alkuun

Uudet teknologiat synnyttävät eettisiä kysymyksiä

Puolustusministeriön Mikko Soikkelin mukaan uudet teknologiat tuovat mukanaan monimutkaisia eettisiä kysymyksiä. Vastauksissa on otettava huomioon ennen kaikkea kontrolli ja varautuminen.
kansalaisturvallisuus kokonaisturvallisuus Teknologialla turvallisuutta

Puolustusministeriön neuvotteleva virkamies Mikko Soikkeli tuntee puolustushallinnon kentän. 30 vuotta puolustusvoimissa ja muun muassa puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen johtajana antavat perspektiiviä varautumiseen ja uusiin teknologioihin. Tällä hetkellä eversti evp pitää digitalisaation ja tietohallinnon lankoja käsissään puolustusministeriössä.

Video SuomiAreenasta: Maailman paras turvallisuus!

1. Turvallisuus on hyvinvoinnin edellytys ja yksi osa psykologista tarvehierarkiaamme.

Tarvitsemme turvallisuutta niin yksilöinä kuin koko yhteiskuntanakin. Toisaalta hyvinvointia ja terveyttä edistämällä voidaan esimerkiksi ehkäistä syrjäytymistä tai päihdeongelmia eli vaikuttaa turvallisuusriskien juurisyihin.

2. Kyberturvallisuus pitää pintansa.

Uudet teknologiat ennen kaikkea helpottavat elämäämme ja luovat arkeen uusia mahdollisuuksia. Muun muassa viranomaisten kanssa asiointi on modernien teknologioiden ansioista tänä päivänä monipuolisempaa ja usein vaivattomampaa kuin menneinä vuosina. Teknologialla on kuitenkin myös toiset kasvot: uudet teknologiat synnyttävät uudenlaisia riskejä ja uhkia. Erilaiset kybermöröt ovat tulleet jäädäkseen. Tietotekniikan kehittyessä ja käytön lisääntyessä on huolehdittava tietoturvatarpeista, osattava luokitella tietoa ja ymmärrettävä teknologiaan liittyvät riskit. Puolustushallinnolle on tärkeää suojata kriittistä tietoa ja infraa kansalliseen turvallisuuteen liittyen.

3. Viranomaisen toiminnan on oltava aina eettistä.

Viranomaiset tekevät työtään yhteiskunnan ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Luottamus on ansaittava joka päivä. Uusiin teknologioihin nivoutuu paljon eettisiä kysymyksiä, joita emme ole aiemmin joutuneet pohtimaan. Kuinka pitkälle vietyä viranomaisen verkkovalvonta voi olla ilman, että se rikkoo yksityisyyden suojaa? Voiko tekoälyyn perustuva autonominen järjestelmä päättää itsenäisesti voimankäytöstä? Myös Suomen uuden hallituksen ohjelmassa otetaan kantaa uusiin teknologioihin: kontrollin on oltava aina ihmisillä.

4. Turvallisuusviranomaisten tehtävät edellyttävät varautumista.

Suomessa viranomaisten välinen yhteistyö on loistavaa. Turvallisuusviranomaiset poikkeavat kuitenkin muista viranomaisista varautumisen tasossa: varautuminen erilaisten uhkien torjumiseen ja hoitamiseen on nostettu huippuunsa. Varautuminen on päivittäistä työtä. Puolustushallinto puolestaan varautuu toimimaan äärimmäisissä tilanteissa, kuten sodassa, kun taas esimerkiksi poliisilla ja pelastuksella varautuminen liittyy enemmän päivittäiseen tekemiseen ja ihmisten auttamiseen arjessa.

Mikko Soikkeli

  • Puolustusministeriön neuvotteleva virkamies vastuualueena tietohallinnon ohjaus sekä palvelut ja kumppanuudet
  • Maanpuolustuskorkeakoulun kasvatti ja kauppatieteiden maisteri, opiskellut myös kasvatus- ja tietojenkäsittelytieteitä
  • Eversti evp, 30 vuoden työkokemus puolustusvoimissa
  • Innostuu viestintään liittyvistä uusista teknologista mahdollisuuksista sekä navigointi- ja paikkatietoteknologioista.

Lue myös muiden asiantuntijoiden teesit:

Sebastian Sonntag: Mobiiliverkoista kaikki irti viranomaisille

Ari Evwaraye: Suomesta innovatiivisen turvallisuuden testilaboratorio?

Antti Pelttari: Laiton kybervakoilu yleistyy

Lauri Oksanen: Kolme isoa teknologista harppausta meneillään