alkuun

Virve 2 testissä jo useissa käyttäjäorganisaatioissa: ”Luottamus syntyy kokeilemalla”

Virve 2 -palveluiden käyttöönotossa on käynnissä asiakkaiden toiminnallisen testaamisen vaihe. Se tarkoittaa palveluiden kokeilemista ja teknologiaan tutustumista ennen niiden varsinaista operatiivista käyttöönottoa. Toiminnallisella testaamisella varmistetaan, että uudet palvelut toimivat kuten pitää.
testaaminen viranomaisviestintä VIRVE 2

Suomessa lähestytään merkittävää taitekohtaa kriittisen viranomaisviestinnän aikajanalla: Virve-viranomaisverkko vaihtuu Virve 2 -palveluihin vuoden 2028 loppuun mennessä.

”Siirtyminen ei tapahdu vasta silloin, vaan kyseessä on vaiheittainen prosessi. Nyt on käynnissä tärkeä tutustumis- ja testausvaihe, jossa varmistetaan, että uudet palvelut toimivat kuten pitää. Tavoitteena on luottamus palveluihin, joka saavutetaan testaamalla”, sanoo kehityspäällikkö Harri Virtanen Erillisverkoilta.

Nyt kartoitetaan palvelun kuuluvuusalueita ja testataan Virve-viranomaisverkkoa vastaavaa Ryhmäpuhepalvelua. Käyttäjäorganisaatioiden testaamista koordinoiva Virtanen on iloinen siitä, että käyttäjät ovat jo aloittaneet tutustumisen, vaikka kullakin toimijalla on oma tehtävänsä hoidettavana ja rajallisesti aikaa testaamiseen.

”Testaamisen tärkeys selkeästi tunnistetaan käyttäjäorganisaatioissa: halutaan varmistaa, että uudet palvelut ovat riittävän laadukkaita ja täyttävät toiminnan kriteerit. Testaaminen on myös tuottanut tulosta. Keväällä erään käyttäjäorganisaation testikäyttäjän havainto johti Ryhmäpuhepalvelun piilevän ongelman löytämiseen. Nyt ongelmat on saatu selätettyä ja palvelua voidaan taas koekäyttää ja testata”, Virtanen kertoo.

Toiminnallinen testaaminen: teknologia tutuksi ennen tositoimia

Virtasen mukaan ensimmäisessä vaiheessa käyttäjäorganisaatiot tutustuvat palvelun toiminallisuuksiin ja ominaisuuksiin, kuten päätelaitteisiin, lisälaitteisiin sekä käytettävissä oleviin palveluihin. Koekäyttöä on ollut jo esimerkiksi pelastustoimen, poliisin, Rajavartiolaitoksen, sosiaali- ja terveystoimen, Puolustusvoimien ja sekä monen muun pienemmän toimijan organisaatioissa.

Tämä toiminnallinen testaaminen tarkoittaa Virve 2 -palveluiden testaamista käyttäjäorganisaatioiden omissa toimintaympäristöissä heidän omilla käyttöperiaatteillaan ja asetuksillaan. Tätä ennen Erillisverkot on tehnyt omat testinsä varmistaakseen palvelun toimivuuden eri osa-alueilla.

Käyttäjien kokemukset palveluista pohjautuvat tässä vaiheessa pitkälti päätelaitteiden ja niissä olevien sovellusten kautta tehtäviin havaintoihin. ”Omat testimme kitkevät suurimman osan puutteista, mutta yleensä käyttäjähavaintojen ja palautteen avulla löydetään vielä lisää kehitystarpeita”, Virtanen sanoo.

Kehityspäällikkö Harri Virtasen tärkeänä työparina Virve 2 -käyttöönotossa on kehityspäällikkö Juho Luoma.

Toiminnallisella testaamisella pyritään siihen, että vikoja ja kehityskohteita tulisi vastaan mahdollisimman vähän sitten, kun palvelujen operatiivinen käyttö alkaa.

”Käyttöönoton siirtymävaiheessa toimintavarmuuden turvaa nykyinen Virve-viranomaisverkko, jonka kanssa Virve 2 toimii saumattomasti yhteen. Se pidetään mukana toiminnassa, kunnes riittävä rutiini ja luottamus Virve 2 -palveluihin on saavutettu”, Virtanen muistuttaa.

Testaaminen on myös tehty käyttäjille helpoksi, ja havainnointia ja raportointia on osin automatisoitu. Esimerkiksi Virve 2 – palvelualueen sisä- ja ulkokuuluvuuden testaaminen onnistuu näppärästi päätelaitteisiin asennetun sovelluksen, Virve 2 Tutkan avulla.

Virtanen tuntee Virven: konkari testaajien tukena

Virtanen on kokenut Virve-asiantuntija. Pelastustoimen päällystötehtävissä ja sisäministeriön pelastusosastolla työskennellessään hän oli mukana jo nykyisen Virve-viranomaisverkon käyttöönottoprojektissa 2000-luvun alussa.

Erillisverkoiltakin Virtasella on pitkä työkokemus erilaisissa asiakasrajapinnan tehtävissä. Käyttäjäorganisaatioiden Virve 2 -testauksen koordinoinnin lisäksi hän vastaa Virven käyttäjäorganisaatioiden kansainvälisten yhteyksien ylläpitämisestä ja viranomaisyhteistyön koordinoinnista.

Harri Virtasella on paitsi pitkä Virve-kokemus myös taustaa pelastusalalta. Kuvassa Virtanen johtaa pelastustehtävää harjoitussimulaatiossa Kuopiossa vuonna 2021. Kuva: Airbus

”On ollut hienoa nähdä koko kehityksen kaari Virven ensiviesteistä ja Tetra-teknologiasta aina tähän uuteen, laajakaistaiseen Virve 2 -aikaan. Uskon ja toivon, että kokemuksestani ja osaamisestani on käyttäjille hyötyä uudessa tehtävässäni heidän tukenaan”, Virtanen sanoo.

Tiivistä yhteistyötä – sekä hintatukea varhaisille tutustujille

Uuden palvelun rakentaminen ja käyttöönotto vaatii todella monen asiantuntijan työtä ja yhteispeliä käyttäjäorganisaatioissa ja Erillisverkoilla. Esimerkiksi asiakkuuspäällikkömme ja käyttäjäorganisaatioiden pääkäyttäjät ovat keskeisiä vastuuhenkilöitä toiminnallisessa testaamisessa ja käyttöönotoissa.

Varhaisille testaajille on nyt tarjolla myös mahdollisuus, johon Virtanen kannustaa tarttumaan. Valtiovarainministeriö on varannut käyttöönotolle määrärahaa, jonka tuella käyttäjäorganisaatiot voivat hankkia Puheliittymän ja Ryhmäpuhepalvelun 50 prosentin määräaikaisella alennuksella. käyttöönsä. Tuen tavoite on päästä hakemaan käyttökokemuksia ja testaamaan laajemmin.

”Testaamisen aika on nyt. Tärkeintä on lähteä mukaan, me opastamme organisoinnissa ja raportoinnissa kyllä eteenpäin. Minuun tai asiakkuuspäällikköihimme kannattaa olla matalalla kynnyksellä yhteydessä”, Virtanen kannustaa.

Virve 2 -palvelu: Toiminnallisen testaamisen osa-alueita

  • Palvelun ulko- ja sisäkuuluvuus
  • Päätelaitteet
  • Lisälaitteet
  • Palvelut ja sovellukset: Ryhmäpuhepalvelu, Virve 2 Tutka
  • Etuoikeustoiminnallisuudet viranomaisille

Haluatko kysyä testauksesta?
Ota yhteyttä toimialasi asiakkuuspäällikköön tai Harriin!

Harri Virtanen

Harri Virtanen

Kehityspäällikkö +358 40 545 8502 harri.virtanen@erillisverkot.fi