alkuun

Erillisverkot, Airbus ja Puolustusvoimat testasivat OneWeb-satelliittipalvelua – toimintavarmuutta pohjoisiin oloihin

Pohjoinen sijaintimme ja turvallisuustoimijoiden tarpeet asettavat erityisvaatimuksia turvallisuuskriittisille tietoliikenneyhteyksille. Erillisverkot, Airbus ja Puolustusvoimat testasivat yhdessä LEO-teknologiaan perustuvaa OneWeb-satelliittipalvelua, joka tarjoaa laajakaistaista kapasiteettia ja luotettavia yhteyksiä myös arktisilla leveysasteilla.
OneWeb satelliitit viranomaisviestintä

”Kaikki tiedonsiirtoyhteyksiä varmentavat teknologiat kiinnostavat Erillisverkkoja. Haluamme varmistaa, että asiakkaidemme yhteydet toimivat kaikkialla ja kaikkina aikoina”, Erillisverkkojen teknologiajohtaja Antti Kauppinen sanoo.

Tietoliikennesatelliitit lentävät yleensä korkealla päiväntasaajan yläpuolella sijaitsevaa geostationaarisista rataa. LEO-satellitit (low earth orbit) sen sijaan kiertävät matalalla, myös napa-alueet ylittävällä kiertoradalla, minkä ansiosta ne tekevät laajakaistaiset, pienen viiveen tietokonepalvelut mahdollisiksi. OneWeb on sadoista matalan kiertoradan tietoliikennesatelliiteista koostuva LEO-megakonstellaatio, joka on toimintavarma myös arktisilla leveysasteilla.

”OneWebin kaltainen satelliittipalvelu voi täydentää ja varmentaa Erillisverkkojen mobiilipalveluita. Toisaalta se voi mahdollistaa myös kokonaan uudenlaisten palveluiden kehittämisen. Satelliittipalveluiden käyttöönotosta, tai niitä tarjoavasta kumppanista ei kuitenkaan vielä ole tehty päätöstä, se vaatii laajempaa keskustelua”, Kauppinen tähdentää.

Antti Kauppinen tutkii satelliittilautasta testitilaisuudessa.
”OneWebin kaltainen satelliittipalvelu voi mahdollistaa kokonaan uudenlaisten palveluiden kehittämisen”, Erillisverkkojen teknologiajohtaja Antti Kauppinen sanoo.

Maksimaalista kapasiteettia, minimaalista viivettä

Airbusin tarjoama OneWeb mahdollistaa kyberturvallisen tietoliikennesatelliittipalvelun vaativaan viranomaiskäyttöön pohjoisissa oloissa. VTT teki 7.–8. syyskuuta järjestetyssä tilaisuudessa testejä palvelun suorituskyvystä.

”OneWeb-palveluiden viive on pieni ja kapasiteetti riittävä välittämään luotettavasti myös liikkuvaa kuvaa, mikä on tärkeää lähitulevaisuuden viranomaisviestinnän kannalta”,  kertoo johtaja Tapio Savunen Airbusin strategisesta markkinoinnista.

Airbus esitteli testaustilaisuudessa myös Agnet-ryhmäviestintäpalveluaan yhdessä OneWeb-palvelun kanssa.

”Agnetin ansiosta Erillisverkkojen Virve:ä ja Virve 2:ta voidaan käyttää rinnakkain. Agnet tukee näin siirtymää uuden sukupolven palveluun”, Savunen jatkaa.

Lue lisää:

Teknologiatrendit 2022: Mobiiliverkkojen varmentamiseen panostettava, avaruusteknologia kehittyy

Antti Kauppinen: Näin tulevaisuuden teknologia vaikuttaa viranomaisyhteistyöhön – 3 huomiota