Vastuullisuus/Vastuulliset hankintakäytännöt

Vastuulliset hankintakäytännöt

Hankinnat

Hankinnat ovat tärkeä osa Erillisverkkojen vastuullista toimintaa. Hankinnoilla vaikutamme energia- ja ympäristötehokkaiden ratkaisujen ja tekniikan yleistymiseen.

Hankintapäätöksiä tehdessämme tarkastelemme koko elinkaaren aikaisia kustannuksia. Investointi energiatehokkaaseen tekniikkaan maksaa itsensä takaisin alentuneina käyttökustannuksina ja pienempänä ympäristön kuormituksena.

Osa konserniin kuuluvista yhtiöistä ovat hankintalain määrittelemiä hankintayksiköitä ja osa kaupallisesti toimivia yhtiöitä. Hankintayksiköt noudattavat lakia julkisista hankinnoista.

Kaikkien yhtiöiden tavoitteena ovat laadukkaat, oikea-aikaiset ja tarvetta vastaavat hankinnat. Konsernissa tehtävissä hankinnoissa korostuvat laadukkuus, taloudellisuus ja turvallisuus. Valtaosa tehdyistä hankinnoista on palvelu- ja järjestelmähankintoja, ja toimittajista suurin osa on kotimaisia yrityksiä.

Edellytämme sopimuskumppaneiltamme sitoutumista yritysvastuuvaatimuksiimme

Kaikissa hankinnoissa noudatamme muun ohella konsernin hankintastrategiaa, yleisiä sopimusehtoja, tilaajavastuulakia sekä hyvää liiketoimintapaa. Lisäksi asetamme toimittajille muita vaatimuksia liittyen muun muassa taloudelliseen tilanteeseen ja ammatilliseen pätevyyteen. Niiltä osin kuin teemme hankintoja hankintalain perusteella, noudatamme lisäksi hankintalaissa olevia toimittajien ehdottomia ja harkinnanvaraisia poissulkemisperusteita. Sopimuksen voimassaoloaikana seuraamme sopimuksen toteutumista ja tätä kautta toimittajan toimintaa.

Hankinnoissa sopimuskumppaneilta edellytetään sitoutumista yritysvastuuvaatimuksiin. Edellytämme vuodesta 2020 alkaen, että sopimuskumppanimme toimittavat Erillisverkoille kerran vuodessa raportin, jonka pohjalta toiminnan vastuullisuutta arvioidaan riskiperusteisesti. Raportit toimitetaan osoitteeseen vastuullisuus@erillisverkot.fi.

Julkiset kilpailutukset julkaistaan HILMA-ilmoituskanavassa. Julkisissa kilpailutuksissa käytämme sähköistä hankintajärjestelmää. Lisäksi hankintayksiköt käyttävät Hansel Oy:n kilpailuttamia puitejärjestelyjä.

Tavoitteemme vuoteen 2025

  • Innovatiiviset hankinnat, muun muassa energiatehokkuus konesaleissa ja ict-tuotannossa. Kansallinen CO2-laskuri otettu käyttöön kilpailutuksissa arviolta 2023-2025.
  • Keskeisten toimittajiemme (noin 20 kpl) avainyhteyshenkilöt käyvät uudistuvan Vastuulliset vähimmäisvelvoitteet -verkkokoulutuksen vuosittain osana toimittajahallintaa.

Toimenpiteet ja mittarit 2021