alkuun

Kotimaista konesalitilaa, joka kestää ääriolot

Tietoyhteiskunnan palveluja uhkaavat kybermörköjen lisäksi erilaiset ääriolot ja onnettomuudet. Laitteiden vikaantuminen ja kuluminen, häiriöt sähköverkossa, murrot, tulipalot, myrskyt, liika kosteus, kemikaalit – ongelmia konesaleihin voi tulla monesta suunnasta.
konesali laitetila turvallisuuskriittiset palvelut

Erillisverkoissa on kiinnitetty erityistä huomiota laite- ja konesalitilojen fyysiseen turvallisuuteen.

”Tietoturvauhkat saavat ansaitusti paljon huomiota, mutta konesaleissa on hyvä varautua myös perinteisempiin vaaroihin”, Erillisverkkojen konesalitiloista vastaava tuotantopäällikkö Esa Wörlin kertoo.

Erillisverkkojen konesalitiloista vastaava tuotantopäällikkö Esa Wörlin työskentelee konesalissa
”Asiakkaamme arvostavat turvallisuutta ja vakautta. Siksi lähes kaikki tilamme rakennetaan maanalaisiin luoliin”, Esa Wörlin kertoo.

Erillisverkkojen laitetilojen turvallisuus on varmistettu kattavasti: konesaleissa on 24/7-valvomopalvelu ja esimerkiksi automaattiset sammutuslaitteistot ja palohälytyslaitteistot.  Muita olennaisia turvallisuusjärjestelmiä ovat varavoimakoneilla varmennettu sähkönsyöttö sekä kahdennetut jäähdytysjärjestelmät, joilla taataan, että konesali toimii ongelmitta myös erilaisissa yhteiskunnan häiriötilanteissa.

Tilan pitää olla turvallinen ja kuiva, ja sen rakenteiden ja tekniikan on oltava hyvässä kunnossa.

”Asiakkaamme arvostavat turvallisuutta ja vakautta. Siksi lähes jokainen konesali rakennetaan maanalaisiin luoliin. Tilan pitää olla turvallinen ja kuiva, ja sen rakenteiden ja tekniikan on oltava hyvässä kunnossa. Samat säännöt pätevät toki myös maanpäällisiin laitetiloihin. Niitäkin käytetään, ellei tilalta edellytetä täyttä pomminkestävyyttä”, Wörlin sanoo.

Palvelu ja tilat on siis tarkoitettu toimijoille, joiden data ja järjestelmät tarvitsevat erityistä suojaa ja turvallisuutta. Palvelulle on myönnetty myös kansainvälinen ISO/IEC 27001 -sertifikaatti.

Varautuminen edellyttää jatkuvaa testausta

Laitetiloja ja järjestelmiä testataan jatkuvasti. Koekäyttöjä ja muita pienempiä testejä tehdään kuukausittain, ja koko järjestelmän toiminta varmennetaan vuosittaisilla verkkokatkoskokeilla. Tällöin vedetään pääkatkaisija alas ja pimennetään koko tila – aivan kuten sähkökatkossa.

”Näiden testien aikana todetaan varavoimakoneiden ja näillä varmistettujen sähkönjakelujärjestelmien sekä koneiden ja laitesalien jäähdytysjärjestelmien toimintakunto. Testit tehdään sekä hetkellisesti verkkokatkokokeen yhteydessä että testin jälkeen useamman tunnin kuormituskokeiden aikana”, Esa Wörlin avaa.

Olennaisin järjestelmä on varavoimakoneet, jotka varmistavat jäähdytysjärjestelmien toiminnan.

Verkkokatkon aikana tehdään tarvittaessa myös muuntamohuolto sekä muuta sähkölaitteisiin liittyvää huoltoa. Jokaista testiä ennen pidetään valmistelupalaveri, jossa käydään läpi laitteiden huoltotilanne ja toimintakunto.

”Olennaisin järjestelmä on siis varavoimakoneet, jotka varmistavat jäähdytysjärjestelmien toiminnan. Lisäksi tuotantolaitteet toimivat akkuvarmennuksella. Verkkokatkokokeessa varmistutaan, että varavoimakoneet käynnistyvät, tahdistuvat ja ottavat sähkökuormat. Testin yhteydessä testataan myös, että varmistus toimii sammuttamalla toinen varavoimakone, jolloin toisen koneen tulee pystyä ottamaan kaikki kuormat vastaan.”

Lue lisää:

Turvapilvipalvelu – täysin kotimainen pilvipalvelu ja tiedon turvasatama

Uudistettu sertifikaatti takaa Erillisverkkojen konesalipalveluiden laadun

KIERTOTALOUTTA PARHAIMMILLAAN: KONESALEISTA LÄMPÖÄ KOTEIHIN JA JÄÄHDYTYSTÄ SALEIHIN

Esa Wörlin

Esa Wörlin

Tuotantopäällikkö +358 40 8476 541 esa.worlin@erillisverkot.fi