alkuun

Vastuullisuuskoulutus toimittajille käyttöön Erillisverkkojen hankintakilpailutuksissa

eettiset toimintatavat hankinnat vastuullisuus

Erillisverkot on ottanut käyttöön vastuullisuuden verkkokoulutuksen toimittajilleen. Tavoitteena on edistää konsernin ostotoiminnan eettisyyttä ja varmistaa tehtyjen hankintojen vastuullisuus. Tarkastelussa ovat hankintaketjun ympäristö- ja ilmastovaikutukset, hyvän liiketoimintatavan noudattaminen, korruptionvastaisuus ja ihmisoikeuksien varmistaminen.

”Suosittelemme koulututusta kaikille yhteistyökumppaneillemme. Hankintakilpailutuksissamme toteuttajaksi valitun toimittajan yhteyshenkilöiltä edellytämme tämän koulutuksen suorittamista lokakuusta 2021 lähtien. Haluamme, että kaikki tavarantoimittajamme sekä hankintojemme toimitusketjuun kuuluvat sitoutuvat toimimaan vastuullisesti”, painottaa vastuullisuuspäällikkö Mari Suokari.

Koulutusta on pilotoitu ja kehitetty yhdessä toimittajien kanssa. Lisätietoja Vastuullisuusvelvoitteet toimittajille -koulutuksesta ja käyttäjätunnusten saamisesta.

Lisätietoa koulutuksesta: Vastuullisuuspäällikkö Mari Suokari, mari.suokari@erillisverkot.fi