alkuun

Erillisverkot vahvistaa Turvapilvipalvelun kehitystä – Fujitsu Finland Oy valittu kumppaniksi

Erillisverkkojen uusi kumppani Turvapilvipalvelun pilvipalvelualustan toteuttamisessa, ylläpidossa ja jatkokehittämisessä on Fujitsu Finland Oy.
kokonaisturvallisuus tuotekehitys turvapilvipalvelu

Kumppanoituminen tarkoittaa alustan teknisen kehittämisen ja ylläpidon sekä näihin liittyvän henkilöstön siirtämistä valitulle kumppanille. Erillisverkkojen roolina on jatkossa kokonaisuuden omistajuus ja hallinta.

Kumppanoitumalla pystymme kehittämään palvelua edelleen. Tavoitteena on palvelun laadullinen parantaminen ja skaalautuvuus. Kumppanoitumisen avulla pystymme myös tukemaan paremmin julkishallinnon asiakkaiden pilvisiirtymää”, johtaja Markku Järvinen sanoo.

Hankinnan sopimuskauden ennakoitu arvo on ollut 10–20 miljoonaa euroa.

Kilpailutus toteutettiin kilpailullisella neuvottelumenettelyllä, ja se aloitettiin viime kesänä. Hankintapäätös on tehty 21.12.2023, minkä jälkeen päätöksestä voi valittaa 14 vuorokauden ajan.

Turvapilvipalvelu on kokonaisturvallinen lähestymistapa pilvipalveluun

Turvapilvi on Erillisverkkojen toteuttama, kotimaisia privaattipilvipalveluita tarjoava palvelukokonaisuus. Turvapilvi on tarkoitettu rajatulle käyttäjäkunnalle ja rajattuihin käyttötarkoituksiin erityisesti turvallisuuskriittisille asiakkaille. Palvelu ei kilpaile muiden yleisillä markkinoilla olevien pilvipalveluiden kanssa.

Kaikki Turvapilvi-konseptin alaisuudessa tarjotut palvelut on toteutettu Erillisverkkojen omistamista ja hallinnoimista konesaleista. Turvapilveen tallennettu ja siellä käsitelty data sijaitsee Suomen rajojen sisäpuolella. Turvapilvi on auditoitu TL4-turvatasoa vasten Katakri-kriteeristöä käyttäen.

Maailma ja markkinat muuttuvat ja kehittyvät ripeää tahtia. Strategiamme mukaisesti kumppanoidumme asiantuntevien toimijoiden kanssa, jotta pystymme vastaamaan erilaisiin muutostarpeisiin ketterästi. Tavoittelemme muun muassa kehitys-roadmapin nopeaa edistämistä”, Järvinen kertoo.

Lisätietoja: