alkuun

Aika- ja paikannuspalvelu Galileo PRS lisää koko Euroopan turvallisuutta

”Yhteiskuntamme turvallisuustoimijat tarvitsevat työtään varten luotettavat ja varmat aika- ja paikannustiedot. Yhteiseurooppalainen Galileo PRS -palvelu tarjoaa hyvän suojan häirintää vastaan”, kertovat Traficomin Matti Kesäläinen ja Erillisverkkojen Antti Kauppinen.
Galileo kyberturvallisuus satelliitit

Euroopan unioni on koonnut voimansa kyberturvallisuutensa takaamiseksi luomalla oman satelliittinavigointijärjestelmän. EU:n tärkeintä yhteistä kyberturvallisuushanketta, omaa Galileo-järjestelmää on rakennettu 2000-luvun alusta lähtien.

Galileon avulla halutaan varmistaa Euroopan riippumattomuus muiden kansainvälisten toimijoiden satelliittinavigointijärjestelmistä. Yhdysvaltojen Gps, Venäjän Glonass ja Kiinan Beidou ovat puolustushallintojen ylläpitämiä, mutta Galileosta vastaa siviilihallinto eli EU.

”Oma turvallinen satelliittipaikannusjärjestelmä on osa Euroopan suvereniteettia”, korostaa Matti Kesäläinen, joka vastaa Suomen PRS-toiminnasta Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksessa.

Matti Kesäläinen.
”PRS-palvelua tarvitaan, koska satelliittipaikannus on merkittävä kyberhyökkäysten kohde”, sanoo Suomen PRS-toiminnasta vastaava Matti Kesäläinen Kyberturvallisuuskeskuksesta.

Erillisverkkojen teknologiajohtaja Antti Kauppinen pitää eurooppalaista yhteistyötä ensiarvoisen tärkeänä.

”Jos meillä ei olisi Euroopassa alan omaa kyvykkyyttä, puutetta voitaisiin käyttää erilaisissa maailmanpoliittisissa tilanteissa meitä vastaan.”

Moni Galileon tarjoamista palveluista on jo käytettävissä, esimerkiksi kaikille avoin ja maksuton sijainti- ja aikatietopalvelu. Lähivuosina avataan viranomaisille ja turvallisuuskriittisten palvelujen tarjoajille Galileo PRS, Public Regulated Service. Vahvasti salattu ja turvattu PRS-satelliittipalvelu sietää erinomaisesti esimerkiksi tahallista kybervaikuttamista tai tahattomia häiriöitä.

Ukrainan sota osoitti Galileo PRS:n tarpeellisuuden

Suomessa Galileon PRS-palvelun vastuuviranomaisena on Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, ja Erillisverkot toimii palvelun operaattorina. Suomi ottaa palvelun käyttöön ensimmäisten maiden joukossa arviolta vuonna 2025.

”Galileo PRS -palvelun hyödyt ovat käyneet yhä ilmeisemmiksi Ukrainan sodan aikana. Satelliittipalveluja on häiritty Suomessakin. Tämän takia yritämme olla ensimmäisten PRS-käyttäjien joukossa. Sijaintimme EU:n itärajalla korostaa turvallisen aika- ja paikannuspalvelun tarvetta”, Matti Kesäläinen kertoo.

Olemme arvioineet, että PRS-palvelulla olisi Suomessa noin 68 000 loppukäyttäjää vuonna 2028.

Kesäläinen korostaa, että palvelu pyritään ottamaan käyttöön heti sen valmistuttua.

”Haluamme palvella viranomaisia ja yrityksiä. Olemme arvioineet, että PRS-palvelulla olisi Suomessa noin 68 000 loppukäyttäjää vuonna 2028.”

Suomessa PRS-palvelun käyttäjiä ovat aikanaan muun muassa poliisi, pelastustoimi, Puolustusvoimat ja Tulli. Myös huoltovarmuuden kannalta kriittiset toimijat, kuten energiasektori, teleyhtiöt, pankit sekä liikenne- ja logistiikka-ala, käyttävät palvelua.

Antti Kauppinen.
”Galileo PRS on osa yhteiskuntamme varautumista”, Erillisverkkojen teknologiajohtaja Antti Kauppinen sanoo.

Galileo PRS -palvelua on vaikea häiritä

Galileo PRS -palvelun signaali on tavallista satelliittipalvelua tehokkaampi, joten sitä on vaikea häiritä.

”Aika- ja paikkatiedon merkitys koko yhteiskunnallemme kasvaa koko ajan. EU:ssa on huomattu, että palvelun pitää olla omissa käsissä ja sen pitää olla luotettava”, Antti Kauppinen kertoo.

PRS linkittyy myös rakenteilla olevaan laajakaistaiseen Virveen. Virven käyttäjät ovat oikeutettuja myös Galileo PRS -palvelun käyttöön, ja molemmat palvelut ovat turvallisuustoimijoille kriittisen tärkeitä.

”Poliisin ja pelastuksen johtokeskuksilla pitää olla tarkasti tiedossa eri yksiköiden sijainnit. Jos sijaintitiedot ovat virheelliset, yhteisen tilannekuvan luominen ei onnistu”, Kauppinen sanoo.

Matti Kesäläinen muistuttaa, että Galileo PRS -käyttäjä saa palvelusta sijaintitietojen lisäksi tarkan aikasynkronoinnin, jota tarvitaan esimerkiksi energian siirtojärjestelmissä.

Mikä on Galileo?

  • Euroopan oma huipputurvallinen, satelliitteihin perustuva sijainti- ja aikatietojärjestelmä, johon kuuluu useita eri palveluja. Niistä moni on jo käytössä, esimerkiksi kaikille avoin ja maksuton paikka- ja aikapalvelu Open Service.
  • Galileo PRS (Public Regulated Service) on viranomaisille ja turvallisuuskriittisille toimijoille tarkoitettu paikannus- ja aikatietopalvelu, jonka signaali lähetetään satelliitista voimakkaana ja salattuna. Galileo toimii hyvin sekä tahallista kybervaikuttamista että tahattomia häiriöitä vastaan, koska sen lähettämää signaalia on vaikea häiritä.
  • EU:n tavoitteena on ottaa Galileo PRS käyttöön vuonna 2025. Suomessa sen käyttöönottoa kehittävät yhdessä Traficom ja Erillisverkot.

Lue myös:

TEKNOLOGIATRENDIT 2022: MOBIILIVERKKOJEN VARMENTAMISEEN PANOSTETTAVA, AVARUUSTEKNOLOGIA KEHITTYY

ANTTI KAUPPINEN: NÄIN TULEVAISUUDEN TEKNOLOGIA VAIKUTTAA VIRANOMAISYHTEISTYÖHÖN – 3 HUOMIOTA