alkuun

Viranomaisviestintä saa ohituskaistan

Virve-palvelujen nykyisille ja tuleville ratkaisuille on Suomen kaupallisissa matkapuhelinverkoissa vahva perusta.
5G kyberturvallisuus viranomaisviestintä

Virve-palvelut siirtyvät lähivuosina vaiheittain kaupallisiin matkapuhelinverkkoihin 2020-luvun lopussa elinkaarensa päähän tulevasta Tetra-verkosta. Operaattorien aito kilpailu on luonut Suomessa tilanteen, jossa matkapuhelinverkot ja palvelut kehittyvät ja hinnat pysyvät kohtuullisina.

”Suomalaiset ovat maailman kärkeä matkapuhelinverkkojen ja mobiililaajakaistan käyttömäärissä. Tämä johtuu suurilta osin siitä, että markkinat ovat avoimet ja kilpailu toimii. Se näkyy kuluttajille palvelun laadussa ja hinnoissa”, europarlamentaarikko Henna Virkkunen sanoo.

Viranomaisviestintäkin voi saada uusia muotoja, joita nykyinen verkko ei mahdollista.

”Hyvät verkot ja korkea datan käyttöaste ovat luoneet ympäristön, jossa voimme tehdä maailman parhaat viranomaisviestinnän ratkaisut. Tällaista verkkoa ei voisi millään lähteä rakentamaan pelkästään viranomaiskäyttöä varten”, Erillisverkkojen osastopäällikkö Antti Kauppinen sanoo.

Ensin 4G, 5G jo näköpiirissä

Työn alla oleva Virve 2.0 -palvelu rakennetaan ensin olemassa olevan ja jo useamman vuoden ajan koeponnistetun maanlaajuisen 4G/LTE -verkon (Long Term Evolution) varaan. 5G on näköpiirissä mahdollistaen tulevaisuudessa huomattavasti suuremman tiedonsiirtokapasiteetin ja uudenlaisten sovellusten käytön myös viranomaisviestinnässä.

”Viranomaisviestinnässä päästään hyödyntämään kaupallisten 4G/LTE-verkkojen olemassa olevia hyviä ominaisuuksia, ja samalla voidaan ottaa käyttöön niissä olevien teknologioiden mahdollistamia uusia asioita, kuten esimerkiksi liikenteen priorisointi”, Nokia Bell Labsin fellow Harri Holma sanoo.

Erve-foorumi 2019, paneelikeskustelussa Antti Kauppinen, Henna Virkkunen ja Harri Holma.
Antti Kauppinen (vas.), Henna Virkkunen ja Harri Holma puhuivat viranomaisviestinnästä ja sen tulevaisuudesta Erve Foorumissa järjestetyssä paneelikeskustelussa.

Holman mukaan kaupallisiin mobiiliverkkoihin siirretään viranomaisviestinnän lisäksi muutakin liikennettä, kuten automaatio-, laitos- ja tehdasjärjestelmiä, jotka ovat olleet tähän saakka erillisissä kiinteissä verkoissa.

Enemmän liikennettä, paremmat palvelut

Viranomaisviestinnän siirtyminen kaupallisiin verkkoihin on maailmanlaajuinen suuntaus. Olemassa olevat viranomaisviestintään erikoistuneet verkkoteknologiat kuten Tetra ja P25 ovat teknisesti vanhoja, eivätkä ne vastaa nykyaikaisiin tarpeisiin.

”Kyberturvallisuus on tärkeä edellytys viranomaisviestinnälle. Viime vuonna tuli voimaan Euroopan verkko- ja tietoturvadirektiivi, joka velvoittaa huoltovarmuuskriittisiä yrityksiä ja keskeisiä digitaalisten palvelujen tarjoajia raportoimaan tietoturvaloukkauksista toimialan valvontaviranomaiselle. Koottu tieto auttaa kansallisesti ja EU-tasolla arvioimaan ja vastaamaan erilaisiin uhkiin”, Virkkunen sanoo.

Uudet kriittiset palvelut johtavat siihen, että kaupallisten verkkojen palvelun laatu ja luotettavuus paranevat koko ajan

4G/LTE-verkon käyttöönotto tuo viranomaisviestinnälle selvästi paremman tietoturvan.

”Tetra on kapeakaistainen, jolloin sen voi teoriassa tukkia esimerkiksi häirintälaitteella. Se on teknisesti huomattavasti yksinkertaisempaa kuin neljällä taajuudella toimivien 4G-verkkojen tukkiminen. Radiolähetys on 4G:ssä aina salattu. Sen lisäksi salaus voidaan hoitaa päätelaitteessa – end-to-end. Viranomaisilla on tähän omia ratkaisuja”, Holma sanoo.

Samalla, kun viranomaiset tarvitsevat häiriötilanteessa paljon kapasiteettia verkosta, kansalaisten tarve olla yhteydessä läheisiinsä esimerkiksi onnettomuusalueella kasvaa. Kauppisen mukaan on jo yksin yhteiskunnan vakaudelle tärkeää, etteivät kansalaisten viestintämahdollisuudet heikkene, vaikka viranomaiset ajavat poikkeustilanteessa mobiiliverkon ohituskaistalla.

”Uudet kriittiset palvelut johtavat siihen, että kaupallisten verkkojen palvelun laatu ja luotettavuus paranevat koko ajan”, Holma sanoo.

5G on mahdollistaja

Vaikka 5G on merkittävä teknologinen askel mobiiliverkkojen kehityksessä, se on Kauppisen mukaan kuitenkin vain alusta ja mahdollistaja. 5G on juuri niin hyvä ja tarpeellinen käyttäjilleen, kuin palveluja tuottavan ekosysteemin sen päälle rakentamat Virve 2.0:n kaltaiset palvelut ovat.

”Videokuva on tärkeä tilannekuvan luomisessa. On hienoa, että teknologiset esteet sen hyödyntämiselle poistuvat. Voimme jo 4G:ssä käyttää videokuvaa, mutta 5G:n myötä sen käyttö moninkertaistuu. Nykyistä tarkempia videoita voidaan tuottaa reaaliaikaisesti monesta eri lähteestä tukemaan viranomaisten päätöksentekoa”, Kauppinen sanoo.

5G mahdollista URLLC-ominaisuutensa (Ultra-Reliable Low-Latency Communication) ansiosta nykyverkkoja luotettavamman ja häiriöttömän toiminnan, joka antaa mahdollisuuksia esimerkiksi rikastetun todellisuuden (AR, Augmented Reality) sovellusten käytössä.

”Rikastetun todellisuuden avulla käyttäjälle voidaan välittää videokuvan lisäksi viiveetöntä tilannetietoa, joka auttaa häntä toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla”, Kauppinen sanoo.

5G:n hyödyt tulevat Holman mukaan viranomaisviestintään automaattisesti siinä vaiheessa, kun matkapuhelinoperaattorit siirtyvät uuteen teknologiaan. Tämä ei vaadi erillistä päätöstä Virve 2.0 -palveluiden tuottajana toimivalta Erillisverkoilta.

Suomessa yhteistyö eri viranomaisten, järjestöjen ja yritysten välillä toimii erinomaisesti

Virkkusen mukaan turvallisuus ja verkon luotettavuus ovat avainasemassa, kun viranomaisviestintä siirretään suljetusta omasta verkosta kaupallisiin verkkoihin. Myös verkon nopeus on ratkaisevaa kriittisissä tilanteissa.

”Suomessa yhteistyö eri viranomaisten, järjestöjen ja yritysten välillä toimii erinomaisesti, mikä edesauttaa laadukkaiden palveluiden takaamista.”

Ohituskaistaa tarjotaan monella tavalla

5G:ssä on runsaasti erilaisia mahdollisuuksia jakaa liikennettä niin, että viranomaisviestintä ohittaa aina siviiliviestinnän.

”Verkon käytössä puhutaan viipaloinnista (slicing), joka tarkoittaa sitä, että verkon yli voidaan toimittaa erilaisia palveluvaatimuksia. Viranomaisviestintä on yksi esimerkki tästä. Jatkossa samalla tavalla palveluita voidaan jakaa esimerkiksi autojen tai koneiden välisiin tietoliikennepalveluihin tai kaupungin videovalvontasovelluksiin. Ideana on, että näille palveluille tarjotaan erilainen laatu”, Holma kertoo.

Palveluiden laatu voidaan jakaa niin, että verkko tunnistaa tilauksen lähettäneen laitteen sim-kortin perusteella. Toinen tapa on jakaa palvelukohtaista kaistaa enemmän esimerkiksi videolle. Kolmas on päätelaitepohjainen palveluasetus, jolloin esimerkiksi viranomaisten päätelaitteet saavat aina parempaa palvelua.

Virven peittoa vielä parannettava

Holman mukaan siirtyminen verkkosukupolvien välillä mobiiliverkoissa kestää noin kahdeksan vuotta. Tällä hetkellä viranomaisviestinässä tehdään töitä 4G:n päälle siirtymiseksi, ja siirtyminen 5G:hen tapahtuu vaiheittain 2020-luvun alusta lähtien. Ensimmäiset kaupalliset 5G-verkot on jo avattu, ja päätelaitteita on tulossa tarjolle vuoden 2019 aikana.

Virven tulo kaupallisiin verkkoihin merkitsee Holman mukaan sitä, että Virve-verkon pääasialliseksi operaattoriksi valittavan yrityksen on kehitettävä verkkoaan niin, että sen peitto paranee erityisesti Lapin ja Itä-Suomen syrjäalueilla.

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen, Nokia Bell Labsin fellow Harri Holma ja Erillisverkkojen osastopäällikkö Antti Kauppinen esiintyivät 21. maaliskuuta Erve Foorumin avanneessa paneelikeskustelussa ”Kriittisen viestinnän tulevaisuus ja teknologian tarjoamat mahdollisuudet”.