alkuun

Häiriöttömät ja tietoturvalliset palvelut yhteiskunnan turvana

Asiakkaat ja heidän tarpeensa kriittisen viestinnän palveluille ovat liiketoimintamme keskiössä. Palveluidemme on toimittava häiriöttömästi ja tietoturvallisesti turvallisuus ja luottamuksellisuus taaten normaalioloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa. Osalla palveluistamme on vaade ja valmius toimia myös yhteiskunnan poikkeusoloissa.

Erillisverkot tuottaa asiakkailleen turvallisia ja häiriöttömiä palveluita, jotka luovat yhteiskuntaan turvallisuutta kaikkia suomalaisia hyödyttävästi. Kehitämme ja digitalisoimme aktiivisesti palveluitamme ja niiden turvallisuutta sekä panostamme asiakasvuorovaikutukseen innovatiivisten palveluiden kehittämisessä.

Palvelumme ovat mitattavasti energiatehokkaita ja häiriöttömiä

Mittarit 2023 2022
Asiakkaille luvattu palveluiden käytettävyystaso saavutetaan joka vuosi. Saavutettiin pääosin. Saatavuustaso täytettiin kaikissa palveluissa.
Jokainen uusi asiakkaiden turvallisuusvaatimukset täyttävä ict-palvelumme on edellistä energiatehokkaampi. Otimme käyttöön energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+:n. Siihen liittyen tehtiin mm. sisäinen auditointi (ei poikkeamia) ja johdon katselmus. Teimme kaksi energiakatselmusta. Jatkoimme vuonna 2021 aloitettua ETJ+-rakentamista ja käyttöönottoa.
Aloitimme kohde- ja energiakatselmukset.
Vuosittain tehdään vastuullisuuskysely osana NPS-mittausta. NPS luku ≥ 50. NPS 48 NPS 43