alkuun

Sähkönjakeluyhtiö varautuu häiriötilanteisiin – Krivat apuna tilannekuvan muodostamisessa

Sähkönjakeluyhtiöiden on oltava entistä varautuneempia erilaisiin uhkiin sään ääri-ilmiöiden ja myrskyjen yleistyessä. Myös yleinen turvallisuustilanne on pakottanut monet toimijat pohtimaan kriisivalmiuttaan. Kun poikkeustilanne iskee, neljä asiaa nousee TLS Verkko Oy:n toimitusjohtaja Sakke Rantalan mukaan yli muiden: tilannekuva, johtaminen, viestintä ja osaaminen.
häiriötilanne krivat tilannekuva

TLS Verkko toimittaa sähköä Länsi-Lapissa Perämereltä Ylläkselle. Yhtiö varmistaa, että viiden kunnan alueella asuvilla ihmisillä ja yrityksillä on aina sähköä käytössään. TLS Verkko otti vuoden 2024 alussa käyttöönsä Erillisverkkojen tilannekuvapalvelu Krivatin, jota se hyödyntää uhkaavissa häiriötilanteissa.

”Erilaisiin poikkeustilanteisiin varautuminen on meille tärkeä operatiivisen toiminnan prioriteettialue”, TLS Verkko Oy:n toimitusjohtaja Sakke Rantala toteaa.

Rantala listaa poikkeustilanteessa toimimisen neljä tärkeintä elementtiä: ”Ensinnäkin tilannekuvan täytyy olla ajan tasalla ja oikea. Lisäksi poikkeustilanteissa täytyy olla kyky johtaa. Kolmanneksi pitää olla taitoa ja tahtoa viestiä. Kaiken taustalla on neljäs elementti: kompetenssi eli substanssiosaaminen itse asiasta. Nämä muodostavat ikään kuin luupin: kun yhdessä osa-alueessa onnistuu, se vahvistaa myös muita osa-alueita.”

Poikkeustilanteessa voimat täytyy yhdistää

”Krivat muodostaa meille sen ympäristön, jossa pystymme jakamaan tilannekuvaa, viestimään ja johtamaan. Olen osallistunut lukuisiin harjoituksiin ja usein suurin kehityskohde on ollut tilannekuvan oikeellisuus ja sen jakaminen. Tähän tähän tarpeeseen mekin hankimme Krivatin”, Rantala kertoo.

Krivat yhdistää samaan järjestelmään viranomaistoimijat ja kriittisen infrastruktuurin toimijat, jotka ovat yleensä kaupallisia toimijoita. Poikkeustilanteissa yhteistyö eri toimijoiden kesken on välttämätöntä.

”Eri viranomaiset ovat kattavasti mukana Krivatissa, joka on ollut toiminnassa nyt noin 10 vuotta. Palvelun tarpeellisuudesta kertoo se, että kun se on kerran otettu käyttöön, organisaatiot luopuvat siitä erittäin harvoin”, Erillisverkkojen tuotepäällikkö Elina Koski kertoo.

Suurhäiriöissä ei ole aikaa lähteä pohtimaan, kuka laittaa viestiringin pystyyn ja kenelle kaikille tilanteesta pitäisi kertoa, saati mistä saisi oikeaa tietoa tilanteesta. Viivyttely voi tuoda mittavat vahingot. Krivatin käyttöön ottaminen on monelle organisaatiolle yksi varautumisen kulmakivistä.

”Krivatia voi toki käyttää pienemmissäkin häiriötilanteista. Yleensä on kuitenkin niin, että mitä vähemmän sitä tarvitaan, sitä parempi. Eihän kukaan toivo poikkeustilanteita kohdalleen. Silloin kun Krivatia tarvitaan, sitä todella tarvitaan. Vaikka sen kanssa joutuisi tosipaikkaan vain kerran kymmenessä vuodessa, voi paremmalla varautumisella, tilannekuvalla ja yhteydenpidolla pienentää 20 miljoonan vahingot esimerkiksi puoleen”, Koski sanoo.

Rutiinien muodostaminen vaatii harjoittelua

Erilaisissa kriiseissä toimiminen helpottuu ennen kaikkea harjoittelun avulla. Samoin Krivatin käytön on oltava ennalta tuttua.

”Erilaisia poikkeustilanteita täytyy harjoitella. Parhaassa tapauksessa muodostuu rutiini, kun riittävästi harjoittelee,”, Rantala toteaa. ”Samaa järjestelmää kannattaa käyttää myös arjessa, normaaliaikana.”

Poikkeustilanteessa on hänen mukaansa olennaista, ettei se kasva hätätilaksi. Varautuminen ei myöskään ole irrallinen elementti, vaan auttaa kehittämään toimintaa perusarjessa.

”Kun poikkeustilanteisiin varautumista kehittää, moni muukin asia tulee samalla kuntoon.”

Krivatia uudistetaan vuosien 2024 ja 2025 aikana merkittävästi. Uudistustyön lopputuloksena asiakkailla on käytössään entistä ehompi ja hyödyllisempi Krivat. Kehitystyö tapahtuu yhdessä palvelua käyttävien organisaatioiden kanssa.

”Kuuntelemme palvelun kehitystoiveissa loppukäyttäjiä, jotta se palvelisi heitä parhaalla tavalla”, Erillisverkkojen Koski sanoo.

Yhteiskehittäminen on tärkeää myös TLS Verkoille.

”Palvelun käyttäjien eli asiakkaiden mukaan ottaminen kehitystyöhön on erinomainen asia. Toki yhteiskehittämisessäkin palvelun punaisen langan pitää säilyä koko ajan”, Rantala sanoo.

Sekä Rantala että Koski korostavat poikkeustilanteisiin varautumisen tärkeyttä laajemminkin kuin omissa organisaatioissaan.

”On hirveän tärkeää, että yhteiskuntamme on varautunut erilaisiin poikkeustilanteisiin. Siinä yhteistyö on tärkeää”, Rantala summaa.

Katso videolta, miksi TLS Verkko Oy käyttää Krivatia.