alkuun

Antti Kauppinen: Mihin kehittyvä Virve taipuu?

Antti Kauppinen Blogit virve

Nykyinen Virve-verkko valmistui vuosina 1998–2002. Nopeasti kehittyvässä maailmassa 20 vuoden ikä yhdelle teknologialle on varsin kunnioitettava.

Elinkaarensa ajan Virve on tarjonnut Suomen turvallisuustoimijoille erittäin laadukkaita viestintäpalveluita. Suomi on edelläkävijä, kun tarkastellaan kapeakaistaisen järjestelmän hyödyntämistä esimerkiksi tilannekuvan luomisessa tarvittavan datan siirrossa.

Tulevaisuuden johtamismallit perustuvat ihmisten, koneiden ja järjestelmien verkottuneeseen toimintaan. Tiedonsiirrolle asetetaan tulevaisuudessa vaatimuksia, joihin Virven tämänhetkinen tekninen ratkaisu ei vastaa.

Toisaalta myöskään kaupalliset ratkaisut eivät pysty täysin vastaamaan turvallisuustoimijoiden saatavuustarpeisiin. Vaikka niiden tiedonsiirtokyvykkyys on riittävällä tasolla, aiheuttavat normaaliajan häiriötilanteet merkittäviä tarvittavien palveluiden saatavuusuhkia, kun viranomaisille voidaan tarjota vain kuluttajatasoista palvelua.

Mobiililaajakaista ja palvelut ovat kokonaisuus

Tulevaisuuden haasteisiin vastataan Virve 2.0 -hankkeella, jossa viranomaisille toteutetaan mobiililaajakaistapalvelu, joka täyttää nopeudeltaan ja saatavuudeltaan turvallisuustoimijoiden kehittyvät tarpeet. Tämä tavoite alkoi toteutua toden teolla keväällä 2020, kun lähes vuoden kestäneet neuvottelumenettelyin käydyt hankintaprosessit saatiin päätökseen, ja ensimmäisen vaiheen kumppaneiksi valikoituivat Elisa ja Ericsson.

Nykyisen Virven lähestyessä elinkaarensa loppua, on edellä mainitun mobiililaajakaistapalvelun lisäksi toteutettava toimintokriittiset palvelut. Niillä korvataan nykyisen Virven tarjoamat palvelut, kuten ryhmäpuhe ja lyhytsanomat vuoden 2025 loppuun mennessä. Tämäkin vaihe etenee vauhdilla, hankintaprosessi on jo käynnissä.

Palvelu aloittaa 4G-teknologialla

Kun turvallisuustoimijoille vihdoin saadaan heidän vaateensa täyttävä laajakaistaratkaisu, olisi kapeakatseista ajatella sitä vain nykyisen Virven korvaajana. Palvelu otetaan käyttöön 4G-teknologialla, mutta heti Elisan radioverkon niin mahdollistaessa ovat myös 5G-palvelut saatavilla, priorisoituna luonnollisesti.

Tämä avaa täysin uudenlaisia mahdollisuuksia esimerkiksi tilannekuvan luomiseen.

Käytettävää dataa on saatavilla entistä enemmän muun muassa IoT:n ja massiivisten sensorimäärien kautta, ja sitä voidaan käsitellä ja tarjota käyttäjille riittävän viiveettömästi.

Viiveettömyyden avulla myös tilannekuvan esittämiseen tulee uusia mahdollisuuksia, kun haluttu informaatio voidaan näyttää esimerkiksi älylaseissa tai kypärän visiirissä. Toki tämä teknologia, rikastettu todellisuus, on vasta lapsenkengissä, mutta sen odotetaan olevan yksi tärkeimmistä tulevaisuuden ratkaisuista asiakkaillemme.

Runsas tilannekuva kaipaa tekoälyä avuksi

5G:n mahdollistamaan massiiviseen tilannekuvainformaation kasvuun liittyy myös haasteita. Turvallisuustoimijoille on tarjolla paljon enemmän tilannekuvaa, kuin mitä ihminen pystyy omaksumaan. Pitää muistaa, että tilanteet, joissa he toimivat ovat jo muutenkin erittäin haastavia ja kuormittavia.

Tilannekuvaa pitäisi pystyä välittämään siinä määrin ja niillä välineillä, että siitä saatava hyöty on mahdollisimman suuri ja sen aiheuttama haitta mahdollisimman pieni.

Tässä 5G ja tekoäly sitoutuvat vahvasti yhteen. Päätös siitä, mitä tietoa kenelle missäkin tapauksessa välitetään, pitää ulkoistaa algoritmeille, koska vain kone voi analysoida informaatiota riittävän tehokkaasti.

Itselleni selkeä esimerkki 5G:n ja tekoälyn synergiasta liittyy sekin tilannekuvaan. 5G:n avulla droonit lentävät itsestään toisten droonien ja ympäristönsä kanssa kommunikoiden ja vapauttaen ihmisen ohjaamisesta muihin tehtäviin. Tekoäly ja hahmontunnistusalgoritmi puolestaan vapauttavat muihin tehtäviin sen ihmisen, jonka tehtävä olisi analysoida massiivinen määrää video kuvaa, reaaliaikaisesti.

Ehdottomasti tärkein tavoite Virve 2.0 -hankkeelle on saavuttaa nykyisen Virven kaltainen luotettavuus ja toimintavarmuus. Kun perustukset ovat kunnossa, voidaan turvallisuustoimijoille kehittää uusia palveluita huomattavasti aiempaa nopeammalla tahdilla.

Tämä on ensimmäinen Virve-blogi. Julkaisemme asiantuntijoiden puheenvuoroja kehitystyön etenemisestä säännöllisesti.

Antti Kauppinen

Antti Kauppinen

Johtaja, uudet liiketoiminnat 040 866 8582 antti.kauppinen@erillisverkot.fi