alkuun

Suomen Turvallisuusverkko oy:n fuusioituminen emoyhtiö Suomen Erillisverkot oy:öön etenee

Suomen Erillisverkot -konsernin hallitus päätti Suomen Turvallisuusverkko oy:n fuusiosta emoyhtiö Erillisverkkoihin 17.6.
Muutosohjelma Muutosohjelma 2020–2023 Suomen Turvallisuusverkko

Fuusiota valmistellaan syksyn ja alkutalven aikana, ja suunnitelman mukaan se astuu voimaan vuoden 2021–22 vaihteessa.

Suomen Erillisverkot -konserni selvitti laajasti fuusion mahdollisuuksia ja vaikutuksia muun muassa turvallisuuden, varautumisen ja talouden näkökulmista. Alkuvuoden aikana tehty selvitys puolsi fuusiota, mutta painotti toiminnan varmistamista myös normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Erillisverkkojen fuusioselvitys on osa Muutosohjelmaa 2020–2023.

”Suomen Turvallisuusverkko oy:n fuusiota emoyhtiöön on selvitetty huolellisesti. Fuusio luo ennen kaikkea edellytyksiä kehittää nykyistä toimintaa myös turvallisuuden ja varautumisen osalta”, toimitusjohtaja Timo Lehtimäki sanoo.

Selvitystyöhön osallistui edustajia muun muassa valtiovarainministeriöstä, puolustusministeriöstä, Puolustusvoimista, sisäministeriöstä, Rajavartiolaitoksesta ja Poliisihallituksesta.

TUVE-toimintaa ohjaava valtiovarainministeriö kävi fuusiota läpi omassa selvityksessään. Selvitys keskittyi tarkastelemaan turvallisuusverkkotoiminnan tavoitteiden toteutumista emoyhtiöön keskitetyssä toiminnassa. Valtiovarainministeriön mukaan fuusiolle ei ole estettä, kun turvallisuusverkkotoimintaa koskevat vaatimukset täyttyvät. Valtiovarainministeriö edellyttää tiettyjen turvallisuusvaatimusten täyttymistä ennen kuin uuden organisaation mukainen toiminta käynnistetään.

Lue lisää: Kehittyvä Erillisverkot palvelee, uudistaa ja yhdistää.

Lisätietoja
Timo Lehtimäki, toimitusjohtaja, timo.lehtimaki@erillisverkot.fi, 050 514 8286