Rekisteriseloste

Erillisverkkojen tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 § ja 24 § mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Tietosuojaseloste koskee Suomen Erillisverkot Oy:n sekä tämän tytäryhtiöiden Suomen Turvallisuusverkko Oy:n, Johtotieto Oy:n ja Leijonaverkot Oy:n verkkopalveluiden tietovarantoa.
 1. Rekisterinpitäjä
 • Suomen Erillisverkot Oy, Y-tunnus 1552436-8
 • Suomen Turvallisuusverkko Oy, Y-tunnus 2461691-8
 • Johtotieto Oy, Y-tunnus 0875145-8
 • Leijonaverkot Oy, Y-tunnus 2340007-4PL 357
  02151 Espoo
  Asiakaspalvelu, arkisin kello 8-16
  puhelin 0800 182555
 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot
  Suomen Erillisverkot Oy, Viestintä ja markkinointi
  Katariina Salmisalo
  etunimi.sukunimi@erillisverkot.fi
  puh. 0294 440 500
 2. Rekisterin nimi
  Erillisverkkojen markkinointi- ja sidosryhmäviestintärekisteri.
 3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Rekisterissä ylläpidetään Suomen Erillisverkot Oy:n olemassa olevien ja mahdollisten asiakas/yhteistyöyritysten yhteyshenkilöiden tietoja. Yrityksellä tarkoitetaan tässä myös yhteisöjä. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on konsernin myynnin, markkinoinnin ja viestinnän toteuttamisen tuki. Lisäksi rekisterin avulla hallitaan konsernin sidosryhmien (mm. toimittajat, yhteistyökumppanit, asiantuntijaverkostot) yhteystietoja, viestintää ja tapahtumien järjestämistä.Henkilötietojen käsittely tapahtuu pääasiallisesti rekisterinpitäjän oman henkilöstön toimesta. Henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu sopimuskumppaneille tilanteissa, joissa parannetaan tai rikastetaan henkilörekisterin tietoja tai tarvitaan palveluita, joita rekisterinpitäjä itse ei järjestä. Esimerkkejä toimenpiteistä, joissa käytämme ulkoistuskumppaneista ovat mm. tietojen tuoreutus ja rikastus, sähköpostimarkkinointi sekä kysely- ja tutkimuspalvelut. Ulkoistetun henkilötietojen käsittelyn asianmukaisuus on varmistettu kirjallisin sopimuksin.

  Tietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti.

 1. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin tallennetaan muun muassa seuraavanlaisia tietoja:
 • Yhteystiedot, kuten etu- ja sukunimi, osoite- ja puhelinnumerotiedot sekä sähköpostiosoitteet
 • Työtehtäviin liittyvät tiedot, kuten tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä kuvaavat tiedot
 • Ruoka-aineallergioihin tai liikkumiskyvyn rajoituksiin liittyvät tiedot, joiden avulla varmistetaan rekisteröidyn turvallinen osallistuminen tilaisuuksiin
 • Postituslistat
 • Yhteysloki
 • Palveluiden käyttöKaikkia tietoryhmiä ei sovelleta kaikkiin rekisteröityihin.
 1. Rekisterin käyttötarkoitus
  Rekisteritietoja voidaan käyttää konsernin ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tarjonnan kohdentamiseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen, tapahtumahallintaan sekä markkinatutkimukseen ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisteritietoja voidaan käyttää konsernin ja asiakkaan väliseen markkinointiin (ml. sähköinen suoramarkkinointi) ja sen kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa. Asiakkaalla on oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi. Kts. kohta ” Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet”.
 2. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
 • Yritykseltä ja henkilöltä itseltään
 • Asiakkaan toimintaan perustuvat tiedot (evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerätyt tiedot).
 • Kolmannen osapuolen julkisista rekistereistä saadut tiedot.
 • Muista asianmukaisista julkisista lähteistä
 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja palveluiden tuottamiseen osallistuville osapuolille.
 2. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 3. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan.
 4. Henkilötietojen säilytysajan kriteerit
  Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin pitkään, kun on tarpeen asiakassuhteen hoitamiseksi ja asiakkuuksiin liittyvien palveluiden tuottamiseksi, lakisääteistenvaatimusten täyttämiseksi, tai mikäli käsittelylle on muu lainmukainen peruste.
 5. Rekisteröidyn kielto-oikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Rekisteröidyillä on oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.
 6. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen, vanhentuneen tai lain vastaisen tiedon oikaisua tai poistamista.
 7. Tiedon korjaaminen
  Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

  NPS-kyselyt

  Teemme verkkomediassamme/verkkosivustoillamme NPS-kyselyjä, joihin vastaamisesta järjestelmään kertyy IP-osoitetieto. Emme käytä tietoa markkinointitarkoituksiin tai kerää järjestelmän avulla henkilötietoja.

  Tietoa evästeistä

  Suomen Erillisverkot Oy käyttää palveluissaan evästeitä (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Kävijää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla ja tunnistamiseen tarvitaankin aina viranomaisten erikseen antama lupa. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän laitetta tai tiedostoja. Evästeiden käyttäminen on yleinen käytäntö useimmissa isoissa verkkosivustoissa. Sivustolla vierailemalla kävijä hyväksyy evästeiden käytön.

  Käyttäjä voi tyhjentää evästeet käyttämänsä laitteen selaimen asetuksista, jolloin tunniste, jolla käyttäjästä kerätään tietoa, vaihtuu. Käyttäjällä on myös mahdollisuus estää evästeiden käyttö kokonaan muuttamalla käyttämänsä laitteen selaimen asetuksia. Evästeiden estäminen saattaa vaikuttaa palveluiden toiminnallisuuteen. Mikäli käyttäjä päättää estää evästeet, käyttäjä ei välttämättä voi täysin hyödyntää Suomen Erillisverkot Oy:n tarjoamia verkkopalveluja.

  Hyödynnämme Google Analyticsia mm. sivustomme käyttöön, tuotteisiin, trendeihin ja myyntiin liittyvässä analytiikassa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

  Hyödynnämme Google Analytics ja Akamai Media Analytics Solutionsia live- ja tallenne-webcast-toteutusten yhteydessä mm. katsojalukujen ja niiden vaihteluiden sekä lähetysten laadun seurantaan mm. lähetyksen aikana.  Lue lisää Akamai Media Analytics Solutionsin tietojen käsittelystä: https://www.akamai.com/uk/en/products/media-delivery/media-analytics.jsp

  Evästetietojen käyttöön saattaa liittyä uutta lainsäädäntöä tai viranomaisohjeita. Muutamme käytänteitä uusien lakien ja viranomaisohjeiden mukaisesti.