Vastuullisuus/Palveluiden toiminta

Häiriöttömät ja tietoturvalliset palvelut yhteiskunnan turvana

Asiakkaat ja heidän tarpeensa ovat liiketoimintamme keskiössä. Palveluidemme on toimittava häiriöttömästi ja tietoturvallisesti turvallisuus ja luottamuksellisuus taaten normaalioloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa. Osalla palveluistamme on vaade ja valmius toimia myös poikkeusoloissa.

Erillisverkot haluaa tuottaa asiakkailleen turvallisia ja häiriöttömiä palveluita, jotka tuovat yhteiskuntaan turvallisuutta kaikkia suomalaisia hyödyttävästi. Erillisverkot kehittää ja digitalisoi aktiivisesti palveluitaan ja niiden turvallisuutta sekä panostaa asiakasvuorovaikutukseen innovatiivisten palveluiden kehittämisessä.

Selvitämme vuoden 2021 aikana ISO 14001 -ympäristöjohtamisenstandardisarjan mahdollisuuksia liiketoiminnallemme. Selvitettävänä on tuottamiemme palveluiden ja koko liiketoiminnan ympäristöjohtamisen sertifioiminen sekä energiatehokkuuden parantaminen. Selvitämme myös energiatehokkuusjärjestelmän (ETJ+) mahdollisuuksia.

Tavoitteemme vuoteen 2025

• Asiakkaille luvattu palveluiden käytettävyystaso saavutetaan joka vuosi. Saavutettiin vuonna 2020.
• Jokainen uusi asiakkaiden turvallisuusvaatimukset täyttävä ict-palvelumme on edellistä energiatehokkaampi. Vuonna 2020 nykytila selvitettiin ja mittarit asetettiin.
• Vuosittain vastuullisuuskysely osana NPS-mittausta. NPS luku ≥ 50. Vuonna 2020 NPS-luku oli 45.