Vastuullisuus/ Tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintamme rakentaa yhteiskuntaa

Erillisverkot työllistää ja tekee tutkimus- ja oppilaitosyhteistyötä useilla paikkakunnilla yhteiskuntaa hyödyttävästi. Panostamme Erillisverkoissa työskentelevien asiantuntijoiden osaamiseen ja kehittymiseen urallaan. Tavoitteenamme on tulevaisuuden yhteiskuntaa hyödyttävien kriittisten palveluiden jatkuva kehittäminen ja ylläpito.

Teemme yhteistyötä Erillisverkkojen eri toiminta-alueiden synergioita hyödyntävästi. Pyrimme löytämään keskeisiä kumppaneita, joilla on kyvykkyys toimia Erillisverkkojen vaatimuksenmukaisuuksien kanssa ja tarjota kanssamme kokonaisratkaisuja asiakkaille. Monimuotoistuvassa maailmassa yhdessä tekemällä voimme päästä tavoitteisiin.

Teemme tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä yhteiskuntaa hyödyttävien palveluiden tuottamisessa.

Mittarit 2020 2021
Oppilaitos- ja tutkimusyhteistyön toimintamalli käytössä osana tuotekehitysprosessia Oppilaitosyhteistyömalli  otettiin käyttöön. Useita opinnäytetyön ohjauksia. Myös väitöskirjatason tutkimusyhteistyötä.
Oppilaitosyhteistyöllä vuosittain opinnäytetyö- ja harjoittelupaikkoja sekä uusia yhteistyökumppaneita Tutkimusyhteistyötä muun muassa Priority-
hankkeessa.
Tutkimusyhteistyötä useissa EU-hankkeissa.
Avainasiakasorganisaatioille käytössä Virve 2 -palvelu viranomaisten yhteistoimintaan Hanke etenee suunnitellusti. Virve 2 -hankkeen keskeisessä toimituksessa oli viivästys. Pitkän aikavälin kokonais-aikataulussa on
pysytty toistaiseksi.