alkuun

Raportoimme yritysvastuusta vuosittain

Vastuullisuusraporttimme on osa vuosikertomustamme. Raporteista löydät tietoa vastuullisuusohjelmastamme, tavoitteistamme ja työmme edistymisestä eri alueilla. Viitekehyksenä raportoinnissa käytetään listaamattomille valtio-omisteisille yhtiöille tarkoitettua mallia. Lisäksi olemme hyödyntäneet GRI:n (Global Reporting Initiative) standardia. Raportit ovat kolmannen osapuolen varmentamia.

VUOSIKERTOMUS 2023

VUOSIKERTOMUS 2022

Vuosikertomus 2021

Vuosikertomus 2020

YRITYSVASTUURAPORTTI 2019

Yritysvastuuraportit 2018-2012

Yritysvastuuraportti 2018

Yritysvastuuraportti 2017

Yritysvastuuraportti 2016

Yritysvastuuraportti 2015

Yritysvastuuraportti 2014

Yritysvastuuraportti 2013

Yritysvastuuraportti 2012