alkuun

Vastuulliset hankintakäytännöt

Hankinnat

Hankinnat ovat tärkeä osa Erillisverkkojen liiketoiminnan vastuullisuutta. Hankinnoilla vaikutamme energia- ja ympäristötehokkaiden ratkaisujen ja tekniikan yleistymiseen.

Kun teemme hankintapäätöksiä, tarkastelemme koko elinkaaren aikaisia kustannuksia ja päästöjä. Investointi energia- ja ympäristötehokkaaseen tekniikkaan maksaa itsensä takaisin alentuneina käyttökustannuksina ja pienempänä ympäristön kuormituksena.

Osa konserniin kuuluvista yhtiöistä on hankintalain määrittelemiä hankintayksiköitä ja osa kaupallisesti toimivia yhtiöitä. Hankintayksiköt noudattavat lakia julkisista hankinnoista.

Kaikkien yhtiöidemme tavoitteena ovat laadukkaat, oikea-aikaiset ja tarvetta vastaavat hankinnat. Konsernissa tehtävissä hankinnoissa korostuvat laadukkuus, taloudellisuus ja turvallisuus. Valtaosa tehdyistä hankinnoista on palvelu- ja järjestelmähankintoja, ja toimittajista suurin osa on kotimaisia yrityksiä.

Edellytämme sopimuskumppaneiltamme sitoutumista vastuullisuusvaatimuksiimme

Hankinnoissa noudatamme konsernin hankintastrategiaa, yleisiä sopimusehtoja, tilaajavastuulakia sekä hyvää liiketoimintapaa. Lisäksi asetamme toimittajille muun muassa taloudelliseen tilanteeseen, ammatilliseen pätevyyteen ja energiatehokkuuteen liittyviä vaatimuksia. Hankintalain perusteella tehtävissä hankinnoissa noudatamme lisäksi laissa olevia toimittajien ehdottomia ja harkinnanvaraisia poissulkemisperusteita. Sopimuksen voimassaoloaikana seuraamme sopimuksen toteutumista ja toimittajan toimintaa.

Hankinnoissa sopimuskumppaneilta edellytetään sitoutumista vastuullisuusvaatimuksiin. Hankintakilpailutusten voittajatahojen avainhenkilöiltä edellytämme Vastuullisuusverkkokoulutuksen suorittamista. Seuraamme keskeisten sopimuskumppaneidemme vastuullisuutta ulkopuolisen toimittajan raportein. Hyödynnämme analyyseissä myös sopimuskumppaniemme julkisia vastuullisuusraportteja. Raporttien avulla arvioimme toiminnan vastuullisuutta riskiperusteisesti.

Julkiset kilpailutukset julkaistaan HILMA-ilmoituskanavassa. Julkisissa kilpailutuksissa käytämme sähköistä hankintajärjestelmää. Lisäksi hankintayksiköt käyttävät Hansel oy:n kilpailuttamia puitejärjestelyjä.

Vastuullisuus on olennainen osa hankintoja ja toimittajahallintaa.

Mittari  2023 2022
Vastuulliset hankinnat, muun muassa energiatehokkuus konesaleissa ja ict-tuotannossa Energiatehokkuusmallin mukaista toimintaa jatkettiin. Energiatehokkuuden investointilaskelmien käyttöä on vielä harjoiteltava lisää. Energiatehokkuusmallin
mukainen toiminta aloitettiin.
Enegiatehokkuuden investointilaskelma otettiin käyttöön.
Keskeisten
toimittajiemme avainyhteyshenkilöt käyvät kilpailutusten yhteydessä Vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet verkkokoulutuksen osana toimittajahallintaa.
Toimittajan avainhenkilöiltä edellytetään vastuullisuuden verkkokoulutuksen käymistä.

 

Hankintaprosessiin tehtiin lisäys: sopimus toimittajan kanssa
allekirjoitetaan, kun verkkokoulutus on käyty.