alkuun

Ryhmävideopalvelu – Erillisverkkojen turvallinen työkalu tilannejohtamiseen

Tilannejohtamiseen kehitetty Ryhmävideopalvelu on jo monien viranomaisten ja muiden turvallisuuskriittisten toimijoiden käytössä ympäri Suomea. Ryhmävideopalvelu on turvallinen tapa jakaa videokuvaa kentältä tilannekeskukseen: video on salattua jo kuvaamishetkestä alkaen.
ryhmävideopalvelu tilannekuva viranomaisviestintä

”Tietoturvasyistä viranomaisten kuvaamia tilannevideoita ei saa jakaa tavallisessa internet-verkossa. Olemme kehittäneet turvallisuuskriittisille toimijoille keskitetyn oman Ryhmävideopalvelun, jotta tilannejohtaminen olisi turvallista ja tehokasta. Ryhmävideopalvelu on luotettava tapa jakaa videokuvaa kentältä tilannekeskukseen: video on salattua jo kuvaamishetkestä alkaen”, kertoo Erillisverkkojen tuotepäällikkö Mika Nieminen.

”Ryhmävideopalvelu on erityisesti organisaation oman tilannejohtamisen väline, jonka avulla saa nopeasti määriteltyä tarvittavat resurssit kriisikohteeseen”, Erillisverkkojen asiakkuuspäällikkö Mauri Kataja sanoo.

Erillisverkkojen asiakkuuspäällikkö Mauri Kataja esittelee dronen toimintaa pelastuslaitoksella Tampereella.
Erillisverkkojen asiakkuuspäällikkö Mauri Kataja esittelee dronen toimintaa pelastuslaitoksella Tampereella.

Mika Nieminen ja Mauri Kataja vastaavat Ryhmävideopalveluun liittyviin usein kysyttyihin kysymyksiin, esimerkiksi palvelun hankkimisesta, käyttämisestä, turvallisuudesta ja hyödyistä.

Yleistä tietoa

Ryhmävideopalvelu on Erillisverkkojen tietoturvallinen liikkuvan kuvan ja äänen jakoalusta viranomaisille ja muille huoltovarmuuskriittisille toimijoille. Palvelussa voi jakaa reaaliaikaisesti ja tietoturvallisesti esimerkiksi videokuvaa, ääntä, sensoridataa ja sijaintitietoja eri päätelaitteiden välillä sekä tehdä niistä myös tallenteita.

Huoltovarmuuskriittiset toimijat tarvitsevat ja käyttävät työssään yhä enemmän liikkuvaa kuvaa, sensoridataa ja muuta reaaliaikaista tietoa. Tietoturvallisuussyistä niitä ei saa jakaa tavallisessa internet-verkossa. Siksi kehitimme toimijoille oman Ryhmävideopalvelun, jossa esimerkiksi video on salattua jo kuvaamishetkestä alkaen. Ryhmävideopalvelussa tallennus ja jakaminen tapahtuvat Erillisverkkojen turvatussa ympäristössä, jonka kaikki palvelimet sijaitsevat Suomessa.

Turvallisuuskriittisten toimijoiden ei tule milloinkaan jakaa tilannevideoitaan tai muutakaan kriittistä materiaaliaan esimerkiksi sähköpostilla tai somekanavissa. Vaikka jakaisi videon esimerkiksi vain rajatussa Whatsapp-ryhmässä, se tallentuu automaattisesti palvelun omistajayhtiön eli Facebookin palvelimelle. Tämä on iso riski, jota turvallisuuskriittisessä toiminnassa ei voida ottaa.

Ryhmävideopalvelu on tarkoitettu viranomaisille ja muille huoltovarmuuskriittisille toimijoille erityisesti tilannejohtamisen avuksi. Sen avulla esimerkiksi johtokeskus voi muodostaa nopeasti tilannekuvan ison onnettomuuden pelastustoimissa ja pystyy ohjaamaan pelastusresurssit oikeisiin paikkoihin.

Palvelu parantaa tilannejohtamisen kokonaiskuvaa, koska online-materiaalia voi lähettää monista eri lähteistä, kuten haalari- tai ajoneuvokameroista, dronen kameroista tai eri valvontakameroista. Palvelu auttaa suuntaamaan resurssit oikeisiin paikkoihin ja lopulta säästää henkilöstöresursseja ja lisää työntekijöiden turvallisuutta tehtävissään. Videot tallennetaan palvelimille, jotta niitä voi tarkastella myöhemmin. Tallenteita voi tarvittaessa hyödyntää esimerkiksi tutkinnan ja koulutuksen tukena.

Ryhmävideopalvelun käyttö

Ryhmävideopalvelusta on hyötyä monenlaisissa tehtävissä, esimerkiksi:

  • Tilannejohtaminen: reaaliaikaista videokuvaa eri lähteistä parantamaan tilannekuvaa.
  • Tiedustelu: tietyn alueen tai kohteen visuaalinen ennakkotarkastus, esimerkiksi palolennoilla.
  • Valvonta: valvontakameroiden kytkeminen ja valvominen keskitetysti.
  • Jälkianalysointi: tapahtuman tallenteen avulla tilanteen jälkiselvitys esimerkiksi tutkinta-aineistoksi.
  • Jakaminen: reaaliaikaisen kuvan tai tallenteen jakaminen muille laitteille, yksiköille tai organisaatioille.
  • Koulutus- ja harjoituskäyttö: erilaiset koulutus- ja harjoitustilanteet sekä debriefing-tilaisuudet.

Ryhmävideopalvelun videoita voi katsoa ennalta määritellyiltä laitteilta reaaliaikaisesti selaimella tai sovelluksella. Käyttäjä voi muokata katselunäkymää mieleisekseen ja valita ottaako myös lähetysten äänet käyttöön. Videolähetyksen voi käynnistää ja pysäyttää etänä.

Katselunäkymässä valitaan ensin seurattava ryhmä ja sen jälkeen seurattavat laitteet. Näkymään voi valita useita yhtäaikaisia lähetyksiä, ja niiden kokoa ja sijaintia näytöllä voi muuttaa. Näkymään voi avata myös kartan, josta näkee ryhmän jäsenten sijainnit reaaliaikaisesti.

Videot ja muut aineistot tallentuvat neljäksi vuorokaudeksi Erillisverkkojen palvelimelle, jonka jälkeen ne tuhoutuvat automaattisesti. Asiakkaan on mahdollista myös ostaa palveluun lisää tilaa, jolloin tallennusaikaa voi pidentää.

Tallennettu materiaali on asiakasorganisaation omaisuutta ja tämä vastaa, että se on kuvattu lakeja ja tietosuoja-asetuksia noudattaen. Asiakkaan on tehtävä itse asianmukaiset tietosuoja- ja rekisteriselosteet.

Järjestelmä tuottaa kuukausittain asiakaskohtaiset raportit, joista näkyvät palveluun liitetyt käyttäjämäärät, laitemäärät ja tallennustilan käyttö.

Lähetyksiä voi katsoa hyvin monenlaisilta laitteilta, koska lähetykset avautuvat selaimessa tai sovelluksessa. Kaikki lähettävät laitteet ja katseluun käytettävät laitteet määritellään ja konfiguroidaan kuitenkin etukäteen, jotta toiminta on tietoturvallista.

Lähetyksiä voi katsoa myös monessa paikassa yhtä aikaa. Näin esimerkiksi johtokeskus ja paikan päällä oleva pelastusjohtaja näkevät saman tilannekuvan ja voivat keskustella siitä yhteisessä Virven puheryhmässä.

Eri toimijat voivat tehdä yhteistyötä jo nyt Ryhmävideopalvelussa, mutta Erillisverkot on kehittämässä palveluun uutta ominaisuutta, joka sujuvoittaa yhteistyötä entisestään. Se on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2022 alkuun mennessä.  Yhteistyöominaisuus on tärkeä erilaisissa kriisitilanteissa. Esimerkiksi onnettomuuspaikalle ensimmäisenä tuleva ensihoitoyksikkö voisi lähettää seuraaville tulijoille ajoneuvokameran yleiskuvaa, josta selviää onnettomuuden laajuus ja osapuolet.

Ryhmävideopalvelu auttaa tilannejohtoa muodostamaan nopeasti tilannekuvan ja määrittelemään, minkälaisia resursseja paikalle tarvitaan. Johto pystyy myös nopeasti lisäämään tai vähentämään lähetettäviä yksiköitä, koska se pystyy seuraamaan tapahtumaa reaaliajassa.

Kansalaisten turvallisuus paranee, kun huoltovarmuuskriittiset toimijat muodostavat nopeasti yhteisen tilannekuvan ja pystyvät toimimaan tehokkaasti sen mukaan. Tässä pätee vanha sanonta: yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Ennalta varautuminen paranee myös. Esimerkiksi sähköautojen onnettomuustilanteessa pelastuslaitos voi jo matkalla onnettomuuspaikalle hakea kyseisen sähköauton ohjeista tietoja, kuinka sitä pitää käsitellä rikkoutuneena. Sähköauto voi aiheuttaa vaaraa pelastushenkilökunnalle tai muille, jos auton akusto vaurioituu kolarissa.

Turvallisuus ja tekniset vaatimukset

Ryhmävideopalvelu on suunniteltu yhteiskunnan kriittisten toimijoiden käyttöön, ja siksi siinä on huolehdittu tietoturvasta ja muustakin turvallisuudesta erittäin hyvin. Ryhmävideopalvelun käyttö on yhtä turvallista kuin viranomaisverkko Virven käyttö.

Ryhmävideopalvelun tietoliikenneyhteydet toteutetaan pääsääntöisesti Erillisverkkojen tarjoamilla yhteyksillä. Yhteydet ovat tarkasti rajattuja ja yhteys julkiseen internetiin toteutetaan vain erikoistapauksissa.

Ryhmävideopalvelun alusta sijaitsee Erillisverkkojen virtuaalisessa konesaliympäristössä, jolle takaamme korkean saatavuuden ja turvallisuuden.

Asiakasorganisaatio tekee Ryhmävideopalveluun liitettäviin laitteisiin sovitut ohjelmistoasennukset ennalta ja tunnistautuu palvelimelle ja omaan organisaatiolohkoon. Erillisverkot toimittaa asennettavat ohjelmistot.

Ryhmävideopalveluun pääsee sisään vain tarkasti seurattavien käyttäjätunnusten avulla. Asiakasorganisaatio tilaa Erillisverkoilta pääkäyttäjätunnukset, jotka toimitetaan aina turvapostilla.

Videoiden tiedonsiirto toteutetaan salatun IP-tietoliikenteen avulla. Kaikki lähetettävät videot ja muu aineisto salataan jo kuvaus- tai tallennusvaiheessa, ennen lähettämistä. Videokuvauksen puskurimuistikin on salattu eli videosta ei jää mitään tietoa lähettävään laitteeseen.

Video voidaan kuvata esimerkiksi tavallisella kännykällä, joka on määritelty etukäteen lähettäjäksi. Jos se esimerkiksi katoaisi kesken operaation, sillä kuvatut videot eivät näkyisi lainkaan puhelimen löytäjälle, koska video kulkee vain Ryhmävideopalvelun sisällä.

Ryhmävideopalvelusta ei ole yhteyttä internetiin, vaan liikenne toteutetaan Erillisverkkojen turvallisessa verkossa. Palvelussa kuvattua videota ei voi jakaa muuta väylää pitkin, esimerkiksi sähköpostilla tai somekanavissa. Ryhmävideopalvelun kaikki aineisto sijaitsee Suomessa, Erillisverkkojen turvallisilla palvelimilla, jotka ovat huolellisesti vartioituja.

Palvelun käyttöönotto ei vaadi teknisesti mitään erityistä, koska kaikki palvelun ohjelmistot ja aineistot sijaitsevat Erillisverkkojen palvelimella.

Suomen Erillisverkkojen virtuaalinen konesalipalvelu on moderni, tietoturvallinen ja kustannustehokas palvelinalusta, johon asiakas voi asentaa oman sovelluksensa. Kaikki asiakasliikenne kiertää palomuurien ja Suomen Erillisverkkojen omistamien, luotettujen ja valvottujen kiinteiden tai langattomien yhteyksien kautta asiakkaalle. Kaikki laitetilat ja konesalit sijaitsevat Suomessa.

Ryhmävideopalvelua varten ei tarvitse hankkia uusia laitteita. Lähettävät ja vastaanottavat laitteet ovat normaalikäytössä olevia laitteita – kuten kännyköitä, tietokoneita tai vaikkapa droneja – jotka konfiguroidaan palveluun etukäteen. Aineistojen katsominen vaatii Erillisverkkojen yhteydet, jotka järjestämme palvelun hankinnan yhteydessä, ellei niitä ole ennestään.

Ryhmävideopalvelun käyttö tehostuu, kun asiakasorganisaatiolla on käytössä Virve-viranomaispuhelimet, joiden avulla kriittiset toimijat keskustelevat tietoturvallisesti eri puheryhmissä. Käyttöä tukee myös Krivat-tilannekuvapalvelu, jonka avulla voi muodostaa monien eri toimijoiden kesken nopeasti tilannekuvan esimerkiksi myrskyn aiheuttamien tuhojen selvittelyssä. Ryhmävideopalvelu on erityisesti oman organisaation tilannejohtamisen väline ja Krivat eri toimijoiden yhteisen tilannekuvan muodostamisen väline.

Asiakas tarvitsee Erillisverkkojen virtuaalisen konesalipalvelun lisäksi kaksi liitännäispalvelua, jotka mahdollistavat Ryhmävideopalvelun käytön. Liitännäispalvelut parantavat tietoturvaa ja tekevät asiakkaan palvelukokonaisuudesta paremmin hallittavan.

  1. Langaton IP-Liittymä (LIP) on tarkoitettu langattomaan tiedonsiirtoon käyttäjän päätelaitteen ja käytettävän palvelun välillä. Palvelu voi sijaita joko Erillisverkkojen verkossa tai käyttäjäorganisaatiolle luodussa virtuaaliverkossa.
  2. Kiinteä IP-liittymä (KIP) on valtakunnallinen WAN-palvelu, jossa asiakas ostaa kiinteitä IP-liittymiä haluamiinsa toimipisteisiin tai konesaleihin. Nämä IP-liittymät liitetään Suomen Erillisverkkojen runkoverkkoon (MPLS), jossa asiakkaalle luodaan oma virtuaalinen kokonaisuus (L3VPN). Kiinteä IP-liittymä on erillään kaupallisten operaattoreiden IP-verkoista, mutta asiakkaalla on mahdollisuus liikennöidä toisiin vastaaviin asiakasverkkoihin tai viranomaispalveluihin Suomen Erillisverkkojen turvallisten yhdyskäytäväpalveluiden kautta.

Ryhmävideopalvelun hankkiminen

Ryhmävideopalvelu tarkoittaa kullekin asiakkaalle räätälöityä omaa ratkaisua, johon kuuluvat päätelaitesovellukset ja niihin vaadittavat lisenssit, Erillisverkkojen tarjoamat kiinteät ja mobiilit tietoliikenneyhteydet ja liittymät, asennus ja käyttöönotto sekä palvelun valvonta ja ylläpito.

Asiakasorganisaatio saa käyttöönsä Erillisverkkojen ryhmävideopalvelimelta täysin oman lohkon, johon on pääsy vain kyseisen organisaation jäsenillä. Asiakas voi tuoda omaan lohkoonsa eri lähteistä videoita ja aineistoja, joita voi katsoa reaaliaikaisesti, tallentaa jälkikäsittelyä varten sekä jakaa organisaation luomien ryhmien ja jäsenten välillä. Palvelussa olevien aineistojen käyttäminen vaatii aina käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Aineistojen reaaliaikainen katselu, tallenteiden jälkikatselu ja -käsittely sekä käyttäjien ja ryhmien hallinta tapahtuvat helposti selainpohjaisella ohjelmistolla.

Erillisverkot toimittaa tarvittavat sovellukset, tietoliikenneyhteydet ja ylläpidon asiakkaan tarpeiden mukaan. Asiakas vastaa itse laitteiden hankinnasta, ja Erillisverkot varmistaa niiden yhteensopivuuden asiakkaan kanssa. Asiakasorganisaatio nimeää pääkäyttäjän, joka toimii yhteyshenkilönä ja hallinnoi oman organisaationsa käyttäjiä. Palvelun käyttö aloitetaan yleensä testijaksolla, jonka avulla määritellään lopulliset sopivat käyttötavat ja eri laitteiden konfiguroinnit.

Erillisverkkojen hallintakeskus valvoo 24/7 tuotettuja tietoliikennepalveluita ja tietoteknisiä järjestelmiä, vastaa palvelupyyntöjen ja valvontatietojen vastaanotosta ja analysoinnista, viankorjauksen koordinoinnista sekä häiriö- ja vikatiedottamisesta. Palvelun muutospyynnöt hoidetaan arkipäivisin klo 8–16 asiakaspalvelun kautta. Jokaisella asiakkaalla on Erillisverkoilla myös oma vastuuhenkilö, joka auttaa mahdollisten ongelmien selvittelyssä.

Ota rohkeasti yhteyttä meihin Erillisverkoilla! Kerromme lisää ja autamme rakentamaan juuri teidän tarpeisiinne sopivan Ryhmävideopalvelun.

LISÄTIETOJA RYHMÄVIDEOPALVELUSTA
Mika Nieminen

Mika Nieminen

Tuotepäällikkö +358 40 739 4997 mika.nieminen@erillisverkot.fi