Vastuullisuus/Ympäristö ja ilmasto

Ympäristö ja ilmasto – hiilijalanjälkemme lähestyy nollaa

Sitoudumme lähenemään nollaa hiilidioksidipäätöissämme vuoteen 2035 mennessä ja tuotamme palveluitamme yhteiskunnan tarpeisiin energiatehokkaasti. Olemme sitoutuneet Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin. Noudatamme toiminnassamme valtion omistajaohjauksen linjauksia.

Energiatehokkuustavoitteet

  • Energiatehokkuuslain vaatimusten täyttäminen
  • Energiatehokkuus johdettuna ja systemaattisesti osana vastuullisuus- ja ilmastotyötä
  • Energiatehokkuuden parantaminen kannattavasti ja vastuullisesti

Päästöjen vähennystavoitteet

Aloitimme vuonna 2020 GHG-protokollaan kuuluvien standardien mukaisen päästölaskennan. Kokonaispäästömme vuonna 2020 oli n. 23 tCO2e.

Vuoteen 2035 mennessä olemme asettaneet tavoitteeksemme lähestyä nollaa hiilidioksidipäästöissämme. Vuoteen 2025 mennessä päästömme ovat merkittävästi pienemmät kuin vuonna 2020.

Päästölaskenta

Lähtökohta GHG-laskennassa: Yhtiö vastuussa kasvihuonekaasupäästöistä, joista sillä on päätösvalta. Päätösvalta joko omistamisen tai toiminnan kautta. Laskentaamme kuuluvat hiilidioksipäästöt ja kylmäaineista aiheutuvat vuodot.

Scope 1 -päästöt
Oman toiminnan suorat kasvihuonekaasupäästöt (polttoainekäyttö omat/vuokra-autot, varavoima sekä kylmäaineet). Vuonna 2020 Scope 1 -päästöjen osuus toiminnassamme oli 2 %.

Scope 2 -päästöt
Epäsuorat päästöt muilta toimijoilta ostetun sähkön (tuotantotilat, tukiasemat, siirtolaiteinfra, toimitilat) ja kaukolämmön tuotannosta. Vuonna 2020 Scope 2 -päästöjemme osuus oli 4 %.

Scope 3 -päästöt
Muut epäsuorat (arvoketjun) päästöt; ostetut tuotteet ja palvelut, komponentit ym. hankinnat, matkustaminen, jätehuolto, rakentaminen. Näiden osalta matkustamisen laskenta oli vuonna 2020 puutteellinen lentomatkustamisen tietojen puuttuessa. Vuoden 2020 päästöt Scope 3 osalta kattoivat 94 % päästöistämme.

TUTUSTU PÄÄSTÖLASKENTATULOKSIIMME 2020

Erillisverkkojen Ympäristöpolitiikka

Green Office

Liityimme syksyllä 2020 mukaan WWF:n Green Office -ohjelmaan. Teimme oman ohjelmamme alkuvuodesta 2021. Tavoitteenamme on auditoida päätoimipaikkamme Espoon toimistotilat vuoden 2021 aikana.

Tavoitteemme vuoteen 2025

  • Hiilijalanjälkemme on merkittävästi pienempi vuonna 2025 kuin vuonna 2020. Vuonna 2020 CO2-päästölaskenta aloitettiin.
  • Uudistamme WWF:n Green Officen vuosittain (auditointi). Aloitimme vuonna 2020 Green Office -toimenpiteet.
  • Toiminnastamme aiheutuvien jätteiden kierrätysaste 70 % ja hyötykäyttöaste 100 %. Vuonna 2020 tehtiin nykytilakartoitus.