alkuun

Teknologiatrendit 2022: Mobiiliverkkojen varmentamiseen panostettava, avaruusteknologia kehittyy

”Nykyisten mobiiliverkkojen hyvä ylläpito ja varmentaminen sekä panostaminen esimerkiksi avaruusteknologian kehittämiseen on yhä tärkeämpää yhteiskunnan digiturvallisuuden takaamiseksi”, sanovat Erillisverkkojen Antti Kauppinen ja Tomi Lounema.
avaruusteknologia mobiiliverkot Turvallisuuskriittisen teknologian trendit

Erillisverkkojen Turvallisuuskriittisen teknologian trendit 2022 -katsauksessa aiheina ovat sodan vaikutukset Ukrainan tietoliikenteeseen ja mobiiliverkkoihin sekä erilaiset kehittyvät avaruuspalvelut. Erillisverkot julkaisee teknologiatrendit-katsauksen kaksi kertaa vuodessa.

Varmennetut mobiiliverkot apuna kaikkina aikoina

”Katsauksessa nousee esiin tutun teknologian eli nykyisten mobiiliverkkojen merkitys. Mobiiliverkkojen varmentamiseen on panostettava yhä enemmän – myös Suomessa.  Minimi, eli kolmen tunnin virtakatkokseen varautuminen, ei enää riitä. Ukrainan sota on osoittanut, että varmentaminen on tärkeää yhteiskunnan puolustuskyvyn ja resilienssin vuoksi. Yhteiskuntamme digiturvallisuuden varmistamisessa on tärkeintä hyvä ja tiivis yhteistyö viranomaisten, muiden turvallisuustoimijoiden sekä yritysten kesken”, teknologiajohtaja Antti Kauppinen kertoo.

Antti Kauppinen hymyilee Erillisverkot Foorumi -tapahtumassa.
”Oikeaa tietoa tarjoavat satelliittipohjaiset aika- ja paikannusratkaisut ovat tärkeä osa turvallisuuttamme”, sanoo Erillisverkkojen teknologiajohtaja Antti Kauppinen.

Vaikka Ukrainassakin mobiiliverkkojen siirtoyhteydet ovat katkeilleet, tukiasemia tuhoutunut ja sähköt olleet poikki, verkot ovat toimineet ennakoitua paremmin. Venäjä ei ole systemaattisesti tuhonnut Ukrainan mobiiliverkkoja, koska se käyttää niitä itsekin.

”Tietoverkoilla ja mobiilipalveluilla on operatiivinen rooli sotatilanteessa, mutta ne auttavat myös kansalaisia kriisinsietämisessä. Ihmiset voivat olla yhteydessä ystäviinsä ja sukulaisiinsa, mikä on tärkeää kriisin aikana. Viranomaiset voivat mobiiliverkkojen avulla varoittaa tai ohjeistaa kansalaisia nopeasti. Tärkeää on myös luoda uskoa ja nujertaa propagandaa”, johtava asiantuntija Tomi Lounema sanoo.

Mobiiliverkkojen toimintakyky on ollut eduksi Ukrainan puolustustaistelulle, koska kansalaiset ovat voineet antaa tietoa vihollisen liikkeistä ja taisteluiden aiheuttamista vaurioista.

Meidän kannattaa Suomessakin miettiä jo nyt, mitkä yhteiset sovellukset ovat helposti laajennettavissa kriisikäyttöön.

Kriisisovellukset kehitettävä rauhan aikana

”Merkittävä oivallus Ukrainassa on ollut pääkaupunki Kiovan matkalippu- ja pysäköintisovelluksen valjastaminen väestönsuojelun tietokanavaksi heti sodan alussa. Sovelluksen avulla varoitetaan ja informoidaan kansalaisia, ja sillä voi myös raportoida sotarikoksista”, Tomi Lounema kertoo.

”Meidän kannattaa Suomessakin miettiä jo nyt, mitkä yhteiset sovellukset ovat helposti laajennettavissa kriisikäyttöön. Kriisin aikana on tehokkainta käyttää työvälineitä ja sovelluksia, jotka ovat tuttuja jo ennestään – uuden työkalun tekemiseen ja opetteluun ei ole silloin aikaa”, Antti Kauppinen muistuttaa.

Erillisverkkojen tietojen mukaan viranomaisilla on Ukrainassa käytössään sekä analogisia että digitaalisia viestintäjärjestelmiä, mutta Suomen viranomaisverkko Virven tapaista viranomaisverkkoa maassa ei ole. Suomessa maanlaajuista Virveä käyttävät kaikki viranomaiset ja turvallisuustoimijat. Virve siirtyy tulevaisuudessa Tetra-pohjaisesta verkosta laajakaistaiseksi, mikä tuo siihen paljon uusia käyttömahdollisuuksia.

Viranomaistehtävään osallistuvien yksiköiden sijaintitieto on yksi tärkeimmistä tilannekuvan tietovirroista.

Tomi Lounema.

Avaruudesta apua turvallisuuteen

”Kehitämme Suomen digiturvallisuutta aktiivisesti yhdessä eri toimijoiden kanssa. Monet uusimmat teknologiset innovaatiot saadaan suomalaisten viranomaisten käyttöön Erillisverkkojen avulla”, Kauppinen ja Lounema kertovat.

Kiristynyt turvallisuustilanne on saanut sekä julkisen että yksityisen sektorin toimijat yhä enemmän kiinnostumaan erilaisista satelliittipalveluista. Euroopan unioni julkisti helmikuussa hankkeen eurooppalaisen tietoliikennesatelliittipalvelun kehittämiseksi.

Vuosikymmenen puolivälissä Suomessa ollaan ottamassa käyttöön yhteiseurooppalaisen Galileo-paikannuspalvelun nykyistä toimintavarmempi PRS-palvelu (Public Regulated Service). Traficom on hankkeessa vastuuviranomainen, ja Erillisverkot toimii palvelun tuottajana.

”Oikeaa tietoa tarjoavat satelliittipohjaiset aika- ja paikannusratkaisut ovat tärkeä osa turvallisuuttamme. Galileo PRS parantaa huomattavasti sijaintitiedon saatavuutta ja luotettavuutta Viranomaistehtävään osallistuvien yksiköiden sijaintitieto on yksi tärkeimmistä tilannekuvan tietovirroista”, Antti Kauppinen kertoo.

Starlink-palvelu käyttöön Ukrainassa

Ukrainakin on jo hyötynyt satelliittipalveluista. Tietoliikennesatelliittipalvelua tarjoavan Space X -yrityksen perustaja Elon Musk aktivoi jo sodan alussa Starlink-palvelunsa käyttöön Ukrainassa, ja maahan on lähetetty jo noin 10 000 päätelaitetta.

Teknologisesti mielenkiintoisia ovat myös esimerkiksi Non-Terrestial-Networks-ratkaisut, joissa matkapuhelimet ja muut mobiililaitteet kytkeytyvät suoraan satelliittipalveluun, jos maanpäällinen verkko ei ole käytettävissä. Näiden standardisointi etenee osana 3GPP:n yhteistyöjärjestön 5G- ja 6G-määrittelyä.

”Näiden ratkaisujen saatavuus Suomen alueelle on vielä vuosien päässä, mutta parhaimmillaan ne voisivat täydentää maanpäällisiä verkkoja. Kun nämä teknologiat ovat käytössä, infrastruktuurin tuhoaminen ja samalla väestön tiedonsaamisen estäminen on nykyistä hankalampaa”, Kauppinen ja Lounema kertovat.

Lue lisää:

Turvallisuuskriittisen teknologian trendit

Antti Kauppinen

Antti Kauppinen

Teknologiajohtaja 040 866 8582 antti.kauppinen@erillisverkot.fi

Tomi Lounema

Johtaja, varautuminen ja valmius +358 50 516 6201 tomi.lounema@erillisverkot.fi