alkuun

5G-teknologia vauhdittaa ja turvaa viranomaisten viestintää – katsaus paljastaa, miksi vasta nyt?

Erillisverkkojen Turvallisuuskriittisen teknologian trendit -katsauksessa selviää, miksi viranomaisten siirtyminen 5G:n aikakauteen kestää. Viranomaisten viestintä- ja tiedonhakutarpeet eivät perusperiaatteiltaan poikkea kuluttajakäytöstä, mutta turvallisuuskriittinen toimintaympäristö asettaa teknologialle erityisvaatimuksia. Tuore 5G-teknologiaan keskittyvä katsaus esittelee myös 5G-teknologian tarjoamia mahdollisuuksia Virve 2 -palveluille.
5G Turvallisuuskriittisen teknologian trendit viranomaisviestintä

”5G:n avulla voidaan parantaa viranomaistoiminnan tehokkuutta sekä koko yhteiskunnan turvallisuutta”, Erillisverkkojen teknologiajohtaja Antti Kauppinen sanoo.

Uuden teknologian käyttöönottoa ovat kuitenkin hidastaneet turvallisuuskriittisen toimintaympäristön erityisvaatimukset, jotka liittyvät esimerkiksi tietoturvaan, palveluiden saatavuuteen ja luotettavuuteen sekä varautumiseen.

”Kaikessa teknologiassa pitää varautua siihen, että tulee päivä, jolloin kyseinen teknologia ei ole käytössä. Nykyisessä maailmantilanteessa teknologiaan kohdistuu uhkakuvia, kun sen toimivuutta tai toimimattomuutta pyritään hyödyntämään poliittisiin tai sotilaallisiin tavoitteisiin. EU on tunnistanut uhkakuvat ja pyrkii vähentämään riippuvaisuuttaan EU:n ulkopuolisiin toimijoihin”, Kauppinen muistuttaa.

5G-teknologiassa voidaan hyödyntää täysimääräisesti useita sisäänrakennettuja tietoturvaa parantavia ominaisuuksia kuten uudempia salausalgoritmeja, parannettua verkon sisäistä turvallisuutta sekä verkkovierailun tietoturvaominaisuuksia.

5G avaa oven uudenlaisille tekoälyratkaisuille

5G:n hyödyt ovat tulossa kriittiseen viestintään – etenkin, kun kehitys etenee kohti 5G SA -verkkoja sekä kehittyneempiä 5G-palveluita. Kauppinen kertoo, että jo ensimmäisen vaiheen 5G NSA tarjoaa etuja 4G-teknologiaan verrattuna.

”5G mahdollistaa prosessien automatisoinnin entistä paremmin, mikä avaa oven uudenlaisille tekoälyratkaisuille. Maailmalla on hurja määrä erilaisia tunnistimia ja kameroita, eikä ihminen ehdi mitenkään käsittelemään sellaista datamäärää. 5G:n avulla kentältä voidaan kerätä entistä enemmän dataa, joka myös tarjotaan käyttäjille valmiiksi analysoituna”, Kauppinen summaa.

Vielä toistaiseksi ihminen tekee päätökset datan pohjalta. Jatkossa tekoäly toimii ikään kuin suodattimena ja osaa arvioida, kuka viranomainen tarvitsee mitäkin tietoa eri tilanteissa.

Verkon viipaloinnin avulla voi tehdä parempia palveluita

Yksi 5G-verkkojen tarjoamista uusista ominaisuuksista on verkon viipalointi. Sen avulla osa mobiiliverkon resursseista voidaan varata tiettyyn tarkoitukseen, esimerkiksi viranomaisten tietoliikenteelle tai IoT-palveluille.

5G-verkoissa tietojen käsittely tapahtuu tarvittaessa reunalaskennan avulla mahdollisimman lähellä loppukäyttäjiä sen sijaan, että se siirrettäisiin privaatti- tai julkipilveen käsiteltäväksi. Tämä mahdollistaa esimerkiksi erittäin lyhyttä viivettä vaativat virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden palvelut (VR/AR).

Virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden palvelut tulevat 5G-teknologian vauhdittamina tarjoamaan muun muassa oppimisympäristöjä sekä erilaisiin tarpeisiin räätälöityjä ratkaisuja operatiiviseen toimintaan. Turvallisuustoimijoille tärkeimpiä uusia mahdollisuuksia ovat harjoitusympäristön luominen ja paremman tilannekuvan saaminen.

Tilannekuvaa tuulilasiin

Luvassa on esimerkiksi uudenlaisia palveluja, jotka perustuvat näkökenttään tuotavaan informaatioon. Poliisiauton tuulilasille voidaan heijastaa lisätietoa luonnollisesti havaittavan ympäristön perustuen, sitä rikastaen. Tilannetietoa voidaan myös rikastaa esimerkiksi lisätiedoilla pakenevasta autovarkaasta.

Kauppinen muistuttaa, että kehitys ei tietenkään ole pysähtymässä: seuraavan sukupolven 6G-mobiiliverkkojen teknologia on ollut tutkimuksen kohteena jo muutaman vuoden ajan.

6G-teknologiasukupolvi kasvattaa edelleen mobiiliverkojen kapasiteettia, siirtonopeutta sekä pienentää viiveitä. Turvallisuustoimijoille 6G lupaa parannuksia muun muassa toimintavarmuuteen ja luotettavuuteen. Näillä näkymin ensimmäisiä 6G-verkkoihin perustuvia palveluita voidaan odotella 2030-luvun vaihteessa.

Tutustu koko katsaukseen: https://www.erillisverkot.fi/turvallisuuskriittisen-teknologian-trendit/

Tuore 5G-teknologiakatsaus on julkaistu osana Erillisverkkojen Turvallisuuskriittisen teknologian trendit -katsausta, joita Erillisverkot julkaisee joka vuosi 1-2 kertaa vaihtuvalla teemalla. Katsaus esittelee 5G-teknologian tarjoamia mahdollisuuksia Virve 2 -palveluille ja kertoo, miksi viranomaisten siirtyminen 5G:n aikakauteen vie aikaa.

Antti Kauppinen

Antti Kauppinen

Teknologiajohtaja 040 866 8582 antti.kauppinen@erillisverkot.fi