alkuun

Kiertotaloutta parhaimmillaan: konesaleista lämpöä koteihin ja jäähdytystä saleihin

Konesalien hukkalämpö pääsee hyötykäyttöön, energiatehokkuus paranee ja hiilidioksidipäästöt pienenevät, kun energiayhtiö Helen ja Erillisverkot tekevät yhdessä hiilineutraalimpaa tulevaisuutta.
energiatehokkuus konesali vastuullisuus

Erillisverkot teki vuonna 2019 Helsingin kaupungin energiayhtiö Helenin kanssa sopimuksen kaukojäähdytyksestä ja konesalien hukkalämmön siirtämisestä kaukolämpöverkostoon, ja nyt muutoshanke on puolivälissä.

”Uusi järjestelmä vähentää jäähdytyksen hiilidioksidipäästöt noin kolmasosaan entisestä. Saamme myös parannettua energiatehokkuutta ja järjestettyä kylmäntuoton hyvin kokonaistaloudellisesti”, kertoo tuotantopäällikkö Petri Isopahkala Erillisverkoilta.

Uudistuksen kohteena on Erillisverkkojen Helsingissä sijaitseva konesalikokonaisuus. Noin 24 000 neliömetrin tilassa on seitsemän eri datakeskusta. Jo yli puolet niistä on liitetty kaukojäähdytyksen piiriin, ja loput liitetään kevään 2021 aikana.

”Erillisverkkojen konesaleissa syntyvä hukkalämpö siirtyy Helenin lämpöpumppulaitokselle, jossa se jalostetaan kaukolämmöksi ja kaukojäähdytykseksi. Hukkalämmön määrää kuvaa, että sillä pystytään lämmittämään tuhansia koteja”, Isopahkala kertoo.

 

Jani Luukkonen
”Nykyisin lähes 10 prosenttia Helsingin kaukolämmöstä on tuotettu hukkalämmöistä ja muista kierrätetyistä lämmöistä. Kehitämme uusia lämmönlähteitä jatkuvasti, jotta pääsemme hiilineutraaliksi vuonna 2035”, Jani Luukkonen Heleniltä kertoo.

Hukkalämmöstä yksi kivihiilen korvaaja

Helenin yritysmyynnin myyntiryhmäpäällikkö Jani Luukkonen pitää Erillisverkkojen ratkaisua merkittävänä myös Helenin kannalta.

Yhtiön tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, ja hukkalämmön talteenotto eri toimijoilta on tärkeä osa tulokseen pääsemisessä.

”Menemme askel askeleelta kohti hiilineutraalia energiajärjestelmää ja siirrymme erilaisiin vaihtoehtoisiin ratkaisuihin. Lopetamme kivihiilen polttamisen vähitellen ja suljemme Hanasaaren voimalaitoksen vuoteen 2024 mennessä. Iso osa lämmöntuotannosta pitää korvata muilla tavoin, esimerkiksi teollisuuden ja konesalien tuottamalla hukkalämmöllä”, Luukkonen kertoo.

Myös Erillisverkkojen tavoitteena on lähestyä hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä.

Konesalien tuottama hukkalämpö siirretään Helenin lämpöpumppulaitokselle, jossa syntyy lämpöä ja jäähdytystä Helenin kaukolämpö- ja jäähdytysverkostoon.

Konesaleista mallia myös muualle Suomeen

Ulkoisen jäähdytysjärjestelmän avulla Erillisverkot pystyy vähentämään hiilipäästöjään ja saa lisää tilaa varsinaiselle datakeskustoiminnalle. Aiemmin käytössä olleessa järjestelmässä hukkalämpö päätyi meriveteen. Kun vanhat jäähdytysjärjestelmät purettiin pääosin pois, varsinaiselle toiminnalle eli datakeskusten laitteistoille tuli paljon lisätilaa.

Helenin järjestelmä kattaa noin 75 prosenttia Erillisverkkojen Helsingin konesalikokonaisuuden jäähdytystarpeesta. Loput hoidetaan aiemmilla järjestelmillä.

”Helsingin konesalit ovat Erillisverkoille ensimmäinen kohde, jossa on otettu käyttöön kaukojäähdytys ja hukkalämmön luovuttaminen hyötykäyttöön. Seuraavaksi selvitetään, voisiko samaa mallia hyödyntää konesaleissa muualla Suomessa tai onko niihin kehitettävissä muita kasvihuonekaasupäästöjä vähentäviä ratkaisuja”, Isopahkala sanoo.

Petri Isopahkala
”Aiomme hyödyntää jatkossa myös muissa Erillisverkon konesaleissa hukkalämmön talteenottoa tai muita uusia energiatehokkaita ratkaisuja”, kertoo tuotantopäällikkö Petri Isopahkala.

PUE-arvo kuvaa energiatehokkuutta

Vaikka konesalien laitteistot itsessään kehittyvät yhä energiatehokkaammiksi, ne tuottavat hukkalämpöä jatkossakin paljon, koska digitalisoitumisen vuoksi konesaleja tarvitaan koko ajan lisää.

Datakeskusten energiatehokkuutta tavoitellaan monin tavoin. Tehokkuutta kuvataan esimerkiksi PUE-arvolla (Power Usage Effectiviness), joka ilmaisee konesalin käytössä ja viilennyksessä tarvittavan energiamäärän suhdetta. Eli mitä pienempi PUE-arvo on, sitä energiatehokkaampi talotekniikka konesalissa on.

PUE-arvoa pidetään hyvänä, jos se on alle 1,2.  Erillisverkkojen Helsingin konesalin talotekniikan PUE-arvo on uudistuksen jälkeen juuri 1,2. PUE mittaa kuitenkin vain talotekniikan energiatehokkuutta, siinä ei huomioida esimerkiksi hukkalämmön hyötykäyttöä.

Lue myös: 

Tutustu tila- ja konesalipalveluihimme

Konesalien tietoturvasertifikaatti takaa laadun

Konesalien hukkalämmön matka hyötykäyttöön Helsingissä

  • Erillisverkot ja Helen suunnittelivat yhdessä kaukojäähdytyksen ja hukkalämmön talteenoton kokonaisuuden.
  • Erillisverkot purki konesalista melkein kaikki vanhat jäähdytysjärjestelmänsä ja sai paljon tilaa varsinaiseen datakeskuskäyttöön.
  • Helen rakensi ison siirtoputken lämpöpumppulaitokseltaan Erillisverkkojen konesalin seinään asti ja asetti siihen mittauskeskuksen.
  • Erillisverkot rakensi kiinteistönsä sisälle tarvittavat putket ja laitteistot.
  • Konesalien tuottama hukkalämpö siirretään Helenin lämpöpumppulaitokselle, jossa syntyy lämpöä ja jäähdytystä kaupunkilaisille jaettavaksi Helenin kaukolämpö- ja jäähdytysverkostoon.

Vastuullisuus Erillisverkoissa

  • Konesalien energiatehokkuuden parantaminen ja hukkalämmön hyötykäyttö torjuu ilmastonmuutosta.
  • Energiatehokkaammilla ratkaisuilla Erillisverkot vähentää myös asiakkaidensa hiilikädenjälkeä.
  • Uusi konesalien jäähdytysjärjestelmä pienentää hiilidioksidipäästöt kolmannekseen entisestään.

Lue lisää Erillisverkkojen vastuullisuustavoitteista

Lisätietoja tila- ja konesalipalveluista
Esa Wörlin

Esa Wörlin

Tuotantopäällikkö +358 40 8476 541 esa.worlin@erillisverkot.fi