Vastuullisuus/Ympäristö ja ilmasto

Ympäristö ja ilmasto – hiilijalanjälkemme lähestyy nollaa

Merenrantakallio ja aurinko painumassa pilveen

Sitoudumme lähenemään nollaa hiilidioksidipäätöissämme vuoteen 2035 mennessä ja tuotamme palveluitamme yhteiskunnan tarpeisiin energiatehokkaasti. Olemme sitoutuneet Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin. Noudatamme toiminnassamme valtion omistajaohjauksen linjauksia.

Energiatehokkuustavoitteet

 • Energiatehokkuuslain vaatimusten täyttäminen
 • Energiatehokkuus johdettuna ja systemaattisesti osana vastuullisuus- ja ilmastotyötä
 • Energiatehokkuuden parantaminen kannattavasti ja vastuullisesti

Päästöjen vähennystavoitteet

Asetamme liiketoiminnalliset päästöjen vähentämistavoitteet alkuvuodesta 2021 seuraaviksi viideksi vuodeksi. Vuoteen 2035 mennessä olemme asettaneet tavoitteeksemme lähestyä nollaa hiilidioksidipäästöissämme.

Päästölaskenta

Aloitimme vuonna 2020 GHG-protokollaan kuuluvien standardien mukaisen päästölaskennan scope 1 ja scope 2 -päästöjen laskennalla. Vuonna 2021 otamme mukaan myös scope 3 -laskennan.

Lähtökohta GHG-laskennassa:

 • Yhtiö vastuussa kasvihuonekaasupäästöistä, joista sillä on päätösvalta (control)
 • Päätösvalta joko omistamisen tai toiminnan kautta (financial/ operational control)
 • GHG-protokollassa on ohjeet esim. tytäryhtiöille. Tärkeintä on, että mukana ovat merkittävimmät toiminnasta aiheutuvat
  päästölähteet.
 • Laskentaan kuuluvat päästöt: CO2, CH4, N2O, HFC:t, PFC:t ja SF6

Scope 1 -päästöt
kasvihuonekaasupäästöt, jotka syntyvät yrityksen toiminnan seurauksena paikan päällä toimipaikoilla

 • Polttoaineet (öljylämmitys, työkoneet, yrityksen omistamat ajoneuvot)
 • Tuotannon aiheuttamat päästöt
 • Vuodot (esim. kylmäaineet, metaani) laitetiloissa, mm. SF6-päästöt, jotka ovat ilmakehässä erittäin haitallisia jo pieninäkin
  määrinä

Scope 2 -päästöt
syntyvät ostetun sähkön, lämmön ja viilennyksen tuotannossa (tuotanto toisen toimesta).

Aloitamme sähköntuotannon aiheuttamien päästöjen laskennan laskemalla sekä niiden aluekohtaisen (location based) että markkinalähtöisen (market-based) arvon.

Scope 3 -päästöt
kaikki yrityksen toiminnoista aiheutuvat epäsuorat päästöt (pl. Scope 2). Näiden laskennan aloitamme 2021.

TUTUSTU PÄÄSTÖLASKENTATULOKSIIMME 2020

Green Office

Olemme liittyneet syksyllä 2020 mukaan WWF:n Green Office -ohjelmaan. Teemme oman ohjelmamme alkuvuodesta 2021. Tavoitteenamme on auditoida päätoimipaikkamme Espoon toimistotilat vuoden 2021 aikana.

Tavoitteemme vuoteen 2025

 • Hiilijalanjälkemme on merkittävästi pienempi vuonna 2025 kuin vuonna 2020.
 • Uudistamme WWF:n Green Officen vuosittain (auditointi).
 • Toiminnastamme aiheutuvien jätteiden kierrätysaste 70 % ja hyötykäyttöaste 100 %.

Toimenpiteet ja mittarit 2021

TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUMAT
Green Office käyttöön ja auditoitu päätoimipaikassa Green Office käytössä, päätoimipaikka auditoitu
GHG-laskenta (Scope 1, 2, 3) GHG-laskenta osana yritysvastuuraporttia (GRI)
Konsernitasoinen kierrätysprosessi (mm. SER mukana) Tehty ja käytössä