alkuun

Tiedon kodilla on väliä

Erillisverkot tarjoaa asiakkailleen turvalliset konesalipalvelut niin fyysisissä kuin virtuaalisissakin ympäristöissä. Erillisverkkojen fyysiset konesalit ovat koti erityisesti datalle, jonka on pysyttävä kotimaisissa käsissä. Laitetiloissa olevien laitteiden kautta liikkuu runsaasti yhteiskunnallisesti merkittävää Suomen valtion sisäistä ja ulkoista viestiliikennettä. Joskus kyse on myös henkilötiedoista.

”Toimimme asiakkaidemme vaatimusten mukaisesti. Meiltä edellytetään erittäin korkeaa varautumis- ja turvallisuustasoa,” Erillisverkkojen konesalitiloista vastaava tuotantopäällikkö Esa Wörlin sanoo.

Hänen mukaansa tiedon turvallinen säilyttäminen liittyy aina tiedon omistajan tarpeeseen suojata tietoa. Hän muistuttaa myös, että kaikki tieto ei tarvitse äärimmäistä suojausta.

”Minusta mustavalkoinen keskustelu siitä, pitääkö kaikkien viranomaiskäytössä olevien konesalien olla ehdottomasti Suomessa, ei ole aina järkevää. Kriittisen tiedon on oltava turvassa kaikissa tilanteissa, jolloin luokiteltua tietoa prosessoiva konesali kannattaa valita Suomesta. On kuitenkin paljon dataa, joka ei ole turvaluokiteltua ja joka voidaan hyvin sijoittaa esimerkiksi pilvipalveluihin Suomen rajojen ulkopuolelle. Toki tiedon omistaja määrittelee, mikä on järkevintä.”

Varaudu äärioloihin ja onnettomuuksiin

Wörlinin oma vastuualue liittyy nimenomaan konesalien fyysiseen turvallisuuteen. Tietoturva-aiheet saavat ansaitusti paljon huomiota, mutta Wörlinin mukaan konesaleissa on hyvä varautua myös perinteisempiin uhkiin.

”Laitteiden vikaantuminen ja kuluminen, häiriöt sähköverkossa, murrot, tulipalot, myrskyt sekä liika kosteus – ongelmia konesaleihin voi tulla monesta suunnasta,” hän muistuttaa.

Erillisverkkojen laitetilojen turvallisuus on varmistettu kattavilla turva- ja valvontajärjestelmillä sekä rakenteellisella suojauksella. Olennaisimpia järjestelmiä on varavoimakoneilla varmennettu sähkönsyöttö sekä kahdennetut jäähdytysjärjestelmät, jotka takaavat konesalin toiminnan erilaisissa yhteiskunnan häiriö tilanteissa.

Lue lisää Erillisverkkojen laitetiloista sekä LionCloud-palvelusta.