alkuun

Erillisverkkojen uusi vastuullisuuspäällikkö Anni Repo: ”Mikä on vastuullisuuden vaihtoehto?”

Erillisverkot on saanut puikkoihin uuden vastuullisuuspäällikön, Anni Revon. Tänä vuonna muun muassa olennaisuusanalyysin päivitystä, eettisten toimintatapojen koulutusta ja uusiin raportointivelvoitteisiin siirtymistä luotsaava Repo sanoo, että kaikilla teoilla on vaikutuksia ympäröivään maailmaan. Mikään taho ei voi pistää päätä pensaaseen – eivät yritykset, yhteiskunta eikä yksilöt.
Erillisverkot vastuullisuus vastuullisuusohjelma

Erillisverkoilla vastuullisuus lähtee kestävästä perustehtävästä, joka on turvata yhteiskunnan toimivuutta. Toiseksi vastuullisuus on keino kohentaa oman toiminnan vaikutuksia esimerkiksi energiatehokkuutta tai työyhteisöä kehittämällä. Kolmantena on välillinen vaikutus eli Erillisverkkojen tuottama hyöty yhteiskunnalle.

”Erillisverkoilla, kuten kaikilla yrityksillä, on liiketoiminnallinen tarkoitus, joka on kaiken perusta. Vastuullisuus on ennen kaikkea tapa toimia ja toteuttaa perustehtävää kestävällä tavalla. Kaikilla yrityksillä on vaikutuksia, kukaan ei voi pistää päätä pensaaseen. Elämme maailmassa, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen, ja juuri tämä motivoi minua työssäni”, Anni Repo kertoo.

Työssä yhtenä ohjenuorana toimii valtion omistajapolitiikkaa koskeva periaatepäätös, sillä Erillisverkot on yksi kolmestakymmenestäyhdestä valtion erityistehtäväyhtiöstä. Näiltä yhtiöiltä edellytetään
edelläkävijyyttä vastuullisuusasioissa.

”Sitoudumme Suomen vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteeseen ja tunnistamaan vaikutuksemme luonnon monimuotoisuuteen. Valtio omistajana edellyttää myös, että vastuullisuus huomioidaan johdon palkitsemiskriteereissä ja että se on integroitu tiiviisti liiketoimintaan. Vastuullisuus ei ole erillinen saareke vaan osa jokaisen erillisverkkolaisen arkista työtä”, Repo kertoo.

Suunta kohti hiilineutraalimpaa – toimintavarmuutta riskeeraamatta

Vaikka vastuullisuus on jo kiinteä osa Erillisverkkojen toimintaa, töitä riittää – vastuullisuuden kriteerit ja toimet kehittyvät jatkuvasti. Seuraavaksi edessä on EU:n kestävyysraportoinnin (CSRD) vaatimuksiin vastaaminen. Kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä edelleen, eikä työyhteisön monimuotoisuus-, yhdenvertaisuus- ja inklusiivisuuskysymyksissä voi olla ikinä valmis.

”Palvelujen toimivuutta emme voi riskeerata missään olosuhteissa. Joissain tilanteissa se esimerkiksi edellyttää toistaiseksi fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Suunta kohta hiilineutraaliutta on kuitenkin selvä”, Repo muistuttaa.

Syksyllä erillisverkkolaisille on tarjolla eettisten toimintatapojen kertaus vuosittaisen verkkokoulutuksen avulla. Siinä yhtenä aiheena on yhdenvertaisuuden kehittäminen. Lisäksi Erillisverkot ottaa loppuvuoden 2023 aikana käyttöön ETJ+ -energiatehokkuusjärjestelmän ja päivittää olennaisuusanalyysin yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa. Olennaisuusanalyysi kertoo, mitkä ovat vastuullisuustyön vaikuttavimpia asioita juuri Erillisverkoille.

”On hyvä, että katseet kohdistuvat yrityksiin ja meiltä vaaditaan vastuullisuutta. Yritysten toiminnalla on suuret vaikutukset. Yrityksiä pyörittävät yksilöt, ja yksi kollega sanoi osuvasti, että useimmilla ihmisillä on myötäsyntyinen halu ja tarve toimia kestävästi”, Repo sanoo.

Repo toivottaa tervetulleeksi myös Green Claims -direktiiviehdotuksen, joka suitsii harhaanjohtavia ympäristöväittämiä.

”Olen iloinen siitä, ettei enää saa sanoa mitä tahansa mistä tahansa. Yksilöiden tekoja väheksymättä yrityksillä ja yhteiskunnilla on suuri valta ja vastuu toimia esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja ihmisoikeuksien edistämiseksi. Sen sijaan, että mietimme, mitä vastuullisesti toimiminen maksaa, meidän pitäisi miettiä, mitä maksaa ja mitä seuraa, jos emme tee mitään. Mikä on vastuullisuuden vaihtoehto”, Repo miettii.

”Uskon, että vastuullisuus tuo myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Se voi olla investointi nyt, mutta pidemmällä tähtäimellä se on kasvun mahdollisuus. Toivon pitkäjänteistä ajattelua”, hän sanoo.

Toukokuussa 2023 Erillisverkoilla aloittanut Repo on koulutustaustaltaan filosofian maisteri. Hän työskenteli pitkään VTT:llä, jossa teki viimeisimmäksi töitä yhtiöviestinnän, kuten vastuullisuusaiheiden, parissa.

Erillisverkkojen vastuullisuusohjelman kuusi teemaa ulottuvat vuoteen 2025