Erillisverkkojen hallitusohjelmatavoitteet 2023: Turvataan digitaalinen itsenäisyys

Bitit eivät tunne rajoja eivätkä tarvitse passia. Tiedolla vaikuttaminen on yhä monipuolisempaa ja globaalimpaa. Kriittistä tietoa uhkaa mm. rikollinen toiminta, mutta myös yleistyvät sään ääri-ilmiöt. Lisäksi kansainvälinen turvallisuustilanne on muutoksessa.
digitaalinen itsenäisyys Erillisverkot hallitusohjelmatavoitteet

Säilyttääksemme digitaalisen itsenäisyytemme meidän on huolehdittava, että kriittinen tieto ja ict-infrastruktuuri pysyvät luotettavissa käsissä. On tärkeää turvata viranomaisille toimintavarmat ict-työvälineet.

Olemme julkaisseet hallitusohjelmatavoitteemme 2023. Yhtenä hallituspolitiikan läpileikkaavana linjana on digitaalisen itsenäisyyden turvaaminen.

1. Viranomaisten ict-työvälineiden oltava nykyaikaiset ja tehokkaat – Viranomaisverkko Virven toiminta turvattava

Viranomaisten viestintäpalvelu Virve varmistaa viranomaisten ja turvallisuustoimijoiden viestintää ja yhteistyötä myös tulevaisuudessa. Virve siirtyy hallitusti uuteen laajakaistaiseen teknologiaan 2020-luvulla. Jotta laajakaistainen Virve palvelee viranomaisia ja turvallisuustoimijoita mahdollisimman hyvin, sen on oltava toimintavarma ja turvallinen. Uhkia toimintavarmuudelle aiheuttavat sekä luonnonilmiöt muun muassa sähkökatkojen muodossa että erilaiset kyberuhat ja muu rikollinen toiminta.

Tavoitteemme kirjauksesta hallitusohjelmaan:

Turvataan viranomaisviestintäpalvelu Virven kehitys sekä varavoima sähkönjakelun häiriötilanteissa. Huolehditaan viranomaisviestinnän toimintaedellytyksistä vakavissa häiriö- ja uhkatilanteissa.

2. Kriittisen ict-infrastruktuurin omistus ja kriittinen tieto on pidettävä varmoissa käsissä

Ihmisten toiminnasta ja vuorovaikutuksesta kerääntyy digitaalisessa muodossa valtavasti tietoa. Dataa kertyy niin liikkumisesta, terveydestä kuin mielipiteistäkin. Yritysten lisäksi yhteiskunta hyötyy erilaisista datavarannoista, ja esimerkiksi viranomaisilla on paljon digitaalista kriittistä tietoa.

Kriittisiä tietoja on säilytettävä vastuullisesti. Kaikissa ict-infrastruktuurin omistukseen ja kriittisen datan säilyttämiseen liittyvissä valtiollisissa ratkaisuissa on tarkasteltava datan säilyttämistä ja infrastruktuurin luotettavuutta.

Tavoitteemme kirjauksesta hallitusohjelmaan:

Turvataan kriittisen ict-infrastruktuurin ja datan pysyminen luotettavassa omistuksessa ja sijainnissa.

LATAA HALLITUSOHJELMATAVOITTEEMME

Lue ja kuuntele lisää:

Turvassa365-podcast: Miksi Suomen digitaalinen itsenäisyys tulisi turvata myös seuraavalla hallituskaudella?

PÄÄTTÄJILLE TIETOA – DIGITAALISEN ITSENÄISYYDEN TURVAAMINEN SAATAVA HALLITUSOHJELMAAN