alkuun

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintamme rakentaa yhteiskuntaa

Erillisverkot työllistää ja tekee tutkimus- ja oppilaitosyhteistyötä useilla paikkakunnilla yhteiskuntaa hyödyttävästi. Panostamme Erillisverkoissa työskentelevien asiantuntijoiden osaamiseen ja kehittymiseen urallaan. Tavoitteenamme on tulevaisuuden yhteiskuntaa hyödyttävien kriittisten palveluiden jatkuva kehittäminen ja ylläpito.

Teemme yhteistyötä Erillisverkkojen eri toiminta-alueiden synergioita hyödyntävästi. Pyrimme löytämään keskeisiä kumppaneita, joilla on kyvykkyys toimia Erillisverkkojen vaatimuksenmukaisuuksien kanssa ja tarjota kanssamme kokonaisratkaisuja asiakkaille. Monimuotoistuvassa maailmassa yhdessä tekemällä voimme päästä tavoitteisiin.

Teemme tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä yhteiskuntaa hyödyttävien palveluiden tuottamisessa.

Mittarit 2023 2022
Oppilaitos- ja tutkimusyhteistyön toimintamalli käytössä osana tuotekehitysprosessia Hyvä yhteistyö Jamkin kanssa jatkui. Toimintasuunnitelma valmistui. Solmimme Jamkin kanssa yhteistyösopimuksen.
Oppilaitosyhteistyöllä vuosittain opinnäytetyö- ja harjoittelupaikkoja sekä uusia yhteistyökumppaneita Kesätyöntekijöitä ja harjoittelijoita oli 16. Erillisverkkoihin liittyviä opinnäytetöitä valmistui kuusi kappaletta. Harjoittelijoita oli 11 ja vuoden aikana työstettiin ja ohjattiin useita opinnäytetöitä.
Avainasiakasorganisaatioille käytössä Virve 2 -palvelu viranomaisten yhteistoimintaan Tavoite vuodesta 2028 edelleen voimassa. Tavoite palvelun  käyttöönotolle siirtyi. Täsmennetty tavoite on vuoden 2028 loppuun mennessä.