alkuun

Data-analytiikkaa turvallisessa ympäristössä – pilotoinnin aloitus kuukaudessa

Erillisverkot kehittää uutta data-analytiikkapalvelua. Hankkeessa on tehty jo yksi PoC (proof of concept), jossa kohteena oli Rajavartiolaitoksen partiovene. Data-analytiikka rakentuu osaksi Erillisverkkojen Turvapilvipalveluja, ja siinä hyödynnetään muun muassa tekoälyä ja koneoppimista.
data-analytiikka krivat Turvapilvipalvelut

”Haluamme tarjota ja tuottaa asiakkaillemme turvallisen analytiikkaympäristön. Palvelun avulla analytiikkaprosessin testaaminen ja käynnistäminen on nopeampaa. Näin se on luonnollisesti myös halvempaa, kuin jos asiakas pystyttäisi itse koejärjestelmän sekä asentaisi ja testaisi koneet ja ohjelmistot”, Erillisverkkojen asiakaspäällikkö Ilkka Lähteenoja kertoo.

Rajavartiolaitoksen pilottiprojektissa Erillisverkot keräsi yhdessä IBM:n kanssa tietoa muun muassa partioveneeseen ja sen kuljettajaan kohdistuvasta rasituksesta eri oloissa ja aallokoissa.

”Rajavartiolaitos pyrki mallinnuksen avulla parantamaan aluksen käytettävyyttä ja käyttöikää, vähentämään sekä huoltokustannuksia että henkilöstöön kohdistuvaa rasitusta, jota syntyy, kun esimerkiksi ajetaan pitkään kovassa kelissä. Testi oli onnistunut, sillä saimme kysymyksiin asiakasta tyydyttäneet vastaukset”, Lähteenoja kertoo.

Rajavartiolaitoksen vene merellä.
Erillisverkot toteutti data-analytiikan PoC-testin Rajavartiolaitoksen veneeseen.

Raaka-datasta toiminnalle tuleviin hyötyihin

Data-analytiikka toimii osana Turvapilvipalveluja, jotka tarjoavat Erillisverkkojen omassa runkoverkossa ja erillään julkisesta internetistä olevan turvallisen, täysin kotimaisen ja itsehallittavan turvasataman datalle ja tiedonsiirrolle. Turvaluokka neljän vaatimusten mukaisen Turvapilven avulla myös kaikki data-analytiikassa saatava tieto liikkuu ja säilytetään turvallisesti.

Erillisverkkojen data-analytiikkapalvelut perustuvat neljään portaaseen, joiden avulla asiakkaat voivat nopeasti testata ja ottaa käyttöön omat innovaationsa ja hyödyntää dataa omassa toiminnassaan. Portaiden vaiheet ovat datan keräys, organisointi, analysointi ja hyödyntäminen käytännössä.

”Tässä palvelussa pätee 80–20-sääntö. Datan sisään tuontiin, ”siivoukseen” ja normeeraukseen menee 80 prosenttia kaikista työtunneista, ja lopussa tehtävät 20 prosenttia ovat varsinaista päättelytyötä. Meidän roolimme on antaa alusta, jossa on työkalut aikaa ja rahaa vievien ensimmäisten vaiheiden tekemiseen”, Lähteenoja kertoo.

0
Huipputeknologia
0
Osaavat ammattilaiset
0
Nopea liikkeellelähtö

Lähteenoja painottaa palvelukonseptissa alkuvaiheen suunnittelun tärkeyttä. Ensimmäisissä palavereissa selvitetään, millaisia käytännön käyttötapauksia asiakkaalla olisi. Jos todetaan, että käyttötapauksen tutkiminen voisi olla hyödyllistä esimerkiksi taloudellisesti, käyttötapaus määritellään tarkemmin ja tehdään kustannusarvio.

Jos tässä vaiheessa todetaan, että hankkeessa kannattaa edetä, suunnitellaan ja tehdään PoC. Mikäli tämäkin tuottaa toivotun tuloksen, edetään tuotantovaiheeseen.

”Projektista voidaan luopua nopeastikin, mikäli se ei osoittaudu hyödylliseksi ja tai tulisi liian kalliiksi toteuttaa. Palvelukonseptissamme asiakas välttyy aikaa vievältä ja kalliilta laitteiden ja ohjelmistojen hankinnalta, asentamiselta, testaamiselta ja käyttöönotolta”, Lähteenoja luettelee.

Data-analytiikkaa hyödynnettävissä myös Krivatissa

Erillisverkkojen tavoitteena on hyödyntää data-analytiikkaa entistä paremmin myös sen omassa Krivat-palvelussa. Krivat on eri viranomaisten ja muiden turvallisuuskriittisten toimijoiden yhteistyöalusta erityisesti suurhäiriöiden varalle.

”Voisimme esimerkiksi tuoda samalle kartalle eri teleoperaattorien ja energiayhtiöiden häiriötilanteet sekä sääennusteet mahdollisesta myrskyrintamasta ja muodostaa näistä yhteisen tilannekuvan. Eri tietojen perusteella voisimme päätellä, millainen vaikutus tulevalla tilanteella on hätäpuhelujen toimimiseen ja milloin jokin kohde, kuten esimerkiksi vanhainkoti, pitää sähkökatkoksen ja kylmän sään takia viimeistään evakuoida”, Lähteenoja kertoo mahdollisista käyttötapauksista.

”Voisimme myös päätellä, miten pitkään meidän Virve-palvelumme tukiasemien vara-akuissa riittää virtaa ja missä ja milloin tilanteeseen pitää ensimmäiseksi reagoida. Analytiikan avulla pystymme myös suojaamaan ja varmistamaan Krivatin omaa liikennettä: mikä on normaalia ja mikä epänormaalia verkkoliikennettä ja millainen on kapasiteetin nopea lisäämistarve”.

Lue lisää: Erillisverkkojen Turvapilvipalvelut – data ja palvelut pysyvät kotimaassa

LISÄTIETOJA DATA-ANALYTIIKKAPALVELUSTA
Kuva Ilkka Lähteenojasta

Ilkka Lähteenoja

Asiakkuuspäällikkö +358 400 611189 ilkka.lahteenoja@erillisverkot.fi