alkuun

Virvet vaihtavat pian viestikapulaa: Virve 2 etenee testaukseen ja käyttöönottoon

Laajakaistaiset Virve 2 -palvelut päivittävät viranomaisten ja muiden turvallisuustoimijoiden viestinnän pian uudelle vuosituhannelle. Palveluita testataan parhaillaan, ja käyttöönotto on alkamassa yhteistyössä – nyt uudessa, asiakkaiden siirtymää tukevassa aikataulussa.
tilannekuva viranomaisverkko virve 2

Virve ja Virve 2. Erillisverkkojen tarjoamat kriittisen viranomaisviestinnän palvelut kuulostavat samalta, mutta ovat teknologisesti kaukana toisistaan. Viranomaisten siirtymä Virvestä toiseen sen sijaan ei ole enää kaukana: Virve 2 on tukevasti lähtötelineissä, ja sen edeltäjä lähestyy viestikapulan kanssa jo takakaarteessa. Edessä on testaus- ja käyttöönottosuora, jonka aikana kapula siirretään asteittain.

Virve 2 -hankkeen johtajan Ari Toivosen mukaan asteittaisuus johtuu siitä, että vaatimukset viranomaisviestinnälle ovat aivan eri luokkaa kuin vaikkapa kuluttajien liittymissä ja ICT-palveluissa.

”Virve-palvelut ovat olemassa rinnakkain jonkin aikaa ja toimivat myös ristiin. Näin käyttäjäorganisaatiot voivat siirtyä palvelusta toiseen hallitusti ja tuoda sen osaksi toimintaansa luottavaisin mielin”, Toivonen kertoo.

Vuoden 2022 aikana hankkeessa on tapahtunut niin paljon, että on aika pienelle tilannekatsaukselle: missä mennään, ja miten käyttäjäorganisaatioiden kannattaa valmistautua siirtymäänsä?

Uusi aikataulu, lisää toteutusvoimaa

Ari Toivonen on ICT-alan kokenut tekijä. Hän on luotsannut aiemmin muun muassa Ison-Britannian sisäministeriössä kriittisen viranomaisviestinnän kehityshanketta. Virve 2 -hankkeessa hän on ollut mukana neljä vuotta, vuodesta 2021 alkaen sen johtajana.

Reilun vuoden sisään Toivonen on saanut avukseen kaksi uutta hankepäällikköä: hankkeen tuotantokyvykkyydestä ja operatiivisesta pyörittämisestä vastaavan Sven Forsellin sekä testausta ja asiakkaiden siirtymiä koordinoivan Tomi Louneman. Heidän lisäkseen Erillisverkoilla hankkeen piirissä työskentelee viitisenkymmentä ICT-alan asiantuntijaa.

Ari Toivonen
Virve 2 -hankkeen johtaja Ari Toivonen: ”Tarve laajakaistaisuudelle on kasvanut koko ajan. Tarvittiin yhteinen luotettava laajakaistaversio Virvestä.”

”Sven ja Tomi ovat tuoneet mukanaan paitsi arvokasta näkemystä myös lisää toteutusvoimaa. Svenillä on kokemusta suurten uudistushankkeiden pyörien pyörittämisestä, ja Tomin tausta on huoltovarmuudessa ja vahvuus asiakasorganisaatioidemme toiminnan ymmärtämisessä”, Toivonen kertoo.

Myös hankkeen aikataulu on täsmentynyt. Tarkennetun suunnitelman mukaan laajakaistainen Virve 2 testataan ja otetaan käyttöön vuosien 2023–2028 aikana yhteistyössä viranomaisten ja huoltovarmuuskriittisten turvallisuustoimijoiden kanssa.

”Aikaisemmat aikaraamit osoittautuivat liian tiukoiksi. Teimme loppuvuodesta selvityksen, jossa arvioimme Virve 2 -siirtymäkauden kestoa yhdessä käyttäjäorganisaatioiden kanssa. Nyt meillä on uusi aikataulu, joka mahdollistaa käyttäjille sujuvasti hallitun ja tuetun siirtymän”, Sven Forsell sanoo.

GSM-maailmasta laajakaistaisuuteen

Nykyinen Tetra-teknologiaan perustuva Virve-palvelu on mahdollistanut viranomaisten tehokkaan viestinnän ja yhteistyön jo 25 vuotta. Toivosen mukaan viranomaisilla on kuitenkin ollut jo pitkään tarve kommunikoida muutenkin kuin yhteisillä puhe- ja viestipalveluilla.

”Tarve laajakaistaisuudelle on kasvanut koko ajan, ja asiakkaat ovat paikanneet sitä muiden toimijoiden avulla. Suomen kriittinen viranomaisviestintä ei kuitenkaan voi olla ainoastaan kaupallisten toimijoiden varassa. Siksi tarvittiin yhteinen luotettava laajakaistaversio Virvestä”, hän kertoo.

Millainen loikka Virven ja Virve 2:n välillä sitten on? Mitä uutta se tuo viranomaisille?

”Muistamme vielä omissa puhelimissamme mullistuksen puheen ja viestit mahdollistavasta GSM-teknologiasta laajakaistaiseen, erilaisia sovelluksia pyörittävään älylaitteeseen. Nyt sama tapahtuu muun muassa poliisien, pelastajien ja ensihoitajien rintapielissä kulkevissa Virve-viranomaispuhelimissa ja muissa viranomaisviestinnän laitteissa”, Toivonen kuvaa.

Virve 2 tuo kivijalkansa ja tärkeimmän ominaisuutensa, eli ryhmäpuheen, rinnalle uusia palveluita. Nopeat paikannusmahdollisuudet ja tietokantahaut, tehokkaasti jaettavat kuvat sekä pian myös entistä ehommat ryhmävideopalvelut auttavat piirtämään tehokkaasti yhteistä tilannekuvaa eri viranomaisten kesken.

Etuoikeutetut viestit ohituskaistaa pitkin

”Perustoiminnoista toki aloitetaan, mutta Virve 2 mahdollistaa paljon muutakin – myös tulevaisuuden sovellukset, joita ei vielä edes tunneta. Drooneja käytetään turvallisuusalalla jo paljon, ja esimerkiksi Virve 2:n ryhmävideopalvelu voi tuottaa videokuvaa droonin kantamasta kamerasta. Näin voidaan säästää resursseja ja lisätä turvallisuutta esimerkiksi metsäpalon kartoittamisessa tai piiritystilanteissa”, Forsell sanoo.

Virve 2 -hankkeen hankepäällikkö Sven Forsell
Virve 2 -hankkeen hankepäällikkö Sven Forsell: ”Nyt meillä on uusi aikataulu, joka mahdollistaa käyttäjille sujuvasti hallitun ja tuetun siirtymän.”

Vaikka Virve 2 hyödyntää samoja 4G- ja 5G-verkkoja kuin kaupalliset palvelut, sitä pitkin kulkeva liikenne on salattua ja priorisoitua.

”Virve 2 ikään kuin ajelee samoja kaistoja kuin henkilöautot, mutta sen viestit ovat kuin tummennetuin ikkunoin ja sinivilkuin varustettuja VIP-ajoneuvoja – viestit ovat salattuja ja verkko siirtää aina muun liikenteen pientareelle niiden tieltä”, Forsell kuvaa.

Huolellinen testikäyttö mahdollistaa sujuvan siirtymävaiheen

Vaikka Virve 2:n testaus ja käyttöönotto ovat suunnitelmapöydillä kovassa vauhdissa, niistä vastaava Tomi Lounema huolehtii, että asiat tehdään huolella.

”Asiakkaidemme viestinnässä on kyse hyvin kriittisistä asioista: esimerkiksi pelastajien ohjaamisesta onnettomuuspaikalle tai siitä, että tieto potilaan vammoista kulkee edeltä sairaalaan. Palvelun tulee olla hyvin testattu ja toimintavarma jokaisessa tilanteessa”, hän sanoo.

Virve 2 -hankkeen hankepäällikkö Tomi Lounema.
Virve 2 -hankkeen hankepäällikkö Tomi Lounema: ”Palvelun altistaminen erilaisille skenaarioille ja mahdollisimman monille häiriöille palvelee asiakasta.”

Tavoitteena on, että käyttäjät voivat siirtyä uuteen palveluun jo vuodesta 2024 alkaen. Louneman mukaan tuotteet ja testaus ovat hyvällä mallilla suhteessa tavoitteeseen.

”Ensimmäinen julkinen puhelukin on jo soitettu, hyvin kuuluu! Ensimmäinen tuote, Virve 2 Data -liittymä, on jo asiakkaiden saatavilla. Nykyisen Virven korvaava Virve 2 Paketti, joka sisältää ryhmäpuhesovelluksen, tulee myös tarjolle tässä kevään aikana – kuten ensimmäiset päätelaitteetkin. Myöhemmin tänä vuonna tarjolle tulee myös IoT-liittymiä”, Lounema luettelee.

Lounema kertoo, että jo viime vuonna tehtiin pienimuotoista käyttäjätestausta ja että vuonna 2023 palveluiden testikäyttöä laajennetaan mahdollisimman moneen asiakasorganisaatioon.

”Jokaisella turvallisuusviranomaisella käyttötilanteet ovat hieman erilaisia, minkä vuoksi kaikki testikokemukset ovat meille arvokkaita. Palvelun altistaminen erilaisille skenaarioille ja mahdollisimman monille häiriöille palvelee asiakasta, sillä se tekee tuotteesta hyvin testatun ja luotettavan”, hän lisää.

Tukea testaamiseen ja käyttöönottoon

Erillisverkot tarjoaa kevään 2023 aikana asiakkaille suunnitelmamallin ja tukea testaamiseen sekä käyttöönoton suunnitteluun. Tomi Lounema kannustaa kaikkia turvallisuustoimijoita ottamaan tuotteita testikäyttöön hyvissä ajoin, jotta siirtymä uuteen palveluun sujuu jouhevasti vuoteen 2028 mennessä.

”Olemme asiakkaiden apuna kaikessa 24/7 aina testauksesta käyttöönottoon, päätelaitteiden hankintaan ja mahdollisiin ongelmatilanteisiin, kuten sähkökatkoihin. Meillä on myös valmisteilla käyttäjätahoille ohje, joka helpottaa siirtymän hallintaa ja muutostyön käynnistämistä omassa organisaatiossa”, Lounema sanoo.

Myös Ari Toivonen ja Sven Forsell lupaavat kaiken tarvittavan tuen asiakkaiden suuntaan ja kiittävät heitä jo nyt hyvästä yhteistyöstä hankkeessa.

”Tunnemme suomalaiset turvallisuusviranomaiset hyvin ja tiedämme, mitä siirtymä heille tarkoittaa. Meillä on hyvä, pitkän ajan kuluessa muodostunut yhteys – yhdessä on hyvä tehdä töitä toimivamman ja entistä turvallisemman yhteiskunnan eteen”, Toivonen sanoo.

Mitä kuuluu, Virve 2?

  • Virve 2 Data -liittymä julkaistu asiakaskäyttöön 2022.
  • Virve 2 Paketti sisältää Ryhmäpuhesovelluksen ja korvaa nykyisen Virven – julkaistaan kevään 2023 aikana.
  • Päätelaitepalvelun ensimmäiset laitteet tulevat tarjolle kevään 2023 aikana.
  • IoT-liittymät saadaan tarjolle vuoden 2023 aikana.
  • Käyttöönottoa suunnitellaan yhdessä käyttäjäorganisaatioiden kanssa.
  • VIRVE 2.0 -hanke on valtiovarainministeriön ohjaama viranomaisten aikakriittisen mobiiliviestinnän uudistushanke.

Lue lisää:

VIRVE siirtyy uuteen teknologiaan 2020-luvulla

Turvassa365-podcast: Virve 2 tarjoaa uusia mahdollisuuksia Viranomaisten yhteistoiminnalle

VIRVE 2:N SISÄKUULUVUUS VARMISTETTAVA – MITÄ PITÄÄ TIETÄÄ?

Ari Toivonen

Hankejohtaja Suomen Erillisverkot -konserni +358 40 626 8231 ari.toivonen@erillisverkot.fi

Tomi Lounema

Johtaja, varautuminen ja valmius +358 50 516 6201 tomi.lounema@erillisverkot.fi

Sven Forsell

Hankepäällikkö Suomen Erillisverkot -konserni +358 50 339 1389 sven.forsell@erillisverkot.fi