alkuun

Uudistuva ja hyvinvoiva työyhteisö

Toimintamme perustana on hyvinvoiva, ammattitaitoinen, motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö. Tarjoamme henkilöstöllemme vakavaraisen ja kehittyvän työyhteisön mahdollisuudet monipuolisissa eri tehtävissä.

Vastuullisena työnantajana haluamme parantaa päivittäistä työtä kiinnittämällä huomiota muutosvalmiuden vahvistamiseen, esihenkilötyöhön, osaamiseen, perehdytykseen ja työvälineiden kehittämiseen sekä työntekijöiden henkiseen ja fyysisen työhyvinvointiin.

Konsernin työhyvinvointiohjelman 2020–2025 tavoitteena on edistää työturvallisuutta, tukea henkilöstön työkykyä koko työuran ajan sekä edistää työyhteisön toimivuutta. Työhyvinvointiohjelma kannustaa ja tukee henkilöstöämme huolehtimaan fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnistaan sekä työn ja vapaa-ajan välisestä tasapainosta.

Vastuullinen toiminta on yhteistä tekemistä ja käytäntöjä, jatkuvaa koulutusta, innovaatiokulttuuria ja hyvinvoinnin perusta.

Mittarit 2023 2022
Tapaturmataajuus on 0. 1,38  1,44
Signi-henkilöstökyselyn Liekki-arvosana
on 80/100.
Signin Liekki-arvosana oli 78/100. Signin liekkiarvosana oli 74/100.
Henkilön ja liiketoiminnan kehittymiseen kohdentuvia koulutuspäivä on 4 päivää/henkilö/vuosi. Koulutuspäiviä oli 3 päivää/henkilö/vuosi. Koulutuspäiviä oli 2 päivää/henkilö/vuosi.