osana laajakaistaisen Virven palveluita.

Laajakaistaiseen teknologiaan siirtyminen mahdollistaa tulevaisuudessa myös täysin uudenlaiset palvelut, kuten rikastetun todellisuuden sovellukset tai vaikkapa tekoälyn hyödyntämisen.

Virve ja Ryhmävideopalvelu samaan pakettiin

”Käyttäjien kannalta yksi merkittävä uudistus on, että tänä vuonna Ryhmävideopalvelu yhdistyy samaan tuoteperheeseen Virve-palvelujen kanssa. Näin kaikki Virve-käyttäjät voivat hankkia halutessaan myös Ryhmävideopalvelun suoraan käyttöönsä”, Kuivalainen kertoo.

Ryhmävideopalveluun toteutettiin vuoden 2021 aikana useita asiakkaidemme toivomia toiminallisuuksia sekä integraatioita, joiden avulla eri viranomaiset ja muut turvallisuustoimijat voivat käyttää palvelua entistä tehokkaammin. Tärkeimpänä uudistuksena mainittakoon reaaliaikainen tilannekuvan jakaminen tietoturvallisesti tilannejohtajille, useista eri tilannejohtamisen kannalta tärkeistä uusista videolähteistä. Tänä vuonna palvelu kehittyy edelleen niin, että se täyttää Katakrin turvaluokka IV:n vaatimukset.

Turvapilvipalvelun eheys tärkeää

Erillisverkot tarjoaa Turvapilvipalveluissaan turvallisia, nykyaikaisia ja joustavia pilvipalveluja ja ratkaisuja, joita kehitetään ja rakennetaan yhdessä turvallisuustoimijoiden ja viranomaisasiakkaiden sekä kumppanien kanssa. Erillisverkkojen Turvapilvipalvelut mahdollistaa suomalaisen turvasataman asiakkaiden luokitellulle tiedolle ja palveluille sekä mahdollistaa sen päälle toteutettavia korkeamman jalostusasteen ratkaisuja, kuten esimerkiksi sovelluskehityksen ja analytiikkakyvykkyyden.

”Näitä ovat esimerkiksi itsehallintaperiaatteella tuotettavat skaalautuvat virtuaaliset konesalipalvelut, joiden päälle rakentuu ylemmän jalostusasteen ratkaisuja, kuten analytiikkapalvelut”, Kuivalainen sanoo.

Hän kuvailee Erillisverkkojen Turvapilvipalveluja sateenvarjoksi, jonka alle kehittyy ja muodostuu eri palveluita ja ominaisuuksia.

”Turvapilvipalvelut kokoaa hallinnassamme olevat konesalit, niihin rakennetun virtuaalisen konesalipalvelun tietoliikenneyhteyksineen sekä sen päälle rakennetut korkeamman jalostusasteen palvelut, esimerkiksi data-analytiikkapalvelut. Turvapilvipalvelu ei voi olla eheä, jos esimerkiksi konesali olisi muualla kuin kotimaassa – tärkeää on myös, että tietoliikenneyhteydet tulevat kauttamme. Tänä vuonna Turvapilvipalvelussa varmistetaan, että se täyttää Katakrin turvaluokka IV:n vaatimukset.”

Konesalien toimintaa on tehostettu, ja viime vuonna Erillisverkoilla uudistettiin ISO/IEC 27001 -sertifikaatti.

”Turvallisuusviranomainen (PE/DSA) on myöntänyt konsernillemme yritysturvallisuusselvitystodistuksen, joka kattaa muun muassa konesalipalveluidemme johtamisen prosessit ja tilojemme turvallisuuden hallinnan. Tämä on tärkeä todennus monien muidenkin asiakkaidemme kannalta. Olemme myös parantaneet konesalien energiatehokkuutta huomattavasti”, Kuivalainen sanoo.

Krivat kehittyy ajan mukana

Krivat-tilannekuvapalvelun kehitystyö häiriönhallinnan ja yhteistoiminnan tehokkaaksi työkaluksi jatkuu, ja sen käyttö laajenee. Yhteistyössä on tiiviisti mukana Huoltovarmuuskeskus sekä palvelun ympärille syntynyt Krivat-yhteisö, joka koostuu yhteiskunnan huoltovarmuuden kannalta keskeisimmistä toimijoista ja yrityksistä.

”Krivatissa käynnistyi vuoden 2021 aikana teknologiamuutos, jolla mahdollistamme järjestelmän nopean ja jatkuvan teknisen kehittämisen. Valmistelimme viime vuonna myös järjestelmän siirtoa Turvapilvipalvelumme virtuaaliseen konesaliratkaisuun. Lisäksi otimme käyttöön Krivatissa uuden, kommunikaatiota tehostavan neuvotteluratkaisun ja samalla ensimmäiset askeleet kohti palvelun modernisointia ja mikropalveluarkkitehtuuria.”

Krivatin käyttö on jo osin laajentunut uusille sektoreille. Esimerkiksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ja sen erityisvastuualueilla on otettu Krivat käyttöön suunnitelmallisesti ja tehokkaasti.

Turvallista tilaa laitteille ja järjestelmille

Erillisverkkojen palvelurepertuaariin kuuluu myös turvallisia tiloja laitteille ja työskentelylle.

”Kehitämme eri puolella Suomea sijaitsevia laitetilojamme investoimalla niihin asiakkaiden tarpeiden mukaisesti sekä panostamalla tilojen energiatehokkuuteen”, Kuivalainen kertoo.

Erillisverkkojen laitetilojen turvallisuus on varmistettu kattavasti: konesaleissa on 24/7-valvomopalvelu ja esimerkiksi automaattiset sammutuslaitteistot ja palohälytyslaitteistot.  Muita olennaisia turvallisuusjärjestelmiä ovat varavoimakoneilla varmennettu sähkönsyöttö sekä kahdennetut jäähdytysjärjestelmät, joilla taataan, että konesali toimii ongelmitta myös erilaisissa yhteiskunnan häiriötilanteissa.

Erillisverkkojen laitetila- ja toimitilavuokraus (Leijonaverkot oy) sai Kauppalehden Menestyjä 2021 -sertifikaatin.

Sertifikaatti myönnettiin muun muassa tehokkaista prosesseista ja asiakasymmärryksestä.

Verkko-operaattoripalveluihin investointeja

Erillisverkot varmistaa lain perusteella korkean varautumisen verkko-operaattorina Suomen turvallisuusviranomaisten ja valtion ylimmän johdon viestintää. Noin 35 000 käyttäjän verkko-operaattoripalveluihin kuuluvat hallinnon turvallisuusverkon (Tuve) tarpeisiin tuotettavat verkko- ja infrastruktuuripalvelut.

”Panostamme myös näiden palvelujen kehittämiseen, jotta asiakkaamme saavat lisää toimintavarmuutta myös varautumisnäkökulmasta. Varmistamme nykyistä infrastruktuuria investointien avulla sekä edistämme uusien teknologioiden ja ratkaisujen käyttöönottoa”, Pasi Kuivalainen sanoo.

Sijaintitiedosta turvaa kaapeleille ja johdoille

”Sijaintitieto- ja yhteisnäyttöpalvelumme tarjoaa sijaintitietoa maanalaisista kaapeleista ja johdoista sekä ilmajohdoista. Tarvittaessa järjestämme kaapelinäyttäjän työmaalle kaivajan avuksi.”, Kuivalainen kertoo.

Meillä on kyky ja osaaminen räätälöidä asiakkaan tarpeisiin liittyen oikeat ratkaisut.

Asiakasratkaisut

”Asiakkaidemme ict-palvelutarpeet vaihtelevat ja haluamme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin. Meillä on kyky ja osaaminen räätälöidä asiakkaan tarpeisiin liittyen oikeat ratkaisut. Esimerkiksi Erillisverkkojen ja sähköyhtiöiden yhteinen Korkean varautumisen hanke KoVa parantaa sähköyhtiöiden huoltovarmuutta merkittävästi”, Pasi Kuivalainen kertoo.