Vastuullisuus/Ympäristö ja ilmasto

Ympäristö ja ilmasto – lähestymme hiilineutraaliutta vuonna 2035

Sitoudumme lähenemään nollaa hiilidioksidipäätöissämme vuoteen 2035 mennessä ja tuotamme palveluitamme yhteiskunnan tarpeisiin energiatehokkaasti. Olemme sitoutuneet Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin. Oman toimintamme hiilijalanjäljen vähentämisen ohella pyrimme lisäämään asiakkaidemme hiilikädenjälkeä.

Ympäristötavoitteet hiilijalanjäljen pienentämiseksi:

  • kestävä energiankulutus: energiatehokkuuslain vaatimusten täyttäminen, energiatehokkuus johdettuna ja systemaattisesti osana vastuullisuus- ja ilmastotyötä sekä energiatehokkuuden parantaminen.
  • omien kasvihuonekaasupäästöjen pienentäminen: ilmastonmuutoksen torjunta ja siihen sopeutuminen, joka ottaa huomioon ilmastonmuutokseen liittyvät muut liiketoimintariskit ja -mahdollisuudet.
  • jätteen vähentäminen: painopiste on sähkö- ja elektroniikkaromu (SER) -jätteessä, mutta tavoitteena on vähentää myös muita olennaisia jätevirtoja.

Eenergiatehokkuustavoite: Sitoudumme parantamaan toimintamme energiatehokkuutta 7,5 %:a vuoden 2020 tasosta vuoteen 2025 mennessä.

Päästöjen vähennystavoitteet

Olemme asettaneet tavoitteeksemme lähestyä hiilineutraliutta vuoteen  2035 mennessä.  Scope 1 ja 2 -päästömme ovat merkittävästi pienemmät vuoteen 2025 mennessä kuin vuonna 2020.

Päästölaskentamme on jaettu GHG-protokollan mukaisesti kolmeen:

  • Scope 1: Suorat päästöt, jotka muodostuvat omien ja vuokrattujen autojen sekä varavoimakoneiden polttoaineiden ja kylmäaineiden kulutuksesta. Osuus päästöistä on 1 %.
  • Scope 2: Ostoenergian aiheuttamat päästöt, jotka syntyvät ostetun sähkön (tuotantotilat, tukiasemat, siirtolaite- ja datan välitysinfra, toimitilat) ja kaukolämmön tuotannossa. Osuus päästöistä on 3 %.
  • Scope 3: Muut epäsuorat päästöt, joita syntyy mm. ostetuista tuotteista ja palveluista, komponenteista (joita tarvitaan palveluidemme tuotannossa), toimitilojen, toiminnan ja rakentamisen jätehuollosta sekä matkustuksesta (lennot, majoitus, henkilöautot, julkinen liikenne). Osuus päästöistä on 96 %.

Green Office -ympäristöohjelma

Liityimme WWF:n Green Office -ohjelmaan vuonna 2020 ja saimme auditoinnissa Green Office -diplomin päätoimipaikallemme Espoon toimistoon syksyllä 2022. Diplomi on kolmivuotinen. Toimintamallin mukaiset periaatteet otetaan käyttöön Erillisverkkojen eri toimipisteissä vuosien 2022-2023 aikana.  Tavoitteena on muun muassa parantaa energiatehokkuutta, vähentää jätteiden määrää ja lisätä lajittelua ja kierrätystä sekä kiinnittää henkilöstön huomiota omiin ympäristö- ja ilmastovaikutusmahdollisuuksiinsa työtehtävissään

Sitoudumme pienentämään hiilijalanjälkeämme.

Mittari 2021 2022
Hiilijalanjälkemme on merkittävästi pienempi vuonna 2025 kuin vuonna 2020. CO2-päästöt (markkinaperusteinen)
29 989 tCO2ekv.
Päästöt (markkinaperusteinen)
33 825 tCO2ekv.
Uudistamme WWF Green Officen vuosittain (auditointi 3 vuoden välein).

 

 

Espoon päätoimipaikka auditoitiin ja
sertifioitiin. Ohjelma koskee kaikkia
konsernin toimipaikkoja.
Teimme sisäiset  Green Office -tarkastukset
70 %:iin toimipaikoistamme.  Korjasimme havaittuja pieniä puutteita. Tarkastukset jatkuvat 2023.
Toiminnastamme aiheutuvien jätteiden kierrätysaste 70 % ja hyötykäyttöaste 100 %:a.

 

Kierrätysaste (laitetila-
ja toimitilavuokraus)
oli  34 %:a ja hyötykäyttöaste 95 %:a.Konsernitasoinen SER-kierrätysprosessi tehtiin.
Kierrätysaste (laitetila- ja toimitilavuokraus) oli 35  %:a  ja hyötykäyttö-aste 98 %:a.

Konsernitasoinen
jätesopimus uudistettiin.