YK:n kestävän kehityksen tavoitteet Erillisverkoissa

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet Erillisverkoissa

Erillisverkkojen liiketoiminnalla vaikutetaan seitsemään YK:n kestävän kehityksen tavoitteen toteutumiseen.

Tavoite 8 edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, tuottavaa työllisyyttä ja työpaikkoja sekä suojata työelämän oikeuksia ja taata turvallinen työympäristö kaikille työntekijöille.

Nolla tapaturmaa on seuraavien vuosien tavoitteemme. Syrjinnässä ja epäasiallisessa kohtelussa on nollatoleranssi. Tarjoamme harjoittelu- ja opinnäytetyöntekopaikkoja opiskelijoille sekä syrjimättä millään perusteella mielenkiintoisia työtehtäviä, joissa kasvaa ja kehittyä.

Tavoite 9 on rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.

Tuotamme innovatiivisilla, kustannustehokkailla ratkaisuilla ja yhteistyöllä kriittiseen viestintään nykyiset ja tulevaisuuden palvelut ja ratkaisut. Hyödynnämme toimintamme kehittämisessä ja innovaatioissa oppi- ja tutkimuslaitosyhteistyötä. Näillä rakennetaan kestävää infrastruktuuria ja turvallinen toimintaympäristö, jossa suomalaiset organisaatiot voivat turvallisesti toimia ja kasvaa.

Tavoite 11 on taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.

Tavoitteenamme on ottaa käyttöön vuoteen 2025 mennessä uuden sukupolven Virve-palvelut. Nykyinen Virve-palvelee rinnalla ja varmistaa mm. viranomaisten kriittisen viestinnän. Kaikille viranomaisille ja huoltovarmuuskriittisille organisaatioille tuotettava turvallinen, luotettava ja kestävä viranomaispalvelu, joka vahvistaa yhteiskunnan turvallisuutta, tuo nykyaikaiset viestintäpalvelut niin kaupunkeihin kuin harvaan asutuille seuduille muuttuviin tarpeisiin ja olosuhteisiin.

Teemme yhteistyötä kriittisen viestinnän toimijoiden kanssa viranomaisten tarpeet täyttäen ja tarjoamme palveluna turvallisia palveluratkaisuja. Tällainen on mm. Pohjoismaiden rajat ylittävä viranomaisverkkovierailu.

Haluamme myös oman toimintamme osalta vähentää ympäristömme kuormitusta ja olemme liittyneet WWF Green Office -ohjelmaan, jonka avulla vähennämme mm. energiankulutustamme ja jätteidemme määrää toimistotiloissamme.

Tavoite 12 varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyyden ja vähentää jätteiden syntymistä ennaltaehkäisyn, kierrätyksen ja uudelleenkäytön, kiertotalouden keinoin.

Tavoitteena on minimoida omasta toiminnastamme aiheutuvat ympäristövaikutukset ja kannustaa myös hankintaketjuamme huolehtimaan ympäristö- ja sosiaalisesta vastuusta. Toimistoissamme kiinnitämme huomiota mm. ruokahävikkiin ja miten ruoka on tuotettu. Sitoudumme WWF Green Officen -periaatteisiin ja otamme sen käyttöön päätoimipaikassamme sekä asteittain muissa toimipisteissämme.

Kannustamme tavarantoimittajiamme tarjoamaan Erillisverkoille kasvihuonekaasupäästöjen kannalta vähiten haitallisia tuotteita ja palveluita. Hankinnoissa kiinnitämme huomiota energiatehokkuuteen, kierrätettävyyteen, alkuperään, turvallisuuteen ja lisäksi mm. vaarallisten kemikaalien käyttöön, jälleenkäsittelyyn ja hävittämiseen. Toimintaa seurataan mm. vaadittavin raportein sopimussuhteen aikana.

Tavoitteemme on huomioida myös asennuksissa vastuullisuuden näkökulmat sekä vähentää syntyvän jätteen määrää

Tavoite 13 on toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.

Tavoitteenamme on lähestyä hiilidioksidipäästöissämme nollaa vuoteen 2035 mennessä. Pyrimme lisäämään uusiutuvan energian käyttöä.

Tavoite 16 on rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto.

Palveluillamme edistämme yhteiskunnan toimivuutta niin normaaliaikoina kuin normaaliajan häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa. Toiminnassamme vastuunkanto on päivittäistä, joka korostuu vaativissa tilanteissa palveluiden jatkuvuuden varmistamisena. Tämä edellyttää, että päätöksenteko on joustavaa, osallistavaa ja edustavaa koko organisaatiossa. Hyvän hallintotavan mukaisesti noudatamme eettisiä toimintaperiaatteita ja valvomme toimintaa myös sisäisin tarkastuksin.

Tavoite 17 tehostaa ja tukee kestävän kehityksen globaalia kumppanuutta ja täydentää sitä useiden sidosryhmien kumppanuuksilla, jotka vievät käytäntöön ja jakavat tietoja, asiantuntemusta, teknologiaa ja rahoitusresursseja kestävän kehityksen tavoitteiden tueksi.

Kehitämme ja ylläpidämme yhteistyötä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Teemme mm. ehdotuksia, esityksiä, osallistamme ja pidämme ajatus- sekä palvelumuotoilun pajoja palveluiden kehittämiseksi ja uudistamiseksi. Kantavana ajatuksena on turvallisuuden tekeminen yhteistyössä.