alkuun

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet Erillisverkoissa

Erillisverkkojen liiketoiminnalla vaikutetaan seitsemän YK:n kestävän kehityksen tavoitteen toteutumiseen.

Tavoite 8 edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, tuottavaa työllisyyttä ja työpaikkoja sekä suojaa työelämän oikeuksia ja takaa turvallisen työympäristön kaikille työntekijöille.

Meillä on nollatoleranssi häirintään ja syrjintään, ja käsittelemme kaikki esiin tulleet tapaukset. Tavoitteemme on, ettei meillä satu yhtään vakavaa työtapaturmaa. Tarjoamme opiskelijoille harjoittelu- ja opinnäytepaikkoja sekä mielenkiintoisia työtehtäviä, joissa saa kasvaa ja kehittyä. Pidämme hyvää huolta henkilöstömme hyvinvoinnista, jotta virtaa riittää myös työpäivän jälkeen.

Tavoite 9 on rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.

Tuotamme innovatiivisilla, kustannustehokkailla ratkaisuilla ja yhteistyöllä kriittiseen viestintään nykyiset ja tulevaisuuden palvelut ja ratkaisut. Hyödynnämme toimintamme kehittämisessä ja innovaatioissa oppilaitos- ja tutkimusyhteistyötä. Rakennamme kestävää infrastruktuuria ja turvallista toimintaympäristöä, jossa suomalaiset organisaatiot voivat turvallisesti toimia ja kasvaa.

Tavoite 11 on taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.

Tavoitteenamme on ottaa käyttöön laajakaistainen Virve 2 -palvelu vuoden 2028 loppuun mennessä. Nykyinen viranomaisverkko Virve palvelee rinnalla ja varmistaa mm. viranomaisten kriittisen viestinnän. Kaikille viranomaisille ja huoltovarmuuskriittisille organisaatioille tuotettava turvallinen, luotettava ja kestävä viranomaispalvelu tuo nykyaikaiset viestintäpalvelut niin kaupunkeihin kuin harvaan asutuille seuduille muuttuviin tarpeisiin ja olosuhteisiin. Se vahvistaa yhteiskunnan turvallisuutta.

Teemme yhteistyötä kriittisen viestinnän toimijoiden kanssa viranomaisten tarpeet täyttäen ja tarjoamme palveluna turvallisia palveluratkaisuja. Tällainen on mm. Pohjoismaiden rajat ylittävä viranomaisverkkovierailu.

Tavoite 12 varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyyden ja vähentää jätteiden syntymistä ennaltaehkäisyn, kierrätyksen ja uudelleenkäytön sekä kiertotalouden keinoin.

Tavoitteena on minimoida omasta toiminnastamme aiheutuvat ympäristövaikutukset ja kannustaa myös hankintaketjua huolehtimaan ympäristö- ja sosiaalisesta vastuusta. Toimistoissamme kiinnitämme huomiota mm. energiankulutukseen ja kierrätykseen.

Kannustamme tavarantoimittajia tarjoamaan Erillisverkoille kasvihuonekaasupäästöjen kannalta vähiten haitallisia tuotteita ja palveluita. Hankinnoissa kiinnitämme huomiota energiatehokkuuteen, kierrätettävyyteen, alkuperään, turvallisuuteen ja lisäksi mm. vaarallisten kemikaalien käyttöön, jälleenkäsittelyyn ja hävittämiseen. Toimintaa seurataan mm. vaadittavin raportein sopimussuhteen aikana.

Tavoitteemme on huomioida myös asennuksissa vastuullisuuden näkökulmat sekä vähentää syntyvän jätteen määrää

Tavoite 13 on toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.

Tavoitteenamme on lähestyä hiilidioksidipäästöissämme nollaa vuoteen 2035 mennessä. Pyrimme lisäämään uusiutuvan energian käyttöä ja kiinnitämme huomiota energiatehokkuuteen kaikessa toiminnassamme.

Tavoite 16 on rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto.

Palveluillamme edistämme yhteiskunnan toimivuutta niin normaaliaikoina kuin normaaliajan häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa. Toiminnassamme vastuunkanto on päivittäistä, ja se korostuu vaativissa tilanteissa palveluiden jatkuvuuden varmistamisena. Tämä edellyttää, että päätöksenteko on joustavaa, osallistavaa ja edustavaa koko organisaatiossa. Hyvän hallintotavan mukaisesti noudatamme eettisiä toimintaperiaatteita ja valvomme toimintaa myös sisäisin tarkastuksin.

Tavoite 17 tehostaa ja tukee kestävän kehityksen globaalia kumppanuutta ja täydentää sitä useiden sidosryhmien kumppanuuksilla, jotka vievät käytäntöön ja jakavat tietoja, asiantuntemusta, teknologiaa ja rahoitusresursseja kestävän kehityksen tavoitteiden tueksi.

Kehitämme ja ylläpidämme yhteistyötä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Teemme mm. ehdotuksia, esityksiä, osallistamme ja pidämme työpajoja palveluiden kehittämiseksi ja uudistamiseksi. Kantavana ajatuksena on, että turvallisuus tehdään yhdessä.