alkuun

Erillisverkot tuottaa turvallisuustoimijoille Galileo-satelliittipaikannusjärjestelmän Suomessa

Suomi ottaa käyttöön turvallisuustoimijoiden vaatimukset täyttävän sijainti- ja aikatietopalvelu Galileo PRS:n (Public Regulated Service) vuoteen 2024 mennessä. Palvelusta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Erillisverkot toimii Galileo PRS -palveluoperaattorina.
Galileo satelliittipaikannus virve 2.0 palvelu

Erilaiset sijainti- ja aikatiedot ovat merkittävä osa yhteiskunnan arkea. Satelliittipaikannusjärjestelmien tuottama tarkka tieto turvaa niin viranomaistehtävien suorittamista kuin sähköverkkojen, pankkipalveluiden ja tietoliikenneverkkojenkin toimintaa. Myös muun muassa 5G-teknologia ja liikenteen automatisoituminen vaativat varmennettua sijainti- ja aikatietoa.

”Galileo PRS on Suomen digitaaliselle itsenäisyydelle ja turvallisuudelle erittäin tärkeä palvelu. Se varmistaa turvallisuustoimijoiden toimintakykyä aikana, jolloin aika- ja paikkainformaatioon kohdistuu entistä enemmän kyberuhkia. PRS-palvelun käyttöönotto on merkittävin yhteinen EU:n kyberturvallisuushanke”, Erillisverkkojen teknologiajohtaja Antti Kauppinen sanoo.

Palveluoperaattorina Erillisverkot tuottaa Galileo PRS -palvelua turvallisuustoimijoiden käyttöön sekä yhteensovittaa sen rakenteilla olevaan viranomaisviestintäpalvelu Virve 2.0:an. Palvelua koordinoi ja siitä vastaa Suomessa Liikenne- ja viestintäministeriön ohjauksessa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Galileo PRS:n luotettavuus on huippuluokkaa: muun muassa vahva signaali ja salakirjoitus takaavat turvallisuuden. Palvelun käyttäjiä ovat esimerkiksi poliisi, Tulli, Puolustusvoimat, pelastustoimi, Rajavartiolaitos sekä sosiaali- ja terveystoimi sekä digitaalisen yhteiskunnan toimintaa turvaavat yritykset.

Tavoitteena on, että palvelulla on 63 000 käyttäjää vuonna 2028. Kun tavoitteeseen on päästy, ovat palvelun vuotuiset tuotantokustannukset arviolta 2,7 miljoonaa euroa. Palvelun vaatiman infrastruktuurin rakentamiskustannukset ovat 18,5 miljoonaa euroa. EU:n jäsenvaltiona Suomi rahoittaa Galileon rakentamista ja ylläpitoa joka vuosi noin 30 miljoonalla eurolla.
Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi Galileo PRS:n käyttöönotosta Suomessa 24.11.2020.

Lisätietoja
Antti Kauppinen, teknologiajohtaja, Erillisverkot
040 866 8582, antti.kauppinen@erillisverkot.fi

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 24.11.2020: Galileo-paikannusjärjestelmän viranomaispalvelu PRS käyttöön Suomessa 2024

Suomen Erillisverkot -konserni on valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, joka turvaa yhteiskunnan toimintaa ja kriittistä viestintää kaikissa olosuhteissa. Erillisverkot tuottaa yhteiskunnan turvallisuutta ja toimivuutta tukeville organisaatioille ict-palveluja kriittiseen viestintään, tilannejohtamiseen ja kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen. Lisätietoja erillisverkot.fi ja sosiaalisessa mediassa @erillisverkot.