alkuun

Mobiiliverkko mahdollistaa etäohjauksen ja muut uudet Virve 2.0:n toiminnat

Turvallisuustoimijoiden työhön avautuu uusia mahdollisuuksia, kun Virve 2.0 -viranomaisverkko saa käyttöönsä Elisan laajakaistaiset 4G- ja 5G-mobiiliverkot. Esimerkiksi raivaustöissä käytettävä etäohjattava traktori ja valvontalennokin lähettämä reaaliaikainen videokuva auttavat tulevaisuudessa pelastusviranomaisia ja huoltovarmuuskriittisiä toimijoita kentällä. Ensimmäiset testaajat aloittavat Virve 2.0:n käytön vuoden 2021 lopulla.
4G 5G elisa

Suomen Erillisverkot toteuttaa uuden sukupolven laajakaistaisen Virve 2.0 -viranomaisverkon yhdessä kaupallisten toimijoiden kanssa. Erillisverkot vastaa kokonaisuudesta eli toimii Virve 2.0:n lakisääteisenä palveluoperaattorina ja tuottaa siihen palvelut. Elisa puolestaan toteuttaa radioverkkopalvelun ja Ericsson toimittaa siihen 4G/5G Core -runkoverkon.

Elisan verkon uusimmat 4G- ja 5G-teknologiat sekä IoT eli internetiin liitettävät esineet mahdollistavat turvallisuustoimijoille entistä monipuolisempien ja älykkäämpien sovellusten käytön, kuten etäohjauksen.

”Etäohjaus tuo valtavasti uusia mahdollisuuksia, joita voi hyödyntää myös Virve 2.0:n palvelujen kehittämisessä”, sanoo Elisan liiketoimintajohtaja Eetu Prieur.

Elisan liiketoimintajohtaja Eetu Prieur.
Elisan liiketoimintajohtaja Eetu Prieur.

”Olemme esimerkiksi kehittäneet maatalouskoneita valmistavan Valtran kanssa etäohjattavaa traktoria, jota voisi käyttää pelastustehtävissä hankalissa paikoissa. Etäohjaus toimii jo 4G-verkossa mutta se tehostuu nopeammassa ja viiveettömämmässä 5G-verkossa. Sen avulla voi lähettää myös reaaliaikaista videokuvaa, joka varmistaa etäohjauksen sujuvuutta ja turvallisuutta. Nopea yhteys mahdollistaa myös valvontalennokin ottaman videokuvan lähettämisen reaaliaikaisesti analysoitavaksi tilannekeskukseen tai vaikka pilvipalveluun.”

Virve 2.0 -verkkoon tuotetaan ensimmäisessä vaiheessa priorisoidut liittymäpalvelut, kuten puhe-, data- ja IoT-liittymät ja toisessa vaiheessa toimintokriittiset sovellukset, esimerkiksi ryhmäpuhe- ja videosovellus.  Toisen vaiheen hankintaprosessi käynnistyi lokakuussa 2020.

Uusien tukiasemien myötä verkon peitto kattaa koko Suomen

Elisan nykyinen mobiiliverkko laajenee huomattavasti Virve-yhteistyön myötä.

”Elisan 4G- ja 5G-verkot toimivat Virve 2.0:n käytössä joka puolella Suomea, vähintään yhtä kattavasti kuin nykyinen viranomaisverkko. Olemme myös sitoutuneet kasvattamaan mobiiliverkkomme kattavuutta, kapasiteettia ja varmennuksia Virve 2.0 vaatimusten mukaiseksi. Uusien tukiasemien valmistumisen jälkeen Elisan verkko kattaakin käytännössä koko Suomen”, Prieur sanoo.

”Vaatimukset tukiasemien toimintavarmuudelle kiristyvät entisestään, sillä verkon peitto ja luotettavuus ovat aivan ensiarvoisen tärkeitä asioita turvallisuustoimijoille. Muutkin toki hyötyvät, sillä uudistukset koskevat verkon kaikkia käyttäjiä. Mahdollisessa hätätilanteessa kuitenkin Virve-käyttäjien liikenne priorisoidaan hetkellisesti Elisan mobiiliverkoissa. Normaalitilanteissa viranomaisverkon vaatima liikenne ei vie juurikaan kaistaa muilta verkon käyttäjiltä, koska viranomaiskäyttäjiä on vain noin prosentti kaikista käyttäjistä.”

Suomi kehityksen kärjessä

Nykyisen Virven kautta kulkee 80 miljoonaa viestiä viikoittain ja uudessa Virve 2.0 -verkossa käyttäjien ja viestiliikenteen määrä kasvaa entisestään.

Prieur on tyytyväinen, että Suomi valitsi edistyksellisen ratkaisun eli viranomaisverkon alustaksi kaupallisen mobiiliverkon.

”Suomalainen viranomaisverkko kulkee kehityksen etulinjassa. Viranomaisverkon luominen yhteistyössä kaupallisten toimijoiden kanssa on uutta maailmanlaajuisestikin vertailtuna, vain muutamissa maissa on tehty vastaavaa. Suomi on siis aivan etujoukoissa ja on todennäköistä, että monet muut maat seuraavat perässä”, Prieur sanoo.

”Virve 2.0 syntyy järkevästi ja taloudellisesti. Veisi huomattavasti enemmän rahaa ja aikaa, jos rakennettaisiin erillinen viranomaisverkko täysin alusta asti. Tässä ratkaisussa on myös enemmän verkon kapasiteettia, koska nyt kaikki Elisan taajuusalueet ovat viranomaisverkon käytettävissä.”

Virve 2.0 syntyy yhteistyönä

  • Suomen Erillisverkot rakentaa uuden viranomaisverkko Virve 2.0:n yhdessä Elisan ja Ericssonin kanssa.
  • Erillisverkot toimii Virve 2.0:n lakisääteisenä palveluoperaattorina, joka operoi CORE-verkkoa ja tuottaa siihen myös palvelut. Ericsson toimittaa viranomaisverkkoon 5G Core-runkoverkon ja Elisa radiopalvelun.
  • Elisa toteuttaa 4G- ja 5G-radioverkkopalvelun sekä vastaa siitä, että radioverkon saatavuus on riittävällä tasolla ja että uuden verkon maantieteellinen peittoalue vastaa nyky-Virven peittoaluetta.
  • Ericssonin toteuttama Core-verkko välittää liikettä radioverkosta edelleen palveluihin ja hallitsee tilaajatietoja. Coren avulla kaikki liikenne yhdistyy lopulta loogiseksi kokonaisuudeksi.
  • Ensimmäinen käyttäjäryhmä pääsee testaamaan Virve 2.0:n laajakaistaista liittymää vuoden 2021 loppupuolella.