Vastuullisuus/Vastuulliset hankintakäytännöt

Vastuulliset hankintakäytännöt

Hankinnat

Hankinnat ovat tärkeä osa Erillisverkkojen vastuullista toimintaa. Hankinnoilla vaikutamme energia- ja ympäristötehokkaiden ratkaisujen ja tekniikan yleistymiseen.

Hankintapäätöksiä tehdessämme tarkastelemme koko elinkaaren aikaisia kustannuksia. Investointi energiatehokkaaseen tekniikkaan maksaa itsensä takaisin alentuneina käyttökustannuksina ja pienempänä ympäristön kuormituksena.

Osa konserniin kuuluvista yhtiöistä ovat hankintalain määrittelemiä hankintayksiköitä ja osa kaupallisesti toimivia yhtiöitä. Hankintayksiköt noudattavat lakia julkisista hankinnoista.

Kaikkien yhtiöiden tavoitteena ovat laadukkaat, oikea-aikaiset ja tarvetta vastaavat hankinnat. Konsernissa tehtävissä hankinnoissa korostuvat laadukkuus, taloudellisuus ja turvallisuus. Valtaosa tehdyistä hankinnoista on palvelu- ja järjestelmähankintoja, ja toimittajista suurin osa on kotimaisia yrityksiä.

Edellytämme sopimuskumppaneiltamme sitoutumista yritysvastuuvaatimuksiimme

Kaikissa hankinnoissa noudatamme konsernin hankintastrategiaa, yleisiä sopimusehtoja, tilaajavastuulakia sekä hyvää liiketoimintapaa. Lisäksi asetamme toimittajille muita vaatimuksia liittyen muun muassa taloudelliseen tilanteeseen, ammatilliseen pätevyyteen ja energiatehokkuuteen. Niiltä osin kuin teemme hankintoja hankintalain perusteella, noudatamme lisäksi hankintalaissa olevia toimittajien ehdottomia ja harkinnanvaraisia poissulkemisperusteita. Sopimuksen voimassaoloaikana seuraamme sopimuksen toteutumista ja tätä kautta toimittajan toimintaa.

Hankinnoissa sopimuskumppaneilta edellytetään sitoutumista yritysvastuuvaatimuksiin. Hankintakilpailutusten voittajatahojen yhteyshenkilöiltä edellytämme Vastuullisuus-verkkokoulutuksen suorittamista. Vuodesta 2020 alkaen seuraamme keskeisten sopimuskumppaneidemme vastuullisuutta (ESG) ulkopuolisen toimittajan raportein. Hyödynnämme analyyseissä myös sopimuskumppaniemme julkisia vuosittain julkaistavia vastuullisuusraportteja. Raporttien avulla arvioimme toiminnan vastuullisuutta riskiperusteisesti.

Julkiset kilpailutukset julkaistaan HILMA-ilmoituskanavassa. Julkisissa kilpailutuksissa käytämme sähköistä hankintajärjestelmää. Lisäksi hankintayksiköt käyttävät Hansel Oy:n kilpailuttamia puitejärjestelyjä.

Tavoitteemme vuoteen 2025

  • Innovatiiviset hankinnat, muun muassa energiatehokkuus konesaleissa ja ict-tuotannossa. Kansallinen CO2-laskuri otettu käyttöön kilpailutuksissa arviolta 2023-2025. Vuonna 2020 vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet toimittajille otettiin käyttöön.
  • Keskeisten toimittajiemme (noin 20 kpl) avainyhteyshenkilöt käyvät uudistuvan Vastuulliset vähimmäisvelvoitteet -verkkokoulutuksen vuosittain osana toimittajahallintaa. Toteutetaan ja otetaan käyttöön vuonna 2021.