alkuun

Päättäjille tietoa – Digitaalisen itsenäisyyden turvaaminen saatava hallitusohjelmaan

”Suomen seuraavan hallituksen ohjelmaan pitää kirjata digitaalisen itsenäisyyden tavoite. Tämä tarkoittaa viranomaisverkko Virven kehityksen turvaamista ja kriittisen datan säilyttämistä varmoissa käsissä”, Timo Lehtimäki ja Katariina Salmisalo korostavat.
digitaalinen itsenäisyys kyberturvallisuus VIRVE 2

Erillisverkkojen toimitusjohtajalla Timo Lehtimäellä ja viestintäjohtajalla Katariina Salmisalolla pitää kiirettä. He aikovat tehdä kaikkensa, että digitaalisen itsenäisyyden mahdollistavat tavoitteet ja toimenpiteet kirjataan tulevaan hallitusohjelmaan. Seuraavat eduskuntavaalit järjestetään keväällä 2023.

”Tapaamme nyt kevään ja kesän aikana eri puolueiden ja ministeriöiden edustajia ja kerromme hallitusohjelmatavoitteistamme ja niiden taustoista”, Erillisverkkojen toimitusjohtaja Timo Lehtimäki sanoo.
Viestintäjohtaja Katariina Salmisalo pitää tärkeänä, että valtion erityistehtäväyhtiönä Erillisverkot kertoo itse aktiivisesti tavoitteistaan ja toiminnastaan.

”Päättäjien on syytä tuntea paljon nykyistä paremmin, mikä Erillisverkot on ja mitä teemme Suomen turvallisuuden takaamiseksi. Myös poliittiset päättäjät ja muut vaikuttajat tarvitsevat täsmällistä tietoa siitä, miten viranomaisten kriittiset ict-työvälineet turvataan.”

HALLITUSOHJELMATAVOITTEET

Timo Lehtimäki istuu työpöydän ääressä.
”Erillisverkot haluaa olla turvallisuustoimijoiden kumppani numero 1 myös jatkossa”, toimitusjohtaja Timo Lehtimäki sanoo.

Virve vaatii jatkuvaa kehittämistä

Viranomaisverkko Virve on jo yli 20 vuoden ajan auttanut viranomaisia ja muita turvallisuustoimijoita turvaamaan kansalaisten arkea.

”Virve on välillisesti läsnä lähes jokaisen suomalaisen elämässä jossain vaiheessa. Viranomaiset, jotka huolehtivat kansalaisten turvallisuudesta, terveydestä tai vaikkapa huoltovarmuudesta tarvitsevat toimiakseen toimintavarmat yhteydet. Ensihoidon tai pelastajien pitää löytää nopeasti perille, lääkäri on saatava ripeästi paikalle hätäsektioon tai vartija paikalle metrossa. Nämä esimerkit kertovat hyvin, miksi Virve on myös poliittisten päättäjien ja hallitusohjelman asia”, Salmisalo sanoo.

Virve on siirtymässä laajakaistaiseen mobiiliteknologiaan. Laajakaistaisen Virven avulla eri toimijat pystyvät entistä nopeammin ja tehokkaammin muodostamaan tilannekuvan ja tekemään yhteistyötä. Uusi teknologia tuo tulevaisuudessa mukanaan uusia mahdollisuuksia, kuten reaaliaikaista videokuvaa toimintavarmasti ja turvallisesti.

”Jotta Virve voi toimia myös tulevaisuudessa mahdollisimman tehokkaasti, sen kehittämiseen ja varavoiman saannin varmistamiseen on panostettava jatkuvasti”, Lehtimäki muistuttaa.

Tukiasemat tarvitsevat parempaa varavoimaa

Virven toiminta on varmistettava kaikissa tilanteissa ja oloissa – myrskyjen aiheuttamissa sähkökatkoissa tai vaikkapa kyberrikollisten uhatessa.

”Tarvitsemme Suomessa uuden varavoimaratkaisun mobiiliverkkojen tuhansille tukiasemapaikoille. Jos nykyään jonkin häiriö katkaisee tukiasemilta sähköt, ne toimivat vain muutamia tunteja. Järjestelmää pitää kehittää niin, että varavoimaa on riittävästi”, Lehtimäki sanoo.

Katariina Salmisalo istuu työpöydän ääressä.
”Erillisverkot tarjoaa aktiivisesti tietoa päättäjille digitaalisen itsenäisyyden turvaamisen keinoista”, viestintäjohtaja Katariina Salmisalo kertoo.

Kriittinen tieto säilytettävä varmoissa käsissä

Erillisverkot tavoittelee 2023 hallitusohjelmaan myös kirjausta kriittisen infrastruktuurin ja datan säilyttämisestä varmoissa käsissä. Ensiksi on tunnistettava, mikä on kriittistä dataa ja mikä vähemmän kriittistä. Kaikkea tietoa ei tarvitse säilyttää korkeimpien turvallisuuskriteerien mukaan.

”Euroopan turvallisuustilanne on muuttunut Ukrainan sodan takia, ja kriittisen datan sijainnin merkitys on korostunut. Esimerkiksi kaikkien valtiollisten toimijoiden on tarkasteltava uudelleen datansa ja infrastruktuurinsa sijainti ja perusteet. Pelkkä hinta ei voi olla määräävä tekijä”, Timo Lehtimäki sanoo.

Erillisverkkojen toimitusjohtaja ja viestintäjohtaja pitävät tärkeänä, että digitaalisen itsenäisyyden vaatimusta pidetään jatkuvasti esillä Suomessa.

”Digitaalinen itsenäisyys on sitä, että meillä on riittävä omavaraisuus ja osaaminen etenkin viranomais- ja turvallisuusverkkojen operointiin. Kriittisten konesalien ja tietoaltaiden, joissa datasta jalostetaan esimerkiksi yhteistä tilannekuvaa viranomaisille, on oltava varmoissa käsissä. Tietoverkkojen näkökulmasta paras kybersuoja on siis vastuullinen omistaja ja operoija”, Salmisalo kiteyttää.

Lue lisää:

TULIPALOT SAMMUTETAAN KUTEN ENNENKIN, MUTTA UUSI TEKNOLOGIA MULLISTAA TILANNEKUVAN HALLINNAN – 5 VISIOTA

KOLME TEESIÄ DIGI-SUOMEN RAJOJEN SUOJAAMISEEN

Timo Lehtimäki

Timo Lehtimäki

Toimitusjohtaja +358 50 514 8286 timo.lehtimaki@erillisverkot.fi