alkuun

Erillisverkkojen Muutosohjelma etenee suunnitellusti

Erillisverkot tarkastelee yhtiörakennettaan ja organisoitumista sekä valmistelee Suomen Turvallisuusverkko oy:n fuusiota emoyhtiöön loppuvuoden aikana.
kokonaisturvallisuus Muutosohjelma Muutosohjelma 2020–2023

Muutosohjelman (2020–2023) myötä Erillisverkot tuottaa palveluja viranomaisille ja muille turvallisuustoimijoille aiempaa yhtenäisempänä kokonaisuutena.

”Haluamme varmistaa nykyisten palvelujen sujuvan tuottamisen, mutta myös sen, että turvallisuustoimijoilla on jatkossakin parhaat kriittisen viestinnän ja tilannejohtamisen palvelut käytettävissä”, toimitusjohtaja Timo Lehtimäki summaa Muutosohjelman tavoitetta.

Osana kokonaisvaltaista Muutosohjelmaa toteutetaan Suomen Turvallisuusverkko oy:n fuusio emoyhtiöön. Erillisverkkojen hallitus päätti fuusiovalmistelujen käynnistämisestä kesäkuussa, ja fuusio toteutetaan vuoden vaihteessa. Päätöstä edelsi Erillisverkkojen fuusioselvitys, jossa asiakkaiden ja sidosryhmien edustajien laaja sel-vitysryhmä puolsi fuusiota. Lisäksi valtiovarainministeriön oma Turvallisuusverkko-selvitys ei asettanut fuusiolle esteitä.

Fuusioitumissuunnitelmat käynnistivät myös tuotannollistaloudellisen yhteistoimintamenettelyn. Yt-menettely on aloitettu hyvässä hengessä henkilöstön edustajien kanssa. Alustavan suunnitelman mukaan Yt-neuvottelut päättyvät 19.11.

Lisätietoja
Timo Lehtimäki

Timo Lehtimäki

Toimitusjohtaja +358 50 514 8286 timo.lehtimaki@erillisverkot.fi

Lue myös:

Kehittyvä Erillisverkot palvelee, uudistaa ja yhdistää

Suomen Turvallisuusverkko oy:n fuusioituminen emoyhtiö Suomen Erillisverkot oy:öön etenee

Erillisverkkojen Muutosohjelma etenee, yhteistoimintamenettely päättynyt