alkuun

Kolme isoa teknologista harppausta meneillään

Neljäs teollinen vallankumous muuttaa maailman dynaamisemmaksi, automatisoidummaksi ja turvallisemmaksi, visioi Nokian tutkimusjohtaja Lauri Oksanen.
kansalaisturvallisuus kokonaisturvallisuus Teknologialla turvallisuutta

Lauri Oksanen on nähnyt aitiopaikalta tietoliikenneverkkojen kehityksen. Oksasen 30-vuotisen Nokia-uran aikana muun muassa datanopeudet ovat miljoonakertaistuneet. Teknologiamullistuksen vauhti on ollut hurjaa, eikä hidastumisen merkkejä ole näkyvissä.

”Kehitys on ollut ennustettavissa, sillä se perustuu matematiikkaan ja perusteknologian, kuten transistorien kehittymiseen. Se, mihin kaikkeen teknologia nykyisin taipuu ja mihin sitä arjessa käytämme, oli sen sijaan vielä muutama vuosikymmen sitten täyttä scifiä.”

Tietoliikenteen näkökulmasta uusia sovelluksia ja muita käyttötapoja syntyy koko ajan, mikä vauhdittaa ja antaa potkua myös teknologian kehittämiselle – vain mielikuvitus on rajana. Voisi jopa sanoa, että ihmiset ovat positiivisesti kyltymättömiä uuden teknologian edessä. Yksi hyvä esimerkki ovat datanopeudet.

”Joka kerta, kun on saatu isompi hyppy tiedonsiirtonopeudessa, on ajateltu, että nyt tämä varmaan on riittävä. Kehitys on kuitenkin osoittanut, että isompia datanopeuksia ja lisää kapasiteettia tarvitaan koko ajan.”

Video SuomiAreenasta: Maailman paras turvallisuus!

1. Neljäs teollinen vallankumous on täällä.

Meneillään on kolme isoa teknologista harppausta: 5G tuo aivan uusia mahdollisuuksia aiempiin mobiiliverkkoihin verrattuna; hajautettu pilvilaskenta lisää luotettavuutta ja nopeutta, koska tiedonsiirtoviiveet pienenevät; ja tekoäly ja koneoppiminen vievät tiedon analysoinnin uudelle tasolle ja muovaavat dataa ihmisten päätöksentekoa varten. Näiden teknologioiden kehittyminen tehostaa valtavasti kaikkea toimintaamme. Tehokkuus synnyttää puolestaan hyvinvointia ja uusia mahdollisuuksia koko yhteiskunnalle, kuten turvallisempaa liikennettä tai uusia mahdollisuuksia terveydenhuoltoon. Teollinen tarkoittaa tässä kaikkea tavoitteellista toimintaa.

2. Maailma muuttuu dynaamiseksi, automatisoidummaksi ja samalla turvallisemmaksi.

Tulevaisuudessa automaatioaste nousee kaikilla elämän alueilla niin yksilön arjessa, elinkeinoelämässä kuin valtiotasollakin: meillä on muun muassa digitaalisia assistentteja, jotka hoitavat rutiinitehtäviä. Teknologia auttaa ihmisiä parempiin suorituksiin tarjoamalla volyymiä päättely- ja oppimiskykyyn ja toisaalta vapauttaa ihmisten aikaa analysointiin ja empatiaan. Tulevaisuudessa tietoa on saatavilla yhä enemmän ja melkein mistä tahansa: seuraavien parinkymmenen vuoden aikana erilaisten mittalaitteiden määrä yhtä ihmistä kohden jopa tuhatkertaistuu. Osaa laitteista ihmiset kantavat mukanaan kelloina, sormuksina tai jopa väliaikaisesti nieltävinä laitteina, mutta suurin osa on ympäristössämme esimerkiksi rakennuksissa, autoissa tai moottoriteillä. Maailma muuttuu instrumentoiduksi, mikä tarkoittaa, että monet yllättävät tapahtumat, kuten siltojen sortumiset tai liikenneonnettomuudet, voidaan pitkälle välttää.

3. Turvallisuusviranomaiset eivät voi jäädä jälkeen teknologisesta kehityksestä.

Turvallisuusviranomaisten on pystyttävä takaamaan turvallisuus yhteiskunnassa, joka perustuu reaaliaikaiseen dataan ja uusiin teknologioihin. Toisaalta uudet teknologiat tuovat myös turvallisuusviranomaisille lisää mahdollisuuksia. Eri viranomaiset hyötyvät teknologiakehityksestä, kun esimerkiksi tekoälyn avulla voidaan analysoida laajoja datamassoja, joista voidaan tunnistaa piileviä uhkia, hyökkäyksiä tai vakoilua. Viranomaiset voivat hyödyntää samaa tulevaisuuden teknologiaa kuin kuluttajatkin, mutta varautumis- ja turvallisuusvaatimukset asettavat tiettyjä reunaehtoja.

4. Viranomaisverkko Virve hyötyy kaupallisista verkoista.

Tulevaisuuden Virve hyödyntää kaupallisia mobiiliverkkoja, mutta on erityisasemassa verrattuna kuluttajiin. Ratkaisu on hyvä ja kustannustehokas: Virve hyötyy verkkojen kehityksestä, ja toisaalta on kansantaloudellisesti järkevää ottaa kaikki irti kaupallisista verkoista. 4G-verkoissa on jo tänä päivänä teknisesti mahdollista taata viranomaisille kaistaa silloin, kun pelastus- tai muu viranomaistehtävä sitä vaatii. Tulevaisuuden 5G-verkot ovat luonnollisesti vielä pidemmälle kehittyneitä: niissä voi esimerkiksi luoda monta virtuaalista verkkoa ihan eri käyttötarkoitukseen saman fyysisen verkon päälle.

5. Turvallisuus on luottamusta.

On tärkeää, että kuluttajat ja viranomaiset uskaltavat käyttää verkkojen tarjoamia palveluita ja dataa. Luottamus on edellytys eri toimijoiden väliselle yhteistyölle ja tietojen vaihtamiselle esimerkiksi uhka- tai kriisitilanteessa. Mitkään tekniset ratkaisut yksinään eivät tee yhteiskunnasta turvallisempaa, vaan tarvitaan ihmisten keskinäistä luottamusta ja kykyä ymmärtää kokonaisuuksia. Suomalaisen yhteiskunnan ehdoton vahvuus on korkea yleistynyt luottamus.

Lauri Oksanen

  • Nokian verkkoliiketoiminnan tutkimuksesta ja teknologiasta vastaava johtaja.
  • Työskentelee tällä hetkellä erityisesti standardoinnin, 5G:n, pilvi- ja laskentateknologioiden sekä tiedon varastoinnin ja tekoälyn parissa.
  • Tietoliikennetekniikan lisensiaatti Teknillisestä korkeakoulusta (TKK).
  • Arvostaa arjessaan ”googlaamista” eli sitä, että tiedon lähteille pääsee helposti ja nopeasti sekä sitä, että tarkkaa paikkatietoa on tarjolla vaellusreiteillä niin kotimaassa kuin maailmallakin.

Lue myös muiden asiantuntijoiden teesit:

Sebastian Sonntag: Mobiiliverkoista kaikki irti viranomaisille

Ari Evwaraye: Suomesta innovatiivisen turvallisuuden testilaboratorio?

Mikko Soikkeli: Uudet teknologiat synnyttävät eettisiä kysymyksiä

Antti Pelttari: Laiton kybervakoilu yleistyy