alkuun

Lehtimäki ja Suokari: Vastuullinen tehtävämme vaatii vastuulliset toimintatavat – 5 näkökulmaa

”Varmistamme yhteiskunnan turvallista toimintaa, ja jo tämä erityistehtävämme edellyttää meiltä vastuullisuutta. Se ei kuitenkaan riitä, vaan meidän on kehitettävä omia toimintatapojamme yhä vastuullisemmiksi ja seurattava myös tuloksia – sanojen on muututtava teoiksi”, Erillisverkkojen toimitusjohtaja Timo Lehtimäki sanoo.
Strategia 2030 vastuullisuus ympäristövastuu

Erillisverkkojen toimitusjohtaja Timo Lehtimäki ja vastuullisuuspäällikkö Mari Suokari toteuttavat yhdessä koko henkilöstön kanssa yhtiön hallituksen ja valtion omistajaohjauksen vastuullisuuslinjauksia.

”Vastuullisuus saattaa kiinnostaa joitakin yrityksiä vain kilpailukyvyn lisäämisen vuoksi. Se ei mielestäni riitä – vastuullisuustekojen kehittäminen on yrityksille jo elinehto”, Lehtimäki painottaa.

Timo Lehtimäki Erillisverkkojen toimistolla.
”Panostamme nyt erityisesti siihen, kuinka tuotamme vastuullisuutta yhteiskuntaan mahdollisimman vastuullisesti”, sanoo toimitusjohtaja Timo Lehtimäki.

Vastuullisuusnäkökulma on noussut koko valtionhallinnossa voimakkaasti esille: valtion toimijat pyrkivät hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä. Erillisverkkojen hallitus on asettanut lisäksi yhtiölle tarkemmat tavoitteet, jotka näkyvät esimerkiksi juuri uusitussa strategiassa.

”Vastuullisuutta ei voi enää tarkastella erillisenä toimintona, vaan sen pitää näkyä kaikessa”, Lehtimäki ja Suokari korostavat.

Mari Suokari ulkona Erillisverkkojen toimistolla.
”Vastuullisuuskoulutuksella haluamme varmistaa, että kaikki tavarantoimittajamme ja muut hankintaketjuun kuuluvat sitoutuvat toimimaan vastuullisesti”, Mari Suokari kertoo.

Mitä vastuullisuustyö tarkoittaa konkreettisina tekoina? Timo Lehtimäki ja Mari Suokari nostavat esiin viisi näkökulmaa Erillisverkkojen jokapäiväisestä toiminnasta.

1. Vastuullisuudessakin asiakas on aina ykkönen

Timo Lehtimäki:

”Erillisverkot on syntynyt aikoinaan vastuullisuusajattelusta: olemassaolomme on yhteiskunnan toimivuuden ja turvallisuuden varmistamista. Olemme olemassa, jotta yhteiskunnan turvallisuustoimijat voisivat tehdä omaa työtään mahdollisimman sujuvasti – asiakas on meille aina ykkönen.

Panostamme erityisesti siihen, kuinka tuotamme vastuullisuutta yhteiskuntaan mahdollisimman vastuullisesti. Tämä saattaa kuulostaa sanahelinältä, mutta me mittaamme sanamme myös tekoina ja seuraamme kehitystämme aktiivisesti.”

Mari Suokari:

”Vastuullisuutemme tarkoittaa, että mahdollistamme asiakkaillemme palvelut, jotka kuormittavat entistä vähemmän ympäristöä. Näin kasvatamme hiilikädenjälkeämme, mikä tarkoittaa palvelujemme ilmastohyötyjä asiakkaille. Hiilikädenjälkemme syntyy siitä, kun ensin tunnistamme oman hiilijalanjälkemme, kuten päästömme ja energiankulutuksemme, ja minimoimme niiden ympäristövaikutukset. Kun tarjoamme yhä digitaalisempia palveluja, päästöt vähenevät sekä meiltä että asiakkailtamme. Näin kehitämme koko ajan myös omaa energiatehokkuuttamme.”

2. Vastuullisuus on myös tuloksellista

Mari Suokari:

”Olemme sisällyttäneet vastuullisuustavoitteemme liiketoimintatavoitteisiin. Parannamme esimerkiksi konesaleissa energiankäyttöä ja hyödynnämme myös vihreää sähköä ja energiaa. Tavoitteenamme on parantaa energiatehokkuuttamme 7,5 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.

Kustannus- ja energiatehokkuutemme paranee, kun vähennämme hiilidioksidipäästöjä. Hukkalämmön talteenotto ja digitalisoinnin edistäminen vähentävät päästöjä ja säästävät rahaa. Esimerkiksi erilaisten laitteiden etäluennan kehittäminen vähentää paikalle matkustamisen tarvetta.”

Timo Lehtimäki:

”Aloitimme entistä suunnitelmallisen vastuullisuustyön 2019, ja olen ylpeä siitä, kuinka pitkällä olemme jo. Vastuullisuus näkyy uudessa strategiassamme, tuloskorttimme tavoitteissa ja sen myötä jokaisen erillisverkkolaisen työpöydällä. Yhtiön hallitus seuraa säännöllisesti, miten edistymme tavoitteissamme.

Valtion omistajapoliittinen periaatepäätös edellyttääkin, että valtio-omisteisten yritysten pitää toimia edelläkävijöinä ja näyttää muillekin mallia vastuullisuudessa.”

Työntekijät tutkivat Erillisverkkojen konesalissa olevia laitteita.
Erillisverkkojen vastuullisuustavoitteisiin kuuluvat muun muassa konesalien energiankäytön vähentäminen ja hukkalämmön talteenotto.

3. Osaava henkilöstö ja vastuulliset kumppanit takaavat onnistumisen

Timo Lehtimäki:

”Sloganimme on: turvallisuus tehdään yhdessä! Tämä pätee myös vastuullisuustyöhön. Asiakas on aina ykkönen, mutta emme onnistuisi asiakastyössä ilman omaa hyvää porukkaamme tai vastuullisesti toimivia kumppaneitamme. Meidän tehtävämme on olla eräänlainen integraattori, joka yhdistää eri toimijat saman asian äärelle. Emme ole välttämättä se suurin toimija ict-maailmassa, mutta tunnemme asiakkaamme erittäin hyvin ja osaamme löytää heille parhaat ratkaisut.

Kumppaneiden valintaa helpottaa vastuullisuustavoitteiden lisääminen jo kilpailutuksiin ja sopimuksiin. Olemmekin juuri ottaneet käyttöön uuden työkalun, eli kilpailutuksen voittaneen toimittajan on suoritettava vastuullisuuskoulutus.”

Mari Suokari:

”Vastuullisuuskoulutuksella haluamme varmistaa, että kaikki tavarantoimittajamme ja muut hankintaketjuun kuuluvat sitoutuvat toimimaan vastuullisesti.” 

4. Kaikki mukaan keskusteluun

Mari Suokari:

”On tärkeää saada kaikki mukaan toteuttamaan vastuullisuutta, ja parhaiten tämä onnistuu vuoropuhelun kautta. Vaikka meillä on Erillisverkoissa oma vastuullisuusyksikkö, vastuullisuusteot syntyvät käytännössä liiketoimintayksiköissämme. Meillä toimii sekä vastuullisuuden ohjausryhmä että vastuullisuusryhmä, joissa on mukana eri liiketoimintojen edustajat. He vievät vastuullisuusvalintoja ja -päätöksiä käytäntöön – sanoista konkreettisiksi teoiksi.”

Timo Lehtimäki:

”Henkilökuntamme on valistunutta, kaikki ymmärtävät, että asia on tärkeä. Saamme myös ehdotuksia toimintamme kehittämiseen. Henkilöstön aloitteesta meillä on nyt esimerkiksi työsuhde-etuna polkupyörä kaikille halukkaille.”

Mari Suokari.
”Jos vastuullisuudessa jättää jotain tekemättä, se vaikuttaa väistämättä kokonaisuuteen”, Mari Suokari sanoo.

5. Arvoketju ei saa katketa

Mari Suokari:

”Vastuullisuudessa puhutaan arvoketjusta, joka on yhteinen asia ja tarkoittaa vastuullisuuden toteuttamista sekä organisaation omassa että toimittajiemme kaikessa toiminnassa.On tärkeää ymmärtää, että kyse on kokonaisuudesta: ketjuhan on aina yhtä huono kuin sen heikoin lenkki. Jos vastuullisuudessa jättää jotain tekemättä, se vaikuttaa väistämättä kokonaisuuteen. Esimerkiksi omasta henkilöstöstä huolehtiminen ja jokaisen työn arvostaminen on meille merkittävä osa arvoketjua, joka takaa asiakkaillemme parhaat palvelut.”

Erillisverkkojen vastuullisuus

Periaatteet ja ohjeet koottu vastuullisuus-sivustolle