Vastuullisuus/ Tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintamme rakentaa yhteiskuntaa

Vastuullisuutemme ydin on tuottaa turvalliset kriittisen toiminnan ja viestinnän palvelut kaikille sidosryhmillemme ja koko yhteiskunnalle taloudellisesti ja tehokkaasti.

Erillisverkot työllistää ja tekee tutkimus- ja oppilaitosyhteistyötä useilla paikkakunnilla yhteiskuntaa hyödyttävästi ja panostaa Erillisverkoissa työskentelevien asiantuntijoiden kehittymiseen urallaan. Tavoitteena on tulevaisuuden yhteiskuntaa hyödyttävien kriittisten palveluiden jatkuva kehittäminen ja ylläpito.

Haluamme tehdä yhteistyötä Erillisverkkojen eri toiminta-alueiden synergioita hyödyntäen. Lisäksi pyrimme löytämään keskeisiä kumppaneita, jotka kykenevät Erillisverkkojen kanssa toimimaan ja tarjoamaan kokonaisratkaisuja asiakkaille. Monimuotoistuvassa maailmassa vain yhdessä tekemällä voimme päästä tavoitteisiin.

Tavoitteemme vuoteen 2025

  • Oppilaitos- ja tutkimusyhteistyön toimintamalli käytössä osana tuotekehitysprosessia. Vuonna 2020 oppilaitosyhteistyömalli otettiin käyttöön.
  • Oppilaitosyhteistyöllä vuosittain kasvava määrä opinnäytetyö- ja harjoittelupaikkoja sekä uusia yhteistyökumppaneita mukaan. Vuonna 2020 olimme mukana mm. Priority-hankkeessa.
  • Avainasiakasorganisaatioille käytössä Virve 2.0 -palvelu viranomaisten yhteistoimintaan. Hanke etenee suunnitellusti.