alkuun

Erillisverkkojen tietosuojaseloste

Suomen Erillisverkot Oy kunnioittaa yksityisyyttäsi ja on sitoutunut henkilötietojesi suojeluun. Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa sinulle, kuinka me keräämme, käsittelemme ja jaamme henkilötietojasi, kun asioit kanssamme. Lisäksi selosteessa kerrotaan tietosuojaoikeuksistasi.

TIETOSUOJASELOSTE – ulkoiset kumppanit

 1. KUKA ON REKISTERINPITÄJÄ?
 2. MITÄ TIETOJA KERÄÄMME JA MITEN?
 3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA OIKEUDELLINEN PERUSTE
 4. KERÄTTYJEN TIETOJEN JAKAMINEN
 5. TIEDONSIIRROT KOLMANSIIN MAIHIN
 6. SÄILYTYSAJAT
 7. KUINKA VOIT KÄYTTÄÄ TIETOSUOJAOIKEUKSIASI?
 8. MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN

 1. KUKA ON REKISTERINPITÄJÄ?

Tässä selosteessa kuvaillun henkilötietojen käsittelyn rekisterinpitäjä on:

 • Suomen Erillisverkot Oy

Jos sinulla on kysymyksiä tästä tietosuojaselosteesta, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteessa tietosuoja@erillisverkot.fi.

 1. MITÄ TIETOJA KERÄÄMME JA MITEN?

Seuraavaksi kerromme sinulle, mitä henkilötietojasi voimme kerätä ja miten kerääminen tapahtuu. Kohdasta 3 löydät kaavion, jossa olemme eritelleet henkilötietojesi keräämisen tarkoitukset sekä henkilötietojen käsittelyn oikeudellisen perusteen.

Voimme kerätä, käyttää, säilyttää ja siirtää erityyppisiä henkilötietojasi, jotka olemme ryhmitelleet seuraavalla tavalla:

 • Tunnistetiedoilla tarkoitetaan nimeä, syntymäaikaa, henkilötunnusta ja muita sinut yksilöiviä tietoja.
 • Henkilötunnuksella tarkoitetaan valtion antamaa ihmisen yksilöivää tunnusta.
 • Yhteystiedoilla tarkoitetaan sähköpostia, puhelinnumeroa, osoitetta ja muita tietoja, joiden avulla voimme tavoittaa sinut.
 • Transaktiotiedoilla tarkoitetaan yksityiskohtia solmimistuista sopimuksista ja suoritetuista maksuista.
 • Profiilitiedoilla tarkoitetaan tietoja intresseistäsi, antamastasi palautteesta ja vastauksistasi kyselyihin, osallistumisestasi tapahtumiimme.
 • Teknisillä tiedoilla tarkoitetaan IP-osoitettasi, kirjautumistietojasi, selaintietojasi (selaimen tyyppi ja versio), aikavyöhykettä ja sijaintiasi, selaimen laajennustyyppiä ja -versiota, käyttöjärjestelmää ja alustaa sekä muita teknisiä laitteita, joita käytetään verkkosivustomme käyttämiseen.
 • Käyttötiedoilla tarkoitetaan tietoja, joista ilmenee vuorovaikutuksesi verkkosivustomme ja muiden palveluiden kanssa.
 • Markkinointi- ja viestintätiedoilla tarkoitetaan mieltymyksiäsi markkinoinnin vastaanottamisesta sekä muita viestintäasetuksiasi.
 • Organisaatiotiedoilla tarkoitetaan tietoja koskien edustamaasi organisaatiota.
 • Ilmoittautumistiedoilla tarkoitetaan tapahtumailmoittautumisia koskevia tietoja.
 • Ruokavaliotiedoilla tarkoitetaan meille antamiasi toiveita tarjoilujen suhteen esimerkiksi osallistuessasi järjestämiimme tapahtumiin.
 • Kameravalvontatiedoilla kameravalvonnasta kertyneitä tallenteita.
 • Lokitiedoilla tarkoitetaan tietoja tieto- ja viestintäjärjestelmien käytöstä.
 • Viestitiedoilla tarkoitetaan sähköposteja ja muita sähköisiä viestejä.

Tiedot kerätään suoraan sinulta. Saatamme myös saada tietojasi työnantajaltasi tai muilta kolmansilta lähteiltä.

Kun käytät verkkosivustoamme tai palveluitamme, voimme automaattisesti kerätä Teknisiä tietoja sekä Käyttötietoja käyttämistäsi laitteista, selailustasi ja selailukäyttäytymisestäsi. Keräämme mainittuja tietoja evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla. Käytämme evästeitä vain, jos olet antanut suostumuksesi niiden käyttöön, ellei kyse ole sivuston toiminnan kannalta välttämättömistä teknisistä evästeistä.

 1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA OIKEUDELLINEN PERUSTE

Käsittelemme henkilötietojasi vain lain sallimissa rajoissa. Käsittelemme henkilötietojasi useimmiten seuraavissa tilanteissa:

 • Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, johon olemme sitoutuneet tai olemme sitoutumassa kanssasi yleisen tietosuoja-asetuksen 6(1)(b) artiklan mukaisesti.
 • Käsittely on tarpeen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi yleisen tietosuoja-asetuksen 6(1)(c) artiklan mukaisesti tai oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi yleisen tietosuoja-asetuksen 9(2)(f) artiklan mukaisesti.
 • Olet antanut meille suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn yleisen tietosuoja-asetuksen 6(1)(a) tai 9(2)(a) artiklan mukaisesti.
 • Käsittely on tarpeen meidän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät sinun etusi tai perusoikeutesi ja -vapautesi syrjäyttävät tällaiset edut yleisen tietosuoja-asetuksen 6(1)(f) artiklan mukaisesti.
 • Voimme käsitellä henkilötunnustasi koskevia tietoja tietosuojalain 29 §:n mukaisesti tai kun siihen on kohdissa (i), (iii) ja (iv) yksilöity oikeudellinen peruste. Voimme luovuttaa henkilötunnuksesi, kun sillä on ratkaiseva merkitys yksiselitteisen yksilöimisen kannalta tai jos viranomainen vaatii sen luovuttamista.

Alla on taulukko, jossa olemme kuvanneet kaikki tarkoitukset, joita varten tulemme käyttämään henkilötietojasi ja millä oikeudellisella perusteella käsittelemme tietojasi. Olemme myös kuvanneet oikeutetun etumme, jos käsittely perustuu tähän oikeudelliseen käsittelyperusteeseen.

 

Tarkoitus/Aktiviteetti Tietotyyppi Käsittelyperuste, sisältäen myös perustelut oikeutetun edun käyttämiselle
Yhteyshenkilöiden yhteystietojen ylläpito, sisältäen:

·        Relevanttien sidosryhmien ja yhteyshenkilöiden kartoittamisen;

·        Yhteyshenkilöiden tunniste- ja yhteystietojen tallentamisen, säilyttämisen, ja päivittämisen

(A) Tunnistetieto

(C) Yhteystieto

(E) Profiilitieto

(H) Markkinointi- ja viestintätieto

(I) Organisaatiotieto

 

Meillä on oikeutettu etu kartoittaa toimintamme kannalta relevantteja yhteyshenkilöitä ja hallinnoida näiden yhteystietoja. (GDPR 6.1.(f))
Sopimusten hallinnointi (A) Tunnistetieto

(C) Yhteystieto

(D) Transaktiotieto

(I) Organisaatiotieto

 

Meillä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietojasi sopimusten solmimisen yhteydessä. (GDPR 6.1.(f))

Meillä on myös oikeudellinen velvoite käsitellä tiettyjä transaktioiden yhteydessä syntyviä tietoja, kuten maksutietoja, jotka voivat olla myös henkilötietojasi. (GDPR 6.1.(c))

Hankehenkilötietojen hallinnointi (A) Tunnistetiedot

(I) Organisaatiotieto

 

Käsittely on tarpeen lakisääteisen velvoitteemme noudattamiseksi. (GDPR 6.1. (c))
Kohdennettu viestintä (A) Tunnistetiedot

(C) Yhteystiedot

(E) Profiilitieto

(M) Lokitiedot

(N) Viestitiedot

(I) Organisaatiotieto

Käsittely tapahtuu tätä tarkoitusta varten annetun suostumuksen perusteella. (GDPR 6.1. (a))
Tapahtumien järjestäminen, sisältäen:

·        Tapahtumakutsujen lähettämisen;

·        Ilmoittautumisten hallinnoinnin;

Osallistujien preferenssien, kuten ruokavalioiden hallinnointi

(A) Tunnistetiedot

(C) Yhteystiedot

(E) Profiilitieto

(H) Markkinointi- ja viestintätieto

(I) Organisaatiotieto

(J) Ilmoittautumistieto

(K) Ruokavaliotieto

(M) Lokitiedot

(N) Viestitiedot

Käsittely tapahtuu tätä tarkoitusta varten annetun suostumuksen perusteella. (GDPR 6.1. (a))
Asiakaskyselyiden järjestäminen ja hyödyntäminen (A) Tunnistetiedot

(C) Yhteystiedot

(E) Profiilitieto

(M) Lokitiedot

(N) Viestitiedot

(I) Organisaatiotieto

Käsittely on tarpeen oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi. (GDPR 6.1. (f))

Erillisverkkojen oikeutettu etu on kehittää palveluitaan asiakaskokemusten avulla.

Sidosryhmien kontaktointi (A) Tunnistetiedot

(C) Yhteystiedot

(E) Profiilitieto

(M)Lokitiedot

(N) Viestitiedot

(I) Organisaatiotieto

Käsittely on tarpeen oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi. (GDPR 6.1. (f))

Erillisverkkojen oikeutettu etu on tärkeiden sidosryhmien informointi liiketoiminnan tilanteesta.

Uutiskirjeiden ja muun markkinoinnin lähettäminen (A) Tunnistetiedot

(C) Yhteystiedot

(E) Profiilitieto

(H) Markkinointi- ja viestintätieto

(I) Organisaatiotieto

Meillä on oikeutettu etu lähettää sinulle relevanttia markkinointia. (GDPR 6.1.(f))
Turvallisuusselvitysten tekeminen, hyödyntäminen ja hallinnointi (A) Tunnistetiedot

(B) Henkilötunnus

(I) Organisaatiotieto

Käsittely on tarpeen lakisääteisen velvoitteemme noudattamiseksi. (GDPR 6.1. (c))
Kommunikointi sähköpostitse tai verkkosivustolla tai muilla sähköisillä alustoilla (A) Tunnistetieto

(C) Yhteystieto

(E) Profiilitieto

(H) Markkinointi- ja viestintätieto

(I) Organisaatiotieto

Meillä on oikeutettu etu kommunikoida kanssasi. (GDPR 6.1.(f))
Verkkosivustomme hallinnointi ja suojaaminen (mukaan lukien vianmääritys, tietojen analysointi, testaus ja järjestelmän ylläpito) (A) Tunnistetieto

(C) Yhteystieto

(F) Tekninen tieto

(G) Käyttötieto

Käsittely on tarpeen oikeutettujen etujemme vuoksi hallinto- ja IT-palveluiden tarjoamiseksi, verkkoturvallisuuden takaamiseksi ja petosten estämiseksi. (GDPR 6.1.(f))
Data-analytiikan käyttäminen verkkosivuston, palvelun, markkinoinnin, asiointisuhteiden ja kokemusten kehittämiseksi (F) Tekninen tieto

(G) Käyttötieto

(I) Organisaatiotieto

Käsittely on tarpeen oikeutettujen etujemme vuoksi, jotta voimme pitää verkkosivustomme ajan tasalla ja merkityksellisenä, kehittää toimintaamme ja parantaa markkinointistrategiaamme. (GDPR 6.1.(f))

Käytämme evästeitä – muita kuin ehdottoman välttämättömiä teknisiä evästeitä – vain, jos olet antanut suostumuksesi. (GDPR 6.1.(a))

Relevanttien ja kohdennetun markkinoinnin, mainosten ja verkkosivuston sisällön tarjoaminen meidän ja kolmansien osapuolten sivustoilla sekä mainonnan tehokkuuden mittaaminen (A) Tunnistetieto

(C) Yhteystieto

(E) Profiilitieto

(F) Tekniset tieto

(G) Käyttötieto

(H) Markkinointi- ja viestintätieto

(I) Organisaatiotieto

Meillä on oikeutettu etu päättää markkinointistrategiastamme sekä kohdistaa markkinointiamme niin, että se sopii mieltymyksiisi. (GDPR 6.1.(f))

Käytämme muita kuin välttämättömiä evästeitä vain, jos olet antanut siihen suostumuksesi. (GDPR 6.1.(a))

Kameravalvonta tiloissamme tai asiakastilassa rekisterinpitäjän tuotantojärjestelmään kohdistettuna. (L) Kameravalvontatieto Käsittely on tarpeen oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi. (GDPR 6.1. (f))

Erillisverkkojen oikeutettu etu on omaisuuden ja tiedon suojaaminen.

 

 1. KERÄTTYJEN TIETOJEN JAKAMINEN

Voimme luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille seuraavissa tilanteissa:

 • Kun se on tarpeen kohdassa 3 listattuja tarkoituksia varten.
 • Julkisille viranomaisille, veroviranomaisille tai täytäntöönpanoviranomaisille tai muutoin lain niin edellyttäessä.
 • Tilintarkastusyhteisölle tilintarkastusta varten.
 • Verkkosivustollamme voidaan asettaa evästeitä ja kerätä tai siirtää tietoja kolmansille osapuolille. Pyydämme sinua tutustumaan verkkosivustollamme esillä olevaan evästeselosteeseen ja evästeasetuksiin saadaksesi tietoa näistä kolmansista osapuolista sekä tarkoituksista, joihin tietoja ke’rätään. Käytämme muita kuin välttämättömiä evästeitä vain, jos olet antanut siihen suostumuksesi.
 • Henkilölle tai yhteisölle, joka hankkii kaikki tai suurimman osan yhtiöstämme, osakkeistamme tai omaisuudestamme tai jonka kanssa olemme fuusioitumassa.
 • Kun me vilpittömässä mielessä uskomme, että tietojen luovuttaminen on tarpeen oikeuksiemme käyttämiseksi tai oikeusvaateelta puolustautumiseksi, sinun tai muiden turvallisuuden takaamiseksi, petoksen tutkimiseksi tai valtiohallinnon pyyntöön vastaamiseksi.

Jaamme tietoja, mukaan lukien henkilötietoja, luotettaville kolmansille palveluntarjoajillemme, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme ja ohjeidemme perusteella. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi hosting-palvelut, IT-järjestelmien ylläpito ja kunnossapito, viestintä, markkinoinnin suunnittelu ja esittäminen, asiakaspalvelu, maksujen käsittely, analytiikka ja muut palvelut. Kolmansilla palveluntarjoajilla voi olla pääsy tai mahdollisuus käsitellä henkilötietoja, jotta he voivat tarjota edellä mainittuja palveluita meille. Kolmannet osapuolet eivät saa hyödyntää henkilötietojasi muihin, kuin niihin tarkoituksiin, jotka liittyvät heidän tarjoamiinsa palveluihin. Olemme solmineet tietojenkäsittelysopimukset kyseisten kolmansien osapuolten kanssa.

 1. TIEDONSIIRROT KOLMANSIIN MAIHIN

Emme siirrä tietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin ellemme ole varmistaneet siirron täyttävän yleisen tietosuoja-asetuksen V luvun vaatimukset.

Jotkut käyttämämme kolmannen osapuolen palveluntarjoajat ovat sijoittautuneet Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tällöin heidän suorittamaansa henkilötietojen käsittelyyn liittyy luonnollisesti myös henkilötietojen siirto Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jotta sinun henkilötietosi saisivat riittävää suojaa, olemme varmistaneet, että tällaisissa tilanteissa on otettu käyttöön riittävät suojatoimet turvallisen siirron varmistamiseksi. Tällaisia suojatoimia ovat muun muassa Euroopan komission päätökset riittävästä tietosuojan tasosta tai komission erikseen hyväksymät vakiosopimuslausekkeet. Näiden toimenpiteiden katsotaan antavan tiedoille saman suojan kuin minkä ne saavat Euroopan talousalueella.

Jos haluat lisätietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle sijoittautuneista henkilötietojesi käsittelijöistä ja turvallisuustoimenpiteistä, joihin olemme ryhtyneet tiedonsiirtojen jatkumisen varmistamiseksi, voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@erillisverkot.fi

 1. SÄILYTYSAJAT

Säilytämme keräämiämme henkilötietoja niin pitkään, kuin meillä on edelleen jatkuva oikeutettu etu tai velvollisuus tietojen säilyttämiseen. Kun tällainen oikeutettu etu tai velvollisuus tietojen säilyttämiseen päättyy, poistamme tai anonymisoimme henkilötietosi.

Transaktiotietoja säilytämme kirjanpitoa ja verotusta varten 6 vuotta sen vuoden päättymisestä, kun transaktio viimeksi tehtiin.

Profiilitietoja sekä Markkinointi- ja viestintätietoja säilytetään enintään 2 vuotta viimeisimmästä käytöstä.

Ilmoittautumis- ja ruokavaliotietoja säilytetään niin kauan kuin ne ovat tarpeet kyseisen tapahtuman järjestämiseksi.

Tekniset tiedot ja Käyttötiedot säilytetään 24 kuukauden ajan tietojen keräämisestä lukien.

Tietoja voidaan säilyttää myös pidempään, jos meillä on laillinen velvoite tietojen säilyttämiseen tai jos säilyttäminen on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi oikeudellisessa menettelyssä.

 1. KUINKA VOIT KÄYTTÄÄ TIETOSUOJAOIKEUKSIASI?

Sinulla on useita eri oikeuksia liittyen omiin henkilötietoihisi. Alta löydät tiivistettynä nämä oikeudet sekä tiedon siitä, kuinka voit käyttää näitä oikeuksia ja mitä rajoituksia niihin liittyy.

Tiettyjen edellytysten täyttyessä sinulla on oikeus:

 • Oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihisi. Tämän oikeuden avulla voit saada kopion kaikista henkilötiedoista, joita säilytämme sinusta sekä varmistaa, että käsitellemme kyseisiä tietoja lainmukaisesti.
 • Oikeus pyytää henkilötietojesi korjaamista. Tämän oikeuden avulla voit pyytää meitä korjaamaan sinua koskevat tiedot, jotka ovat epätarkkoja tai vääriä.
 • Oikeus pyytää tietojesi poistamista. Tämän oikeuden avulla voit pyytää meitä poistamaan tai siirtämään henkilötietoja silloin kun tietojen käsittelylle ei ole enää sopivaa perustetta.
 • Oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä silloin kun käsittelyperusteena on meidän (tai kolmannen osapuolen) oikeutettu etu ja sinulla on henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvä syy vastustaa tietojen käsittelyä. Sinulla on myös aina oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.
 • Oikeus pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista. Tämän oikeuden avulla voit pyytää meitä lopettamaan tietojesi käsittelyn esimerkiksi siksi aikaa, että varmistat tietojen tai käsittelyperusteen oikeellisuuden.
 • Oikeus pyytää tietojesi siirtoa järjestelmästä toiseen.
 • Jos käsittely perustuu vain suostumukseesi, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta sellaisten henkilötietojen käsittelyn laillisuuteen, joka on suoritettu suostumukseen perustuen ennen suostumuksen peruutusta.

Jos haluat käyttää mitään edellä mainituista oikeuksistasi, voit olla meihin yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@erillisverkot.fi. Yhteydenottosi jälkeen toteutamme toiveesi tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Sinulla on oikeus tehdä ilmoitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle, jos olet tyytymätön tapaan, jolla käsittelemme henkilötietojasi. Suomessa ilmoituksen voi tehdä Tietosuojavaltuutetun toimistolle osoitteessa https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle.

 1. MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Tätä tietosuojaselostetta voidaan tarvittaessa päivittää kuvastamaan muuttuvia oikeudellisia ja toiminnallisia vaatimuksia. Suosittelemme säännöllisesti vierailemaan verkkosivustollamme saadaksesi tiedon päivittyneistä tietosuojakäytännöistämme.

Tietoa evästeistä

Suomen Erillisverkot Oy käyttää palveluissaan evästeitä (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Kävijää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla ja tunnistamiseen tarvitaankin aina viranomaisten erikseen antama lupa. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän laitetta tai tiedostoja. Evästeiden käyttäminen on yleinen käytäntö useimmissa isoissa verkkosivustoissa. Sivustolla vierailemalla kävijä hyväksyy evästeiden käytön.

Käyttäjä voi tyhjentää evästeet käyttämänsä laitteen selaimen asetuksista, jolloin tunniste, jolla käyttäjästä kerätään tietoa, vaihtuu. Käyttäjällä on myös mahdollisuus estää evästeiden käyttö kokonaan muuttamalla käyttämänsä laitteen selaimen asetuksia. Evästeiden estäminen saattaa vaikuttaa palveluiden toiminnallisuuteen.Mikäli käyttäjä päättää estää evästeet, käyttäjä ei välttämättä voi täysin hyödyntää Suomen Erillisverkot Oy:n tarjoamia verkkopalveluja.

Hyödynnämme Google Analyticsia mm. sivustomme käyttöön, tuotteisiin, trendeihin ja myyntiin liittyvässä analytiikassa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Hyödynnämme Google Analytics ja Akamai Media Analytics Solutionsia live- ja tallenne-webcast-toteutusten yhteydessä mm. katsojalukujen ja niiden vaihteluiden sekä lähetysten laadun seurantaan mm. lähetyksen aikana.

Lue lisää Akamai Media Analytics Solutionsin tietojen käsittelystä: https://www.akamai.com/uk/en/products/media-delivery/media-analytics.jspEvästetietojen käyttöön saattaa liittyä uutta lainsäädäntöä tai viranomaisohjeita. Muutamme käytänteitä uusien lakien ja viranomaisohjeiden mukaisesti.