alkuun

Uusi laajakaistainen Virve-palvelu rakentuu tehostamaan turvallisuustoimijoiden yhteistyötä

Suomi on maailman johtavia maita viranomaisten ja turvallisuustoimijoiden välisessä yhteistyössä. Yhteistyön mahdollistava Erillisverkkojen Virve-verkko on siirtymässä laajakaistateknologiaan, ja palvelu käyttää jatkossa Elisan valtakunnallisia 4G- ja 5G-mobiiliverkkoja. Uudessa Virve-palvelussa viranomaiset saavat käyttöönsä etuoikeutetut liittymät sekä uusia tilannejohtamista tehostavia toimintoja.
elisa viranomaisverkko virve

Uuden viranomaisviestintäpalvelun käyttöönotto alkaa vaiheittain vuonna 2022. Muutos parantaa turvallisuustoimijoiden edellytyksiä viestiä tehokkaasti ja käyttää entistä monipuolisempaa tilannetietoa arjen työssään muun muassa puheentunnistuksen kautta.

Uusi palvelu turvaa kansalaisten elämää

Laajakaistainen Virve on yksi valtion merkittävimmistä ict-hankkeista lähivuosina, ja vaatimukset uuden palvelun turvallisuudelle ja luotettavuudelle ovat korkeat. Erillisverkot kehittää palvelua yhdessä viranomaisten ja muiden turvallisuustoimijoiden sekä kumppaneiden kanssa.

Erillisverkot ja Elisa ovat solmineet yhteistyösopimuksen Virve-palvelun käyttämän radioverkon toimittamisesta vuoteen 2030 saakka.

– Rakennamme kansalaisten turvallisuutta yhdessä ja yhtenä eturivin toimijoista maailmassa. Tavoitteenamme on tuoda laajakaistaiset palvelut entistä laajemmin myös viranomaisten hyödynnettäväksi, ja sitä kautta tehdä jo nykyisellään laadukkaasta Virve-palvelusta vieläkin parempi. Mobiiliverkkopalvelu toteutetaan Elisan 4G- ja 5G-yhteyksillä, ja se takaa viranomaisille ja muille turvallisuustoimijoille modernit tietoliikenneyhteydet pitkälle tulevaisuuteen. Verkon palvelualueen laajeneminen nykyistä Virve-verkkoa vastaavaksi hyödyttää viranomaisten lisäksi myös muita Elisan verkon käyttäjiä”, kertoo Erillisverkkojen kehityspäällikkö Ari Toivonen.

Miten laajakaistainen Virve eroaa nykyisestä viranomaisverkosta?

Viranomaisten toimintaa johdetaan perinteisesti puheella. Laajakaistaisuus mahdollistaa lisäksi modernin ja tehokkaan datayhteyksiin perustuvan tilannekuvan sekä toiminnan johtamisen esimerkiksi paikkatietoa, videokuvaa ja puheentunnistusta hyödyntämällä.

Laajakaistaisuuteen siirtyminen tarkoittaa teknisesti muutosta Tetra-teknologiaan perustuvasta verkosta moderniin mobiilipalveluun. Elisan mobiiliverkkoa laajennetaan vastaamaan Virve-palvelun vaatimuksia, esimerkiksi maantieteellistä kattavuutta parantamalla vuoden 2024 loppuun mennessä.

Liittymien etuoikeustoiminteet nopeuttavat avun saamista paikalle

Viranomaisten kriittinen viestintä uudessa Virve-palvelussa toteutetaan verkon etuoikeustoiminteen eli priorisoinnin kautta. Liittymän etuoikeus takaa tarvittaessa Virve-käyttäjille verkkoon vapaata kaistaa ja nopeampia yhteyksiä. Etuoikeustoiminteen käyttö on aina tilannekohtaista, eikä siten vaikuta kansalaisten ja yritysten jatkuvan mobiilipalvelun laatuun. Viranomaiset voivat luottaa siihen, että kriittinen yhteys on saatavilla myös isoissa joukkotapahtumissa, joissa on paljon mobiiliverkon käyttäjiä.

–  Elisan luotettavassa mobiiliverkossa viranomaiset ja turvallisuustoimijat pääsevät käyttämään laajakaistaisia palveluita turvallisesti kaikissa tilanteissa. Virven kehitys tuo sivutuotteena lähes koko maan kattavan mobiiliverkon ja luotettavammat yhteydet sekä kansalaisille että yrityksille. Hälytystilanteessa mobiiliverkkoon vapautetaan tilannekohtaisesti kaistaa viranomaisen viestinnälle, kuten hälytysajossa olevaa ambulanssia väistetään tien päällä. Kun ruuhkatilanne on ohi, liikenne verkossa jatkuu kaikille käyttäjille normaaliin tapaan, kuvailee Elisan privaattiverkkojen liiketoimintajohtaja Ville Syrjänen.

Puheentunnistusta tutkitaan uutena mahdollisuutena

Yksi mielenkiintoa herättävä palvelulaajennus on puheentunnistus, jonka mahdollisuuksia viranomaisten välisessä yhteistyössä tutkitaan parhaillaan. Puheentunnistuksen avulla puhe muutetaan reaaliaikaisesti tekstiksi, jota pystytään analysoimaan tietokoneella ja tuottamaan esimerkiksi viranomaisen toimintaa nopeuttavia tiivistelmiä tilanteiden kulusta.

– Puheentunnistuksen hyödyt viranomaisten välisessä viestinnässä kiteytyvät siihen, miten paljon helpompaa on pitkän puhelun sijaan lukea lyhyt tekstiviesti, ja poimia sieltä tehtävän kannalta olennaiset asiat. Puheen litteroinnin ja avainsanojen tunnistamisen lisäksi tietokone pystyy jopa piirtämään puheesta poimittujen tuntomerkkien perusteella kuvan henkilöstä. Näin puheentunnistus ja analytiikka auttavat viranomaista saamaan avun nopeammin ja tehokkaammin paikalle. Avun tarjoaa lopulta aina aito ihminen, selvittää Elisan teknologiajohtaja Ville Rautio.

Laajakaistaisen Virve-palvelun ja uusien ominaisuuksien käyttöönotto etenevät vaiheittain. Tavoitteena on, että viranomaisten ja muiden turvallisuustoimijoiden siirtyvät uuden palvelun käyttäjäksi vuosina 2023–2025.

Lisätietoja medialle:

Erillisverkot

Ari Toivonen, kehityspäällikkö, Erillisverkot, ari.toivonen@erillisverkot.fi, 040 626 8231

Katariina Salmisalo, viestintäjohtaja, Erillisverkot, katariina.salmisalo@erillisverkot.fi, 040 701 6576

Elisa

Elisan viestintä, mediadesk@elisa.fi p. 050 305 1605

Suomen Erillisverkot -konserni on valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, joka turvaa yhteiskunnan kriittistä viestintää ja johtamista kaikissa olosuhteissa. Erillisverkot tuottaa yhteiskunnan turvallisuutta ja toimivuutta tukeville organisaatioille ict-palveluja kriittiseen viestintään, tilannejohtamiseen ja kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen.

Elisan missio on digitalisaatiolla kestävä tulevaisuus. Olemme tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden sekä teknologioiden edelläkävijä. Tarjoamme vastuullisia ja kestäviä ratkaisuita yli 2,8 miljoonalle kuluttaja-, yritys- ja julkishallinnon asiakkaallemme päämarkkina-alueellamme Suomessa ja Virossa, sekä kansainvälisesti yli 100 maassa. Suomessa Elisa on tietoliikennepalveluiden markkinajohtaja, kansainvälisesti yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Vodafone ja Tele2. Elisan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä, liikevaihto 2020 oli 1,89 miljardia euroa ja henkilöstöä yli 5 000. Elisa on hiilineutraali yhtiö. Seuraa matkaamme: elisa.fi, Facebook @elisasuomi, Twitter @ElisaOyj