alkuun

Jokaisella on oikeus kokea turvallisuudentunne

Erillisverkkojen palvelut varmistavat, että turvallisuustoimijat voivat taata jokaisen ihmisen turvallisuuden ja sujuvan arjen Suomessa. Yhtä tärkeää meille on, että työntekijämme kokevat olevansa arvostettuja ja tasavertaisia, taustastaan riippumatta. Siksi olemme alkaneet perehtyä monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden edistämiseen.
monimuotoisuus tasa-arvo turvallisuus

Henkilöstötutkimuksen ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn mukaan Erillisverkoissa viihdytään ja voidaan hyvin eikä syrjintää vaikuta ilmenevän. ”Vahvalta pohjalta on hyvä kehittyä edelleen”, toteaa henkilöstöasiantuntija Heidi Hyykoski.

Monimuotoisuustyö on Erillisverkoissa yksi keino vahvistaa strategiassa painotettuja yrityksen uudistumiskykyä ja iskunkestävyyttä, arvostaa ihmisten erilaisuutta ja varmistaa, että jokainen voi työpaikallaan kokea yhteenkuuluvuutta ja osallisuutta. ”Kyseessä ei ole erillinen projekti vaan osa vastuullista toimintatapaa. Ensiksi me keskitymme tietoisuuden ja ymmärryksen herättämiseen, myöhemmin mittaamiseen ja tavoitteiden asettamiseen”, jatkaa vastuullisuuspäällikkö Anni Repo.

Vahvuutena eri-ikäiset osaajat

Keskivertoerillisverkkolainen on 45-vuotias mies, joka työskentelee vakituisessa työsuhteessa ylempänä toimihenkilönä. Yrityksen työkieli on suomi. ”Vahvuutemme on laaja ikäjakauma, viime vuonna 18 ikävuodesta 66:een”, kertoo Hyykoski. Noin viidesosa erillisverkkolaisista on naisia.

”Meillä tehdään niin asiantuntijatyötä toimistossa kuin vaativia asennustöitä vaihtelevissa olosuhteissa ympäri Suomen”, kuvailee Hyykoski. Erillisverkkojen tuottamat kriittisen viestinnän ict-palvelut mahdollistavat turvallisuustoimijoiden työn ja sitä kautta turvallisen arjen Suomessa. Työtehtävät voivat asettaa kieleen, kansalaisuuteen ja fyysiseen toimintakykyyn liittyviä rajoituksia.

”Sukupuolella tai iällä ei ole väliä, vaan osaaminen ratkaisee rekrytoinnit”, Hyykoski korostaa. Erillisverkkojen monimuotoisuustyön tavoitteena onkin varmistaa, että taustastaan ja ominaisuuksistaan riippumatta työpaikan arvoihin sitoutuvat ihmiset voivat kokea aidosti kuuluvansa joukkoon: jokainen on arvokas.

Sama tilanne on eri ihmisille erilainen

Työelämään astuvien sukupolvien arvot ja odotukset sekä osaajapula koskettavat myös Erillisverkkoja. Monimuotoisuustyöhön kuuluu ihmisten erilaisuuden ymmärtämisen lisäksi heidän yhdenvertaisuutensa ja osallisuutensa, inklusiivisuus.

”Haluamme lisätä erillisverkkolaisten tietoisuutta ja ymmärrystä näistä teemoista koulutusten avulla. Vaikka itsellä olisikin kaikki ihan hyvin, kuten meidän enemmistöllä vaikuttaa kyselytulosten perusteella olevan, täytyy nykyaikana huolehtia myös siitä, että ymmärrämme erilaisten ihmisten erilaiset kokemukset”, sanoo Anni Repo.

Erillisverkkojen henkilöstöhallinto, viestintätiimi ja johtoryhmä ovat jo virittäytyneet teemaan koulutuksin. Kaikki esihenkilöt perehtyvät aiheeseen syksyn esihenkilöpäivässä. Sen jälkeen päätetään mahdollisista henkilöstöinfoista.

Koulutuksissa on pohdittu omaa asemaa ja mahdollisia etuoikeuksia, tiedostamattomia ennakkoasenteita, erilaisuuden moniulotteisuutta sekä Erillisverkkojen vahvuuksia ja kehittämiskohteita.

”Monimuotoisuustyö tarkoittaa meillä sitä, että opettelemme tunnistamaan tiedostamattomia ennakkoasenteita ja raivaamme loputkin esteet pois sen tieltä, etteikö meillä jokainen periaatteitamme kunnioittava voisi työskennellä turvallisuudentekijänä – iästä, kokemastaan sukupuolesta, koulutustaustasta, vakaumuksesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, ulkonäöstä tai muusta taustatekijästä riippumatta”, Repo tiivistää. Turvallisuus tehdään yhdessä, monipuolisella osaamisella, ja jokaisella on oikeus turvallisuudentunteeseen vuoden jokaisena päivänä.

Jokaisella on oikeus kokea turvallisuudentunne

Me Erillisverkoissa ymmärrämme monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden merkityksen osana menestyksekästä, hyvinvoivaa työyhteisöä. Meille tärkeitä näkökulmia ovat seuraavat:

  • Jokainen on arvokas. Haluamme, että työmme periaatteita kunnioittavat, erilaiset ihmiset voivat meillä kokea aidosti kuuluvansa joukkoon. Jokainen arvoihimme sitoutuva voi työskennellä turvallisuudentekijänä – iästä, kokemastaan sukupuolesta, koulutustaustasta, vakaumuksesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, ulkonäöstä tai muusta ominaisuudesta riippumatta.
  • Haluamme lisätä tietoisuuttamme ja ymmärrystä monimuotoisuuteen liittyvistä teemoista.
  • Työtehtävämme voivat asettaa kieleen, kansalaisuuteen ja fyysiseen toimintakykyyn liittyviä rajoituksia.