Vastuullisuus/Palveluiden toiminta

Häiriöttömät ja tietoturvalliset palvelut yhteiskunnan turvana

Asiakkaat ja heidän tarpeensa kriittisen viestinnän palveluille ovat liiketoimintamme keskiössä. Palveluidemme on toimittava häiriöttömästi ja tietoturvallisesti turvallisuus ja luottamuksellisuus taaten normaalioloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa. Osalla palveluistamme on vaade ja valmius toimia myös yhteiskunnan poikkeusoloissa.

Erillisverkot haluaa tuottaa asiakkailleen turvallisia ja häiriöttömiä palveluita, jotka luovat yhteiskuntaan turvallisuutta kaikkia suomalaisia hyödyttävästi. Kehitämme ja digitalisoimme aktiivisesti palveluitamme ja niiden turvallisuutta sekä panostamme asiakasvuorovaikutukseen innovatiivisten palveluiden kehittämisessä.

Liityimme Teknologiateollisuuden Energiatehokkuussopimukseen vuonna 2021. Tavoitteenamme on parantaa energiatehokkuuttamme 7,5 prosenttia vuoteen 2025 mennessä vuoden 2020 tasosta.

Palvelumme ovat mitattavasti energiatehokkaita ja häiriöttömiä

Mittarit 2020 2021
Asiakkaille luvattu palveluiden käytettävyystaso saavutetaan joka vuosi. Saavutettiin Saavutettiin
Jokainen uusi asiakkaiden turvallisuusvaatimukset täyttävä ict-palvelumme on edellistä energiatehokkaampi. Nykytila selvitettiin, tavoitteet asetettiin. Liiityimme Teknologiateollisuuden Energiatehokkuus-sopimukseen.
Vuosittain tehdään vastuullisuuskysely osana NPS-mittausta. NPS luku ≥ 50. NPS 45 NPS 45