Vastuullisuus / Hyvinvoiva työyhteisö

Uudistuva ja hyvinvoiva työyhteisö

Toimintamme perustana on hyvinvoiva, ammattitaitoinen, motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö. Tarjoamme henkilöstöllemme vakavaraisen ja kehittyvän työyhteisön mahdollisuudet monipuolisissa eri tehtävissä.

Vastuullisena työnantajana haluamme parantaa päivittäistä työtä kiinnittämällä erityisesti huomiota muutosvalmiuden vahvistamiseen, esimiestyöhön, osaamiseen, perehdytykseen ja työvälineiden kehittämiseen sekä työntekijöiden henkisen ja fyysisen työhyvinvoinnin tukemiseen. Konsernilla on työhyvinvointiohjelma vuosille 2020-2025.

Konsernin työhyvinvointiohjelma vuosille 2020–2025 tukee strategisia tavoitteitamme ja on osa johtamista.  Tavoitteena on edistää työturvallisuutta, tukea henkilöstön työkykyä koko työuran ajan sekä edistää työyhteisön toimivuutta suunnitelmallisilla ja pidemmän tähtäimen toimilla. Työhyvinvointiohjelma kannustaa ja tukee henkilöstöämme huolehtimaan fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnistaan sekä työn ja vapaa-ajan välisestä tasapainosta.

Tavoitteemme vuoteen 2025


• Tapaturmataajuus 2025 asti alle vuoden 2019 tason. Vuonna 2020 tapaturmataajuus oli 2,8.
• Henkilöstötyytyväisyys on vuosittain vähintään 4/5. Vuonna 2020 henkilöstötyytyväisyys oli 3,9/5.
• Henkilön ja liiketoiminnan kehittymiseen kohdentuvia koulutuspäiviä 4 päivää/hlö vuodessa. Toteuma vuonna 2020 oli 2 päivää/vuosi.