alkuun

Ari Toivonen: ”Laajakaistaisen Virven rakentaminen on hyvässä vaiheessa – kehitystyö etenee vahvasti”

Turvallisuustoimijoiden uutta laajakaistaista Virve-palvelua rakennetaan huolellisesti ja vaiheittain. ”Olemme jo hyvässä vaiheessa, iso osa työstä on tehty. Tilannetta voisi verrata siihen, kun rakennuksessa on valmiina perustukset, seinät ja katto – sehän näyttää silloin jo talolta”, kuvailee Erillisverkkojen kehityspäällikkö Ari Toivonen.
palvelu- ja tuotekehitys viranomaisverkko virve

Laajakaistaiset Virve-liittymät ja Virven uudistuvat palvelut varmistavat viranomaisten ja muiden turvallisuustoimijoiden viestinnän ja yhteistyön tehokkaasti myös tulevaisuudessa. Asiakkaat pääsevät jo ensi vuonna testaamaan uuden Virve-palvelun dataliittymiä ja tutustumaan uusiin puhelimiin ja muihin päätelaitteisiin.

”Tavoitteenamme on saada uusi laajakaistainen Virve ensimmäisten asiakkaiden käyttöön vuonna 2022”, Erillisverkkojen kehityspäällikkö Ari Toivonen kertoo.

Verkko on avoin vain rajatuille käyttäjäryhmille kuten viranomaisille ja muille turvallisuustoimijoille.  Liikenne on salattua ja tiedot tallessa Erillisverkkojen turvallisissa konesaleissa Suomessa.

Uusia Virve-palveluita tulee käyttöön vaiheittain vuosina 2022–2025. Siirtymäkauden aikana nykyinen Tetra-verkossa toimiva Virve säilyy uusien rinnalla vuoteen 2025 asti.

”Uuden Virve-palvelun rakentamisessa on haastavinta, että teemme verkkoa ja kokonaisuutta tavallaan ihan nollasta. Nykyinen Tetra-teknologialla toimiva Virve on täysin eri asia kuin tuleva laajakaistainen Virve, joka toimii 4G- ja 5G-verkoissa. Uutta Virveä ei voi rakentaa vanhan päälle samoin kuin kaupallisissa mobiiliverkoissa, joissa esimerkiksi 4G hyötyy siitä, että ensin on ollut 3G”, Toivonen sanoo.

Uuden rakentaminen innostaa

Uuden verkon rakentaminen on vaativaa myös siksi, että kokonaisuus muodostuu todella monista osista. Työyhteisö on kuitenkin innostunut ja motivoitunut ratkaisemaan monimutkaisen palapelin yhteistyössä.

”Meillä on hyvä kehittämisen henki päällä, ja asiantuntijamme paneutuvat innokkaasti uuden kehittämiseen. Tulevaisuuden tekeminen on mahtavaa – ja ennen kaikkea merkityksellistä”, Ari Toivonen sanoo.

Täysin uuden laajakaistaisen verkon rakentaminen on harvinaista jopa maailman mittakaavassa. Ari Toivoselle tämä on jo tuttua, sillä hän on ollut tekemässä myös Britannian viranomaisverkon uudistusta. Siellä kaiken piti olla valmista 2019, mutta muutos on vieläkin kesken.

”Se osoittaa, kuinka isosta hankkeesta on kyse. Olemme Suomessa hyvin aikataulussa, vaikka välillä tulee pieniä takapakkeja. Ne kuuluvat uuden kehittämiseen: pitää kokeilla erilaisia vaihtoehtoja, jotta löytää parhaan ratkaisun”, Toivonen kertoo.

Muutos tarkoittaa mullistuksia myös asiantuntijoiden työnkuvissa. Vielä tällä hetkellä moni työskentelee nykyisen Virve-verkon tuotannossa, mutta vähitellen painopiste siirtyy uuteen laajakaistaiseen Virveen.

”Muutos vaatii myös paljon koulutusta henkilökunnallemme. Siirtyminen Tetra-teknologiasta uuteen laajakaistaiseen teknologiaan on kuin pianonkorjaaja siirtyisi sähköpianojen korjaamiseen. Piano ja sähköpiano ovat itse asiassa täysin eri tavoin toimivia laitteita, vaikka niiden ulkonäössä on paljon samaa”, Toivonen kuvailee.

Sormi koskettaa näyttätaulua kuvituskuvassa..
Virven laajakaistainen dataliittymä toimii alueilla, joilla on tarjolla 4G tai 5G. Tulevaisuuden Virven perustana on mahdollisimman kattava 4G- ja 5G-peitto.

Asiakkaat mukaan testauksiin

Erillisverkot testaa uuden Virven kaikkia toimintoja, laitteita ja ohjelmistoja ensin omassa laboratoriossaan. Sen jälkeen Erillisverkkojen asiakkaat eli Virven erilaiset käyttäjäryhmät pääsevät kokeilemaan tuotteita omassa toiminnassaan.

Ensimmäiseksi, vuoden 2022 alkupuolella, tulevat testattaviksi priorisoidut laajakaistaiset dataliittymät. Näitä liittymiä asiakkaat pääsevät ottamaan käyttöön kesään mennessä.

Dataliittymän avulla voi tehdä samoja asioita kuin tavallisella internet-liittymälläkin, mutta kaikki sen kautta kulkeva liikenne on salattua ja turvallista. Liittymä tarjoaa viranomaisille ja muille turvallisuustoimijoille etuoikeuden tavallisiin käyttäjiin verrattuna verkon mahdollisessa ruuhkatilanteessa. Turvallisuustoimija voi sen avulla perustaa tarvittaessa esimerkiksi mobiilitoimiston tai käyttää kenttäjohtojärjestelmää.

Dataliittymä toimii alueilla, joilla on tarjolla 4G tai 5G. Tätä palvelualuetta laajennetaan jatkuvasti lähivuosina. Tulevaisuuden Virven perustana on mahdollisimman kattava 4G- ja 5G-peitto.

Uusia päätelaitteita jo ensi vuonna

Laajakaistaisen Virven ryhmäpuhesovellus ja ensimmäiset uudet päätelaitteet tulevat tarjolle vuonna 2022.

”Päätelaitteita pitää olla eri turvallisuustoimijoiden moniin erilaisiin tarpeisiin. Osa tarvitsee työssään esimerkiksi kännykkää, osa tablettia, osa tietokonetta ja joillekin riittää pelkkä dataliittymä”, Toivonen kertoo.

”Uskon, että päätelaitteet kehittyvät vielä tulevaisuudessa käyttötarpeiden mukaan, kuten ensimmäiset 3G-matkapuhelimetkin kehittyivät vuosituhannen vaihteessa. Aluksi oli monenlaisia ideoita, mutta vasta kun Apple toi markkinoille iPhonen, jossa oli tarjolla erilaisia mobiilisovelluksia, se vaikutti mullistavasti kaikkiin muihinkin laitevalmistajiin: tämähän on se, mitä tarvitsemme.”

Uudet käyttötarpeet ja ideat syntyvät parhaiten käytännön työssä.

Laajakaistainen Virve perustuu jatkuvalle uudistumiselle. Kehitystyö ei pysähdy senkään jälkeen, kun Virve-palvelut on otettu täysimittaisesti käyttöön. Uusia palveluita kehitetään jatkuvasti asiakkaiden esiin tuomien tarpeiden pohjalta.

”Uudet käyttötarpeet ja ideat syntyvät parhaiten käytännön työssä. Näinhän myös matkapuhelinsovellukset kuluttajakäyttöön ovat syntyneet”, Toivonen sanoo.

Yhteistyössä kumppanien kanssa

Erillisverkot rakentaa uutta Virveä yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Elisa toteuttaa 4G- ja 5G-radioverkkopalvelun sekä vastaa siitä, että verkon maantieteellinen peittoalue on vähintään yhtä kattava kuin nykyisen Virven. Ericsson toimittaa 5G Core -runkoverkon, joka koordinoi ja välittää liikennettä radioverkosta edelleen palveluihin ja hallitsee tilaajatietoja.

Erillisverkot toimii uuden laajakaistaisen Virven lakisääteisenä palveluoperaattorina, joka operoi core-verkkoa ja tuottaa siihen myös palvelut. Coren avulla kaikki liikenne yhdistyy lopulta loogiseksi kokonaisuudeksi.

Uusi laajakaistainen Virve-palvelu

  • Luotettava ja turvallinen langaton laajakaistapalvelu viranomaisille ja muille turvallisuustoimijoille.
  • Takaa turvallisuustoimijoille verkossa etuoikeusaseman, jotta he pystyvät toimimaan nopeasti kriittisissä tilanteissa.
  • Mukana nykyiset Virve-viestintäsovellukset ja uusia sovelluksia, kuten reaaliaikainen videokuva.
  • Mahdollisuus käyttää erilaisia päätelaitteita, esimerkiksi matkapuhelinta, tietokonetta, sensoria tai reititintä.
  • Standardoidut rajapinnat kriittisiin tietojärjestelmiin.

Lisää aiheesta:

TERVETULOA TESTILABORATORIOON: NÄIN LAAJAKAISTAISTA VIRVEÄ KEHITETÄÄN

VARMUUTTA SUURTAPAHTUMIEN KOKONAISTURVALLISUUTEEN: ”VIRVE YHDISTÄÄ VIRANOMAISET JA JÄRJESTÄJÄT”

KOMISARIO PATRIK KARLSSON: VIRVEN AVULLA SUOMALAINEN VIRANOMAISYHTEISTYÖ ON MAAILMAN HUIPPUA