alkuun

Tutkimus: Ilman viranomaisverkko Virveä Suomen turvallisuus vaarantuisi

Turvalliset ja toimivat yhteydet viranomaisten kesken lisäävät turvallisuuden tunnetta yhteiskunnassa. Tätä mieltä ovat Suomen Erillisverkkojen tutkimukseen vastanneet viranomaiset ja huoltovarmuuskriittisten yhtiöiden edustajat. Heistä 91 prosenttia sanoo, että kansallisen turvallisuuden on oltava seuraavan hallitusohjelman ytimessä.
kokonaisturvallisuus virve Virve 2.0

Jos viranomaisverkko Virveä ei olisi, Suomen turvallisuus vaarantuisi. Näin arvioi 78 prosenttia Erillisverkkojen maine- ja tunnettuustutkimuksen vastaajista. Taloustutkimuksen helmikuussa toteuttamaan tutkimukseen vastasi 410 Puolustusvoimien, pelastustoimen, poliisin, julkishallinnon organisaatioiden ja huoltovarmuuskriittisten yhtiöiden edustajaa.

Virven rooli on ajan kohtainen, sillä vuodesta 2002 käytössä ollutta viranomaisverkkoa ollaan uudistamassa pian. Laajakaistainen viranomaisverkko eli Virve 2.0 toteutetaan viranomaisten ja kaupallisten toimijoiden yhteistyönä.

”Sidosryhmämme odottavat, että heillä on käytössään parhaat työkalut turvalliseen viranomaisviestintään myös jatkossa. Suomen on tärkeää pysyä itsenäisenä myös digitaalisessa mielessä”, Erillisverkkojen toimitusjohtaja Timo Lehtimäki sanoo. Turvallisuuskriittisiä verkkoja ylläpitävä Erillisverkot on valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö.

Turvallisuus hallitusohjelmaan

Sidosryhmäkyselyn vastaajista 91 prosenttia on sitä mieltä, että kansallisen turvallisuuden on oltava seuraavan hallitusohjelman ytimessä.

Tulevaisuuden uhkakuvista tutkimuksessa nousivat esiin monenlaiset viranomaisviestintää vaativat kriisitilanteet. Lähes joka kolmannen vastaajan mielestä suurin uhka lähitulevaisuudessa on kriittisen infrastruktuurin lamauttava kyberhyökkäys. Kansalliseen turvallisuuteen vaikuttavan yritystoiminnan siirtymistä ulkomaiseen omistukseen pitää uhkana 82 prosenttia vastaajista. Kriittisen tiedon tallentaminen pilvipalveluihin puolestaan arveluttaa 64 prosenttia vastaajista.

Vastaajista 90 prosenttia arvioi kuitenkin ainakin osan kriittisestä tiedosta olevan Suomessa turvassa, kiitos toimivien viranomaisverkkojen ja alan toimijoiden yhteistyön.

Helmikuussa keskellä vilkkainta vaalikevättä tehdyssä kyselyssä 64 prosenttia pelastus- ja huoltovarmuusalan sidosryhmävastaajista arvioi, että kansalaisten turvallisuudentunne on heikentynyt. Heidän mielestään vain joka viides suomalainen ymmärtää riittävän hyvin, mikä on yleisen turvallisuuden kannalta kriittistä tietoa.

Toimivat yhteydet lisäävät turvallisuuden tunnetta

Vastaajien mielestä Erillisverkot on kyennyt luomaan turvalliset ja toimivat yhteydet viranomaisten kesken, mikä lisää turvallisuuden tunnetta yhteiskunnassa.

”Näin pitää toki ollakin: toimintamme ydin on turvallisuus ja luotettavuus. Olemme myös kansainvälisessä vertailussa (Quixoticity Index 2017) ykkösenä jo toista kertaa peräkkäin”, toimitusjohtaja Timo Lehtimäki sanoo.

Erillisverkkojen maine on erittäin hyvä sidosryhmiensä keskuudessa. Suositteluhalukkuutta mittaavassa Net Promoter Score (NPS) -arviossa yhtiö sai arvosanan + 43, kun Taloustutkimuksen tutkimien yritysten ja yhteisöjen keskiarvo on + 7. Parannettavaa vastaajat näkivät lähestyttävyydessä, verkostoitumisessa ja tunnettuudessa.

Suomen Erillisverkkojen maine- ja tunnettuustutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy. Tutkimuksen aineisto kerättiin helmikuun 2019 aikana puhelinhaastattelujen ja sähköpostikyselyjen avulla. Vastaajamäärä oli 410. Tutkimuksen vastaajajoukko työskentelee huoltokriittisten yritysten, ministeriöiden, Puolustusvoimien, pelastus- ja poliisitoimen, Rajavartiolaitoksen, sosiaali- ja terveysalan sekä valtion virastojen ja laitosten palveluksessa.

Lue lisää: Asiantuntijoiden huolena kyberturvallisuus, kansalaisilla maahanmuutto ja Venäjä