alkuun

Ympäristö ja ilmasto – lähestymme hiilineutraaliutta vuonna 2035

Tuotamme palveluitamme yhteiskunnan tarpeisiin energiatehokkaasti, ja olemme sitoutuneet Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin. Tavoitteemme on lähestyä nollaa hiilidioksidipäätöissämme vuoteen 2035 mennessä. Oman toimintamme hiilijalanjäljen vähentämisen ohella pyrimme lisäämään asiakkaiden hiilikädenjälkeä.

Ympäristötavoitteet hiilijalanjäljen pienentämiseksi:

  • kestävä energiankulutus: energiatehokkuuslain vaatimusten täyttäminen, energiatehokkuus johdettuna ja systemaattisesti osana vastuullisuus- ja ilmastotyötä sekä energiatehokkuuden parantaminen
  • omien kasvihuonekaasupäästöjen pienentäminen: ilmastonmuutoksen torjunta ja siihen sopeutuminen, joka ottaa huomioon ilmastonmuutokseen liittyvät muut liiketoimintariskit ja -mahdollisuudet
  • jätteen vähentäminen: painopiste on sähkö- ja elektroniikkaromu (SER) -jätteessä, mutta tavoitteena on vähentää myös muita olennaisia jätevirtoja.

Energiatehokkuustavoite: Sitoudumme parantamaan toimintamme energiatehokkuutta 7,5 % vuoden 2020 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Kuulumme teknologiateollisuuden alan energiatehokkuussopimukseen.

Päästöjen vähennystavoitteet

Olemme asettaneet tavoitteeksemme lähestyä hiilineutraliutta vuoteen  2035 mennessä.  Scope 1 ja 2 -päästömme ovat merkittävästi pienemmät vuoteen 2025 mennessä kuin vuonna 2020.

Päästölaskentamme tehdään GHG-protokollan mukaisesti:

  • Scope 1: Suorat päästöt, jotka muodostuvat omien ja vuokrattujen autojen sekä varavoimakoneiden polttoaineiden ja kylmäaineiden kulutuksesta. Osuus päästöistä on alle 1 %.
  • Scope 2: Ostoenergian aiheuttamat päästöt, jotka syntyvät ostetun sähkön (tuotantotilat, tukiasemat, siirtolaite- ja datan välitysinfra, toimitilat) ja kaukolämmön tuotannossa. Osuus päästöistä on 8 %.
  • Scope 3: Muut epäsuorat päästöt, joita syntyy mm. ostetuista tuotteista ja palveluista, komponenteista (joita tarvitaan palveluidemme tuotannossa), toimitilojen, toiminnan ja rakentamisen jätehuollosta sekä matkustuksesta (lennot, majoitus, henkilöautot, julkinen liikenne). Osuus päästöistä on 92 %.

 

Sitoudumme pienentämään hiilijalanjälkeämme.

Mittari 2023 2022
Hiilijalanjälkemme on merkittävästi pienempi vuonna 2025 kuin vuonna 2020. CO2-päästöt (markkinaperusteinen)
26 400 tCO2ekv.
CO2-päästöt (markkinaperusteinen)
24 200 tCO2ekv. (Korjattu v. 2023 laskennan yhteydessä.)
Uudistamme WWF Green Officen vuosittain (auditointi 3 vuoden välein).

 

 

Ohjelmasta irtauduttiin, koska sen käytännöistä on tullut osa arkea toimipisteissämme. Teimme sisäiset  Green Office -tarkastukset
70 %:iin toimipaikoistamme.  Korjasimme havaittuja pieniä puutteita. Tarkastukset jatkuvat 2023.
Toiminnastamme aiheutuvien jätteiden kierrätysaste 70 % ja hyötykäyttöaste 100 %:a.

 

Kierrätysaste (laitetila-
ja toimitilavuokraus)
oli  23 % ja hyötykäyttöaste 77 %.
Kierrätysaste (laitetila- ja toimitilavuokraus) oli 35  %  ja hyötykäyttö-aste 98 %.

Konsernitasoinen
jätesopimus uudistettiin.