alkuun

Virve 2.0:n kilpailutus käynnistyy

Viranomaisverkko Virve otti helmikuun alusta ison askeleen kohti mobiililaajakaistaa. Erillisverkot voi uusien lakien mukaan kilpailuttaa kaupalliset operaattorit matkalla kohti uuden sukupolven Virve 2.0 -mobiiliverkkoa.
4G 5G viranomaisverkko

Kaupallisten toimijoiden mukaantulo viranomaisviestintään on puhuttanut jo ennen uusien lakien voimaantuloa. Tavalliselle kännykänkäyttäjälle eri operaattorien kilpailuttaminen on tuttua: yksi tykkää Elisasta, toinen DNA:sta ja kolmas Teliasta. Viranomaisten valinta näiden kolmen operaattorin välillä herättää luonnollisesti mielipiteitä kansalaisissa, Virve-laitteiden käyttäjissä ja päättäjissäkin.

”Toki meiltä on kysytty, mikä näistä kolmesta olisi paras. Mutta meidän ei ole syytä ottaa tähän etukäteen kantaa, koska kilpailutamme operaattorit syksyllä”, sanoo Erillisverkkojen liiketoimintajohtaja Jarmo Vinkvist.

Jarmo Vinkvist Erillisverkot.
Liiketoimintajohtaja Jarmo Vinkvist uskoo, että kaupallisten verkkojen kilpailutus aiheuttaa jatkossakin keskustelua.

 

Erillisverkot on uudessa mallissa palveluoperaattori, ja yhteistyökumppaniksi valittu kaupallinen toimija toimittaa Erillisverkoille 4G- ja 5G-tukiasemapalvelut.  Ennen syksyn 2019 varsinaista kilpailutusvaihetta ehdokasyritysten kanssa käydään keväällä neuvottelukierros. Erillisverkot toteuttaa itse runkoyhteydet sekä niihin liittyvät hallinta- ja tukijärjestelmät ja toimittaa asiakkaille sim-kortit.

”Meillä on nyt neutraali asenne ja katsomme, mikä operaattori tarjoaa parhaat edut – olipa kysymys hinnasta, radiopeitosta, turvallisuudesta tai muusta tekijästä. Päätös ei ole helppo, koska vertailussa pitää ottaa monta asiaa huomioon”, Vinkvist sanoo.

Virve 2.0 tuo elävää kuvaa

Suomi on menestynyt hyvin, kun on vertailtu eri maiden turvallisuusviranomaisten ja -toimijoiden kriittistä viestintää ja yhteistyötä. Vinkvistin mukaan kehityksen valtavirtaan pääseminen kuitenkin vaatii uuden sukupolven Virve 2.0 -mobiiliverkkoa ja kaupallisten toimijoiden mukaan ottamista.

”Kuluttajille suunnatut palvelut kehittyvät jatkuvasti, ja käyttäjämäärät ovat isoja. Siirtymällä laajakaistaiseen viestintään myös viranomaiset pääsevät hyötymään mobiiliverkkojen ja sovellusten kehityskulusta. Esimerkiksi mahdollisuus välittää elävää kuvaa on tärkeä parannus.”

Vuodesta 2002 valtakunnallisessa käytössä ollut, Tetra-teknologiaan perustuva nyky-Virve on palvellut hyvin. Tämänhetkisessä järjestelmässä puhe, tekstiviestit, lyhytsanomat ja muut perustoiminnot kyllä sujuvat, mutta liikkuvaa kuvaa ei ole ollut mahdollista lähettää eikä vastaanottaa.

Tulevassa mobiililaajakaistaverkossa eri viranomaiset voivat välittää keskenään reaaliaikaista tilannekuvaa esimerkiksi onnettomuustilanteesta ja lähettää sitä myös johtokeskukseen.

Priorisointi turvaa viranomaisviestinnän

Vinkvistin mukaan turvallisuusviranomaisten kriittisen viestinnän tarpeet – muun muassa priorisointi – on huomioitu 4G/5G-televerkkojen standardointityössä. Kriittinen viestintä turvataan myös kaupalliseen mobiiliverkkoon siirryttäessä.

Puolustusvoimat tai Rajavartiolaitos eivät anna tuumaakaan periksi, että verkko voisi olla huonompi esimerkiksi itärajalla.

Kun 4G-verkko ruuhkautuu esimerkiksi suuressa yleisötapahtumassa, turvallisuusviranomaisten yhteyksien häiriötön toiminta varmistetaan useiden prioriteetti- ja altapurkutoimintojen avulla. Aivan äärimmäisessä kriisitilanteessa kuluttajat voidaan ohjata 3G- ja 2G-verkkoihin ja 4G-verkko rajataan ainoastaan turvallisuusviranomaisten käyttöön.

”Viime vuonna kävimme periaatteellista keskustelua, onko tällainen priorisointi edes mahdollista. Koko nettimaailmassahan on aina lähdetty siitä, ettei kenenkään oma liikenne ole ylitse muiden. Nyt turvallisuusviranomaisten käyttö murtaa tämän periaatteen”, Vinkvist sanoo ja uskoo, että priorisointi herättää kysymyksiä ja keskustelua jatkossakin.

Maantieteellistä peittoa parannettava

Ennen kuin Virve 2.0 voidaan ottaa käyttöön, nykyisen 4G-verkon maantieteellistä peittoa on parannettava.

”Puolustusvoimat tai Rajavartiolaitos eivät anna tuumaakaan periksi, että verkko voisi olla huonompi esimerkiksi itärajalla. Vielä ei ole ratkaistu, miten ja kenen rahalla rakennetaan parempi maantieteellinen 4G-peitto ympäri maata”, Vinkvist sanoo.

Muita turvallisuusviranomaisten tarpeita ennen uuteen järjestelmään siirtymistä ovat tukiasemien varavoiman parannus ja muun muassa suorakanavatoiminto radiosta radioon ilman tukiasemayhteyttä.

Uusi Virve käytössä 2022

Uuden sukupolven Virve-verkkoon siirryttäessä tulevat käyttöön myös uudet päätelaitteet. Vinkvistin mukaan Erillisverkkojen tehtäväksi tulee aikanaan hyväksyä tarjolla olevat päätelaitteet. Asiakkaat, kuten poliisi ja pelastuslaitokset, päättävät itse päätelaitehankinnoista. Yksi mahdollinen laitevalmistaja on kotimainen korkean turvallisuustason Bittium. Samsung ja Airbus ovat tehneet päätelaitteista yhteistyösopimuksen Saksan-markkinoille.

Virve 2.0 -hanke etenee vakaasti ja suunnitellusti, mutta toimivaksi ja luotettavaksi todettu vanha Virve pysyy käytössä vielä pitkän aikaa – ainakin vuoteen 2025 saakka. Kuluvan vuoden kilpailutuksen jälkeen vuodet 2020–2021 käytetään palvelujen ja infrastruktuurin kehittämiseen sekä testaamiseen.

Laajakaistainen Virve on mahdollista ottaa operatiivisen käyttöön vuodesta 2022 alkaen. Lopullisesti valmista ei tule edes vuonna 2025, sillä Virve 2.0 mahdollistaa uusien palvelujen kehittämisen pitkälle tulevaisuuteen.

Virven ensisijaisia käyttäjiä:

 • Pelastustoimi
 • Poliisi
 • Sosiaali- ja terveystoimi
 • Puolustusvoimat
 • Rautatiet
 • Rajavartiolaitos
 • Tulli
 • Hätäkeskuslaitos
 • Viestintävirasto
 • Yleisradio
 • Liikennevirasto
 • Ilmatieteen laitos
 • Sähkö- ja energia-alan toimijat
 • Ambulanssi-, turvallisuus- ja teleyritykset, meripelastusseura, pääkaupunkiseudun joukkoliikenne (esim. metrot ja raitiovaunut)

Lue lisää: Viranomaisviestinta saa ohituskaistan