alkuun

Erillisverkot on varautunut mahdollisiin sähkökatkoksiin – palvelut turvataan

Erillisverkkojen palveluilta edellytetään vahvaa toimintavarmuutta ja turvallisuutta. Tarjoamamme ict-palvelut on lähtökohtaisesti rakennettu iskun kestäviksi, ja varautumistyö erilaisiin häiriöihin ja poikkeusoloihin on jatkuvaa.
palvelut sähkökatko toimintavarmuus

”Tarkastelemme varautumistamme ja yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia jatkuvasti, jotta pystymme turvaamaan viranomaisten ja muiden turvallisuustoimijoiden kriittiset ict-palvelut niin tilannejohtamiseen kuin kriittisen infran suojaamiseenkin”, Erillisverkkojen toimitusjohtaja Timo Lehtimäki sanoo.

Lehtimäen mukaan huolehtimalla turvallisuustoimijoiden kriittisistä ict-palveluista, kuten viranomaisverkko Virvestä, turvataan myös kansalaisten avunsaantia ja arjen sujumista.

Erillisverkkojen palveluiden sähkönsaanti turvattu mahdollisissa kahden tunnin kiertävissä sähkökatkoissa

Erillisverkkojen palveluiden toimintavarmuutta on kehitetty määrätietoisesti. Kaikkien palveluiden osalta varautumistaso on hyvä. Sähköpulatilanteiden vuoksi mahdollisesti toteutettavat noin kahden tunnin sähkökatkot eivät aiheuta ongelmaa turvallisuustoimijoille tarjottaviin viestintäpalveluihin.

”Olemme kuitenkin käyneet läpi varautumistoimenpiteemme sähköpulaan liittyen – kuten kaikki kriittisestä infrasta huolehtivat toimijat. Erilaisten yhteiskunnan häiriö- ja poikkeusolojen osalta on varauduttava yllätyksiin ja oltava sopivalla tavalla nöyrä. Kaikkea ei voi ennakoida, mutta varautuminen ja harjoittelu auttaa, olipa eteen tuleva tilanne millainen tahansa”, Lehtimäki muistuttaa.

Varautuminen on pitkäjänteistä työtä

Toimintavarmuutta on parannettu esimerkiksi viranomaisverkko Virven osalta koko sen olemassa olon ajan. Toimintavarmuus on tällä hetkellä hyvällä tasolla: sähkönsaantia on varmennettu ja lisäksi radioverkko on toteutettu siten, että yhden Virve-tukiaseman epäkäytettävyys ei yleensä estä liikennettä. Erillisverkot käyttää tarvittaessa sekä Virven että muiden palveluidensa tukemiseen siirrettävää varavoimaa.

Uudenlaisiin, aiemmasta poikkeaviin tilanteisiin pyritään varautumaan myös harjoittelemalla, kuten säännöllisillä konesalien sähkönsaannin häiriötilanteiden harjoituksilla. Varautumisharjoittelua tehdään myös viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa yhdessä.

Lisätietoja:
viestinta@erillisverkot.fi

Turvassa365-podcast: Miten varaudut sähkökatkoksiin?

Turvassa365-podcast: 5G tuo metaversumin ja muita mullistuksia